1. Kategorien : Monety / Coins / Münzen > Monety keszowe / Asian cast coins > Uk³ad chronologiczno-terytorialny > Chiñskie monety keszowe > Uzurpator WANG MANG 9-22 ne
 
Angebot
Anzahl an Aufrufen: 2027 

R7-2479 HUO QUAN UZURPATOR WANG MANG BEZ OBRAMOWANIA OTWORU SZEROKI RANT WIÊKSZA ¦REDNICA (Nummer gda000003912)

Huo Quan. Brak obramowania otworu, szeroki rant, wiêksza ¶rednica. Stan: 2-. Ciemnozielona patyna z ja¶niejszym nalotem, ostry relief.

  Preis   4,63 EUR
  Restzeit   Beendet
Beobachten
  Verkäufer   g_d_a
AGB
      Andere Artikel dieses Verkäufers anzeigen
Dem Verkäufer Frage stellen
E-mail an Verkäufer schicken, ohne eingeloggt zu werden
g_d_a@interia.pl
  Angebotsart   Sofort kaufen
  Stück verfügbar   0
Oznaczenia gradingowe stosowane przez GDA

Jak zleciæ fotograding?

Warunki sprzeda¿y, dane do przelewu
Br±z ( AE+ )
¦rednica: 22 mm
Waga: 1,72 g
MONETY KESZOWE
CHINY
UZURPATOR WANG MANG ( 9 - 22 ne )
Uzurpacja Wang Manga mia³a miejsce pod koniec panowania Zachodniej Dynastii Han. Podczas tej uzurpacji emitowano wiele interesuj±cych monet. Przewa¿nie by³y to jednak monety podwarto¶ciowe, co wywo³a³o chaos i problemy gospodarcze.


Huo Quan

Brak obramowania otworu, szeroki rant, wiêksza ¶rednica

Stan: 2-
Ciemnozielona patyna z ja¶niejszym nalotem, ostry relief.

.


Übersicht über Käufe
 
Mitgliedsname
Preis  
Anzahl
Verkaufsdatum
 
maciekdrk
4,63 EUR  
1
11-09-2019 19:29:23