1. Kategorien : Monety / Coins / Münzen > Monety keszowe / Asian cast coins > Uk³ad chronologiczno-terytorialny > Monety Najdalszego Wschodu
2. Kategorien : Monety / Coins / Münzen > Nowo¿ytne monety ¶wiata / Coins: World > Ca³y ¶wiat - uk³ad alfabetyczny > Indonezja / Indonesia
 
Angebot
Anzahl an Aufrufen: 1303 

S6-0390 INDONEZJA lub MALEZJA - P£ACID£O CYNOWE 83 mm / 60 g - oko³o XVII-XVIII w. (Nummer gda000046754)

Pieni±dz z obszaru mennictwa cynowego. Keton, Keping, Palembang (?). Du¿y i ciê¿ki egzemplarz - prawie 60 gramów!

  Preis   21,04 EUR
  Restzeit   Beendet
Beobachten
  Verkäufer   g_d_a
AGB
      Andere Artikel dieses Verkäufers anzeigen
Dem Verkäufer Frage stellen
E-mail an Verkäufer schicken, ohne eingeloggt zu werden
g_d_a@interia.pl
  Angebotsart   Sofort kaufen
  Stück verfügbar   0
Oznaczenia gradingowe stosowane przez GDA

Jak zleciæ fotograding?

Warunki sprzeda¿y, dane do przelewu
Cyna ( Sn+ )
Wymiary: 83,2 x 16,6 mm
Waga: 59,88 g
MONETY KESZOWE
INDONEZJA lub MALEZJA
Rejon Keton, Keping, Palembang (?)

P³acid³o cynowe ( prawdopodobnie oko³o XVII-XVIII wieku )

Stan: 3
Ciemnoszara patyna z jasnymi nawarstwieniami. £adny egzemplarz.

Du¿a i ciê¿ka sztabka. Atrakcyjne wzbogacenie zbioru monet keszowych.

R
.