1. Kategorien : Monety / Coins / Münzen > Literatura numizmatyczna / Coins: Books & Magazines > Czasopisma numizmatyczne > Biuletyn Numizmatyczny
 
Angebot
Anzahl an Aufrufen: 724 

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1988 NR 4-6 (Nummer gda000003987)

Konserwacja i przechowywanie banknotów, cz.1. O medalach za zas³ugi dla numizmatyki i archeologii polskiej. Fragment skarbu monet rzymskich z Antibes. ¯etony wodoci±gowe na ziemiach polskich. Monety olimpijskie antycznej Grecji. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

  Preis   1,39 EUR
  Restzeit   Gültig bis Abruf
Beobachten
  Verkäufer   g_d_a
AGB
      Andere Artikel dieses Verkäufers anzeigen
Dem Verkäufer Frage stellen
E-mail an Verkäufer schicken, ohne eingeloggt zu werden
g_d_a@interia.pl
  Angebotsart   Sofort kaufen
  Stück verfügbar   13 von 13 eingestellt
Sofort kaufen

Nachdem Sie die Taste unten klicken, sind Sie Käufer des angebotenen Artikel. Bitte Stückzahl angeben

Stückzahl  
Oznaczenia gradingowe stosowane przez GDA

Jak zleciæ fotograding?

Warunki sprzeda¿y, dane do przelewu

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1988 NR 4-6
Czasopismo ukazuj±ce siê od 1965 roku do chwili obecnej, wydawane przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, a potem przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. W odró¿nieniu od Wiadomo¶ci Numizmatycznych, Biuletyn by³ i jest czasopismem przeznaczonym dla kolekcjonerów, zawiera jednak równie¿ materia³y o du¿ej warto¶ci naukowej.

W numerze miêdzy innymi:
Konserwacja i przechowywanie banknotów, cz.1.
O medalach za zas³ugi dla numizmatyki i archeologii polskiej.
Fragment skarbu monet rzymskich z Antibes.
¯etony wodoci±gowe na ziemiach polskich.
Monety olimpijskie antycznej Grecji.

Wymiary - objêto¶æ - stan:
14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.