Sortieren nach:  
Kategorien : Monety / Coins / Münzen
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote von g_d_a
 

Monety / Coins / Münzen

(908)
Monety keszowe
Asian cast coins (353)
Monety islamskie i staroindyjskie
Coins: Islamic & Indian (35)
Monety średniowieczne
Coins: Medieval (12)
Nowożytne monety świata
Coins: World (189)
Literatura numizmatyczna
Coins: Books & Magazines (319)

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1986 NR 5-8

Wyobrażenia heraldyczne na monetach, pieczęciach i medalach Piastów cieszyńskich. Związek Numizmatyków Lwowskich. Znak swastyki na denarze Mieszka I. Portugały i kontakty portugalsko-polskie. Żeton Alżbiety z Bobolusk. Pieniądz zastępczy m. Poznania 1916 - 1923. Jeszcze o falerystyce. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000004102
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1986 NR 9-12

O skarbie monet rzymskich z Połańca. Numizmatyczne odkrycia nad Oceanem Spokojnym i Indyjskim. Krótka historia grosza praskiego. Monogram ks. Jakuba Kurlandzkiego. Numizmaty w szlacheckich skarbcach. Płatnicze żetony prądowe. Projekty monet z 1924 r. Żelazne 50-groszówki 1938. Litewskie monety Władysława Jagiełły. Telszewskie bony - odnalezione. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

1,16 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  13
gda000004103
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1987 NR 1-3

Monety zaboru austriackiego i Wolnego Miasta Krakowa. Polityka Monetarna Prus wobec zajętych terenów Rzeczypospolitej w końcu XVIII i na początku XIX w. O liczmanach norymberskich i innych. Polskie srebro i złoto na aukcji w Bazylei. Rarytasy ze zbioru Antoniego Domaradzkiego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

3,24 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000003984
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1987 NR 4-6

Ogólna charakterystyka i systematyka pieniądza państw zaborczych i okupacyjnych. Monety Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego i zaboru rosyjskiego. Talar kłodzki na aukcji wiedeńskiej, przyczynek do losów zbioru numizmatycznego Śląskiego Muzeum Starożytności. Relikwiarz królowej Jadwigi na Wawelu. Konkurs dla Czytelników "Biuletynu Numizmatycznego". 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

3,24 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000003983
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1987 NR 7-9

Mennica malborska. Charakterystyka emitentów papierów wartościowych w Polsce międzywojennej. Datowanie i określanie niektórych spornych minet średniowiecznych znajdywanych na Łotwie. Pieniądz w Afryce, cz.1. Złoty skarb z Piechowic k/Jeleniej Góry. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

1,39 EUR
verkauft: 6 verfügbar:  5
gda000003985
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1989 NR 4-6

Mennictwo heskie landgrafa Maurycego w okresie "Kipper und Wipper", cz.1. Nazwy monet pruskich w Wielkopolsce. Dobry żart tymfa wart. Wspomnienia o znanych numizmatykach - kolekcjonerach ostatnich dziesięcioleci. Ekslibris numizmatyczny. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  84
gda000003990
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1987 NR 10-12

Od marki PKKP do banknotów złotowych. Polskie państwowe papiery wartościowe okresu międzywojennego. Fałszywe monety polskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pieniądz w Afryce, cz.2. Polak - twórcą banknotów Izraela, Argentyny, Brazylii, Wenezueli. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000008563
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1988 NR 1-3

Grzywna w średniowiecznej Polsce, na Litwie i Rusi. Moneta Pruska w Gdańsku. Dlaczego za Zygmunta III podjęto bicie półtoraków? Mennictwo Papieskie. Rozstrzygnięcie konkursu "Rarytas z mojego zbioru". 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

3,24 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000003986
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1988 NR 4-6

Konserwacja i przechowywanie banknotów, cz.1. O medalach za zasługi dla numizmatyki i archeologii polskiej. Fragment skarbu monet rzymskich z Antibes. Żetony wodociągowe na ziemiach polskich. Monety olimpijskie antycznej Grecji. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

1,62 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  13
gda000003987
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1988 NR 7-12

Konserwacja i przechowywanie banknotów, cz.2. Mennictwo śląskie na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Znaki na rewersach denarów Mieszka I. Pamiątkowe monety Cesarstwa Rosyjskiego. 14 x 20 cm - 64 stron. Stan bardzo dobry.

