1. Kategorien : Monety / Coins / Münzen > Nowo¿ytne monety ¶wiata / Coins: World > Ca³y ¶wiat - uk³ad alfabetyczny > Indonezja / Indonesia
2. Kategorien : Monety / Coins / Münzen > Nowo¿ytne monety ¶wiata / Coins: World > Azja
3. Kategorien : Monety / Coins / Münzen > Monety keszowe / Asian cast coins > Uk³ad chronologiczno-terytorialny > Monety Najdalszego Wschodu
 
Angebot
Anzahl an Aufrufen: 1574 

S2-0274 SUMATRA - SU£TANAT PALEMBANG - PITIS CYNOWY BEZ DATY (Nummer gda000028810)

Badr-al-Din (1803-1812 ne). Pitis bez daty. Stan: 3+. Bardzo ³adna moneta. Trochê rzadsze panowanie.

  Preis   5,89 EUR
  Restzeit   Beendet
Beobachten
  Verkäufer   g_d_a
AGB
      Andere Artikel dieses Verkäufers anzeigen
Dem Verkäufer Frage stellen
E-mail an Verkäufer schicken, ohne eingeloggt zu werden
g_d_a@interia.pl
  Angebotsart   Sofort kaufen
  Stück verfügbar   0
Oznaczenia gradingowe stosowane przez GDA

Jak zleciæ fotograding?

Warunki sprzeda¿y, dane do przelewu
Cyna ( Sn+ )
¦rednica: 19 mm
Waga: 0,98 g
NOWO¯YTNE MONETY ¦WIATA
INDONEZJA - SUMATRA - SU£TANAT PALEMBANG
Badr-al-Din (1803-1812 ne)
Monety Palembangu do niedawna by³y na zachodzie prawie ca³kowicie nieznane. Na przyk³ad katalog Krausego ca³kowicie je pomija³. Obecnie s± dostêpne dziêki "wykopkom" z rzeki Musi.

Pitis bez daty

Stan: 3+
Bardzo ³adna moneta. Trochê rzadsze panowanie.

.


Übersicht über Käufe
 
Mitgliedsname
Preis  
Anzahl
Verkaufsdatum
 
greeley
6,48 EUR  
1
12-05-2020 16:39:06