1. Kategorien : Potwierdzenia autentyczno¶ci - monety > Monety antyczne i bizantyjskie > Monety Republiki Rzymskiej > Denary
 
Angebot
Anzahl an Aufrufen: 2356 

* ZGDA00000031-002 * Denar * * Cr.285/2 (Nummer gda000016988)

Q. Curtius (116 lub 115 pne) - Na awersie Q.CVRT

  Preis  
  Restzeit   Gültig bis Abruf
Beobachten
  Verkäufer   g_d_a
      Andere Artikel dieses Verkäufers anzeigen
Dem Verkäufer Frage stellen
E-mail an Verkäufer schicken, ohne eingeloggt zu werden
g_d_a@interia.pl
  Angebotsart   Vorstellung
  Stück verfügbar  
Vorstellung

Nur zur Vorstellungszwecken. Dieser Artikel steht nicht zum Verkauf.

Oznaczenia gradingowe stosowane przez GDA

Jak zleciæ fotograding?

Warunki sprzeda¿y, dane do przelewu


POTWIERDZENIE
AUTENTYCZNO¦CI

ZGDA00000031-002

Przechowywanie zapisu
op³acone do dnia

2022-08-26
Data rejestracji

2012-08-08
Pañstwo: Republika Rzymska ¦rednica teoretyczna

Panowanie / ... / Epoka: Q. Curtius (116 lub 115 pne)
Prowincja / ... / Region: ¦rednica z pomiaru

19-21 mm
Nomina³: Denar
Data: Waga teoretyczna

Mennica: Rzym
Opis wariantu: Na awersie Q.CVRT Waga z pomiaru

3,88 g
Nr katalogowy: Cr.285/2
Uwagi: Stan 2+/2: wspania³y po³ysk menniczy.
MONETA PRZEDSTAWIONA NA PONI¯SZYM ZDJÊCIU
JEST AUTENTYCZNA