1,16 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  19
gda000003988
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1989 NR 1-3

Monogramy władców na monetach polskich. Koronacyjne "numizmata" Stanisława Augusta. Polskie monety kolekcjonerskie z wizerunkiem Jana Pawła II. Emisje pieniężne Rządu Tymczasowego w Rosji w 1917 r. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

1,16 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  15
gda000003989
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1989 NR 7-9

Mennictwo heskie landgrafa Maurycego w okresie "Kipper und Wipper", cz.2. Pieniądz w okupowanej Polsce w aspekcie prawa międzynarodowego. 70 lat Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Medale Mennicy Państwowej Stanów Zjednoczonych. 500-lecie suwerena. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

0,69 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  83
gda000003991
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1989 NR 10-12

Produkcja banknotów przez Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową. Wojna obronna 1939 r. i okupacja w numizmatyce polskiej. Polska falerystyka w okresie II wojny światowej 1939 - 1945. żołnierzom polskim drugiej wojny światowej. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  45
gda000003992
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS TREŚCI I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1990-1994 (NR 261-296)

Spis treści i autorów "Biuletynu Numizmatycznego" roczników 1990-1994 (nr 201-260). Zeszyt dodatkowy 1990. 14 x 20 cm - 32 strony. Stan bardzo dobry.

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000010289
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1990 NR 1-3

Pieniądz papierowy rosyjskiego Dalekiego Wschodu w latach 1918 - 1922. Znaki pieniężne konsorcjum rosyjskich banków komercyjnych. Polski orzeł na holenderskiej monecie. Podwodne skarby mórz południowych. Fragment skarbu wczesnośredniowiecznych denarów czeskich w X w. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  32
gda000003978
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1990 NR 4-6

Srebrny Jubileusz "Biuletynu Numizmatycznego". Szóstaki Jana Kazimierza bite w mennicy Lwowskiej w latach 1662 - 1663. Pierwsze polskie akcje. Monety z Madonną. Większe medale (rzecz o medalionach). Żetony kasyn gry. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

0,69 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  49
gda000003979
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1990 NR 7-12

Monety Chin do XIX w. Czyn numizmatyczny romantyków. Błędy na monetach na przykładzie mennictwa Zygmunta III. Polak twórcą papierów wartościowych Skonfederowanych Stanów Ameryki. Banknoty z nadrukami. 14 x 20 cm - 76 stron. Stan prawie idealny.

0,93 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  19
gda000003977
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1991 NR 1-3

Wojna polsko-radziecka 1919 - 1920. Rok 1920 w medalierstwie i sztuce polskiej. Odznaki falerystyczne z wojny 1920. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  36
gda000003980
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1991 NR 4-6

Medale Księstwa Kurlandii i Semigalli. Monety z Chrystusem. Zarys historii Mennicy warszawskiej. Monety polskie na rynku amerykańskim. XXXVII Walne Zebranie Delegatów Oddziałów PTAiN - powstało Polskie Towarzystwo Numizmatyczne! 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  48
gda000003981
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1991 NR 7-12

"Gnezdvn civitas" - najstarszym denarem Bolesława Chrobrego. Ordery i odznaczenia Litwy, Łotwy i Estonii. Jak powstał dolar i jego symbol. Wielka aukcja monet rosyjskich w Kalifornii. Orty Gdańskie Jana Kazimierza z 1650 roku. 14 x 20 cm - 68 stron. Stan prawie idealny.

0,69 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  51
gda000003982
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1992 NR 1

Nie opisane monety próbne II Rzeczypospolitej. Pieniądz Ukrainy podczas I wojny światowej i później na tle stosunków polsko - ukraińskich. Daty na monetach. Nieznany portugał koronny Zygmunta III Wazy z 1614 r. Znalezisko brązowej monety Tyberiusza z hiszpańskiej mennicy Calagurris dokonane w Wołominie na Mazowszu. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

3,47 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000003993
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1992 NR 2

Order Virtuti Militari (I). Bibliografia odznaczeń i odznak polskich za lata 1919 - 1990. Amerykański rynek numizmatyczny w 1990 roku a monety polskie. Rzadkości monetarne spółdzielni wojskowych. Rozstrzygnięcie konkursu BN. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

3,24 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000003994
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1992 NR 3

Order Virtuti Militari (II). Bibliografia odznaczeń i odznak polskich za lata 1919 - 1990 (II). Monety polskie na światowych aukcjach (I). Radziecki pieniądz Spitsbergenu. Nowe pieniądze Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  31
gda000003995
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1992 NR 4

Order Virtuti Militari (III). Bibliografia odznaczeń i odznak polskich za lata 1919 - 1990 (III). Monety polskie na światowych aukcjach (II). Środki płatnicze w komedii Fredry. Rewolucja 1978 roku i jej przejawy na banknotach Iranu. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  8
gda000003996
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1993 NR 2

500-lecie odkrycia Ameryki na monetach świata (I). Bony ze śląską tematyką plebiscytową i powstańczą (I). O medalach, monetach i odznaczeniach w Dziennikach Praw Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Nowy Konkurs "Biuletynu Numizmatycznego" na najpiękniejszą polską monetę roku. Problemy kampanii sprawozdawczej w PTN. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

0,93 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  23
gda000008564
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1993 NR 4

Order Orła Białego i jego pierwszy historiograf. Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej. Bony miasta Lwowa z lat 1914-1919. Duże szelągi miedziane Jana Kazimierza z 1650. Zapomniane numizmaty. Medaliki religijne - tradycja i kult. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

2,31 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  3
gda000008565
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 1

Odznaki Litwy Środkowej. Medalierzy włoscy na dworze Zygmunta I Starego. Polskie monety na aukcjach świata w latach 1991 - 1993 (I). Emisje pieniężne Republik Czeskiej i Słowackiej w 1993 r. Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (I). 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,16 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  23
gda000003997
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 2

Banknoty polskich powstań narodowych - postulaty badawcze. Aukcja kolekcji banknotów polskich Wacława Dąbrowskiego. Polskie monety na aukcjach świata w latach 1991 - 1993 (II). Znaki rozliczeniowe majątku Machcin. Obchody 200-lecia banknotu polskiego w oddziałach PTN. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,39 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  19
gda000003998
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 3

Kształtowanie polskiego systemu pieniężnego po 11 listopada 1918 r. Skarb groszy, florenów i złotych ozdób ze Środy Śląskiej. Kontakty Karola Beyera z Juliuszem Iversenem. Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (II). Odkryto pierwszą monetę Proculusa, rzymskiego cesarza - uzurpatora !. II Narada Prezesów Oddziałów i Kół Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,16 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  34
gda000003999
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 4

O chronologii guziczkowych brakteatów gdańskich. Karol Beyer - prekursorem zainteresowań polskim pieniądzem papierowym. Jaka była naprawdę wielkość emisji banknotów kościuszkowskich z 1794 r. Order Orła Białego (I). Mennica Państwowa w nowym gmachu. Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (III). 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,62 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  6
gda000004000
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 1

Odmiany "piorunków" Kazimierza Jagielończyka. Karol Beyer - prekursorem zainteresowań polskim pieniądzem papierowym. Order Orła Białego (II). Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (IV). Nieznana sześciodukatówka legnicko - brzesko - wołowska z 1605 r. Międzynarodowa konferencja naukowa "Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina - wspólne dzieje pieniądza". 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,62 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  22
gda000004001
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 2

Na trzydziestoletni Jubileusz "Biuletynu Numizmatycznego". Polskie brakteaty guziczkowe ok. 2 poł. XIII - 1 poł. XIV w. Order Orła Białego (III). Bony upamietniające plebiscyt z 1920 r. na Warmii, Mazurach i Powiślu. Nieznane monety śląskie. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  48
gda000004002
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 3

Wystąpienie prezesa PTN otwierające II Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy. Nowi Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nowe materiały dotyczące mennicy Lwowskiej. Geneza zastępczych środków płatniczych w obozach jenieckich 1939 - 1945. II Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  17
gda000004003
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 4

Okupacyjne monety Szweckie dla polskich Inflant. Dzieje srebrnej kopiejki 1535 - 1718. Krzyż i Medal Niepodległości (I). Przyczynek do dziejów polskiej inflacji. Monety księcia Siedmiogrodu i polskiego króla - elekta Stefana Batorego. Trzecia część XIII - wiecznego skarbu brakteatów guziczkowych z Radzanowa ! Klipy trojaków, po raz pierwszy na oryginalnych fotografiach . 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,16 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  33
gda000004004
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1996 NR 1

Polskie herby na monetach władców Węgier nie będących królami polskimi (I). Krzyż i Medal Niepodległości (II). Pieniądz fałszywy. Niecodzienna wystawa! Rozstrzygnięcie konkursu BN za 1995 r. Plan emisji monet okolicznościowych w 1996 r. . Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  27
gda000008567
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1996 NR 2

Renovatio monetae. Nieznany dukat kurlandzki Jakuba Kettlera z 1662 r. Polskie herby na monetach władców Węgier nie będących królami polskimi (II). Krzyż i Medal Niepodległości (III). Rewolucja monetarna w USA? 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

3,24 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000004005
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1996 NR 3

Tytulatura śląska na monetach siedmiogrodzkich Gabryiela Bethlena. Czy w mennicy krakowskiej wybijano boratynki? Jak doszło do otwarcia mennicy warszawskiej w 1765 roku? 80- i 50-dukatówka Zygmunta III Wazy na aukcji w Nowym Jorku. XIX Konferencja Dyrektorów Mennic. III Narada Prezesów Oddziałów i Kół Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,16 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  15
gda000004006
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1996 NR 4

Technika wybijania brakteatów. Dzieje srebrnej kopiejki 1535-1718 (II). Oznaczenia i drukarnie banknotów emisji 1 lipca 1948 (I). Nieznany talar gdański Jana Kazimierza. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozwój muzealnictwa i kolekcjonerstwa numizmatycznego - dawniej i dziś - na Białorusi, Litwie, w Polsce i Ukrainie". Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,16 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  31
gda000008568
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1997 NR 1

Wspomnienie o Januszu Kurpiewskim. Mennica Legnicka w średniowieczu. Rekordowa aukcja. Próbna dwugroszówka Augusta III z 1762 r. Bony Torunia z września 1939 r. Order Niepokalanego Poczęcia NMP. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,62 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  14
gda000004007
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1997 NR 2

Moneta miedziana w mennictwie. Monety miasta Lubina. Metody badania monet beznapisowych. Plany emisyjne Banku USA. Nieznany grosz Zygmunta III Wazy z 1597 roku. III Walny Zjazd Delegatów. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,39 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  14
gda000004008
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1997 NR 3

Dzieje mennictwa cieszyńskiego. Metody fizykochemiczne w numizmatyce. Koronacje i koronatki wizerunków maryjnych w Polsce XVIII w. Pieniądz zastępczy Gryfowa Śląskiego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000004009
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1997 NR 4

Mennictwo biskupów wrocławskich i księstwa nyskiego biskupów wrocławskich. Próba grosza koronnego czy śląski krucierz Jana Kazimierza? Order Niedźwiedzia Smorgońskiego. Nowe odkrycia i uzupełnienia polskich bonów miejskich z lat 1939 - 1945. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000004010
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1998 NR 1

Pieniądz Lwówka Śląskiego. Dwie nieznane odmiany monet Rzeczypospolitej XVI - XVII w. Wincenty Trojanowski - medalier warszawski XIX/XX wieku. Pieniądz w manizmie i obrzędach magicznych. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,85 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  11
gda000004011
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1998 NR 2

Znalezisko monet z terenu kościoła w Rumi. Pieniądz papierowy w Rosji w latach 1769 - 1917. Najstarszy na medalu widok Wrocławia z początku XVII stulecia. Jeszcze jeden nieznany błąd w inskrypcji półgrosza litewskiego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  11
gda000004012
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1998 NR 3

Znaleziska monet we Włocławku i jego najbliższej okolicy. Nieznane bilety kasowe o nominale 5 złp z datą 1824 i okresy ich emisji. Emigracyjne spory o ordery. Falerystom pod dyskusję. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  30
gda000004013
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1998 NR 4

Półgroszki litewskie Zygmunta II Augusta - nienotowane odmiany i błędy heraldyczne. "Wziąłem do rąk swych mynnice..." czyli krótka, lecz burzliwa historia mennicy lubelskiej 1595 - 1601. Pieniądz papierowy w Rosji w latach 1769 - 1917. Część II. Medalierskie i falerystyczne pamiątki 1966 roku we Włocławku. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,85 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  12
gda000004014
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1999 NR 1

Ćwierćkopki litewskie Zygmunta II Augusta - co jest fałszerstwem a co oryginałem ?. Kufel z XVIII w. z Nieświeża z wlutowanymi monetami. Odznaki kadetów w Wojsku Polskim Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Wojenna dyskusja polskiego złota. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

2,08 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  6
gda000004015
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1999 NR 2

Tadeusz Kałkowski 1899 - 1979 w setną rocznicę urodzin. Wyjątki z pamiętnika Tadeusza Kałkowskiego. Działalność mennicy krakowskiej w latach 1507 - 1548. Przyczynek do wybicia medalu Miles Imperatori Jana Regulskiego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

1,85 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  13
gda000004016
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1999 NR 3

Monety nyskie biskupów wrocławskich. Próba przeprowadzenia reformy monetarnej w 1919 r. Banknoty obiegowe oraz ich wzory. Moneta europejska w okresie II wojny światowej. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

2,08 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  3
gda000004017
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1999 NR 4

Architektura na monetach Syrii w okresie Cesarstwa Rzymskiego. Orzeł na denarze Bolesława Chrobrego - pochodzenie i znaczenie symbolu. Obieg monetarny na Warmii i Mazurach. Odznaki konspiracji. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

2,08 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  3
gda000004018
g_d_a
Angebote: 908   Seiten: 19 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19