Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money > Banknoty ¶wiata alfabetycznie / Paper money: Worldwide > Nikaragua / Nicaragua
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote von Voyonick-Coll
 

Nikaragua / Nicaragua

(44)

NIKARAGUA 1 Cordoba 1968 P115a B409a B UNC Valepor

Banknot o nominale 1 cordoba emisji datowanej 25.05.1968r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Managui i gilosze z nomina³em, na rewersie hiszpañski konkwistador Francisco Hernández de Córdoba i gilosze z nomina³em. Podpisy: Anastasio Somoza Debayle, Gustavo Guerrero Chávez i Rodolfo Bojorge Moreira. Druk: Thomas De La Rue And Company Limited. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,32 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000052527
Voyonick-C~

NIKARAGUA 2 Cordobas 1972 P121a B415a C UNC Bawe³na

Banknot o nominale 2 cordobas emisji datowanej 27.4.1972r. Na awersie budynek Banku Centralnego Nikaragui w Managui i gilosz z nomina³em, na rewersie pole uprawne bawe³ny (Sembradio de Algodon) i gilosz z nomina³em. Podpisy: Anastasio Somoza Debayle, Roberto Incer Barquero i Rodolfo Bojorge Moreira. Druk: Thomas De La Rue & Company Limited. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,50 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000051782
Voyonick-C~

NIKARAGUA 5 Cordobas 1972 P122 B416a C UNC Owoce

Banknot o nominale 5 cordobas emisji datowanej 27.4.1972r. Na awersie wód¼ indiañski Cacique Nicarao, na rewersie kobieta (vivandera) sprzedaj±ca ¶wie¿e owoce na straganie i gilosz z nomina³em. Podpisy: Anastasio Somoza Debayle, Roberto Incer Barquero i Rodolfo Bojorge Moreira. Druk: Thomas De La Rue & Company Limited. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,20 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  1
gda000044865
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Cordobas 1979 P134 B428a E UNC Górnictwo

Banknot o nominale 10 cordobas emisji datowanej 16.08.1979r. Na awersie bohater narodowy Andrés Castro Estrada,a na rewersie górnicy - nacjonalizacja górnictwa. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro , Alfredo Alaniz Downing i Adolfo Ubilla Montoya. Druk: Thomas De La Rue and Company Limited. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,62 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000042803
Voyonick-C~

NIKARAGUA 20 Cordobas 1979 P135 B429a E UNC German Pomares Ordonez

Banknot o nominale 20 cordobas emisji datowanej 16.08.1979r. Na awersie komendant German Pomares Ordonez,a na rewersie oddzia³ milicji ludowej Sandinistów. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Alfredo Alaniz Downing i Adolfo Ubilla Montoya. Druk: Thomas de la Rue, London. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,74 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000022093
Voyonick-C~

NIKARAGUA 50 Cordobas 1984 P140 B434a F UNC Carlos Fonseca Amador

Banknot o nominale 50 cordobas emisji datowanej 6.08.1984r. Na awersie Carlos Alberto Fonseca Amador przywódca Sandinowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FSLN) - organizator walki partyzanckiej przeciwko dyktaturze rodziny Somozów,a na rewersie ¶wiêtowanie wyzwolenia 19.07.1979r. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Luis Enrique Figueroa Aguilar i Noel Ramírez Sánchez. Druk: Thomas De La Rue and Company, Limited. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,85 EUR
verkauft: 7 verfügbar:  1
gda000042754
Voyonick-C~

NIKARAGUA 100 Cordobas 1984 P141 B435a F UNC Jose Dolores Estrada

Banknot o nominale 100 cordobas emisji datowanej 6.08.1984r. Na awersie bohater narodowy Jose Dolores Estrada,a na rewersie Sacuanjoche kwiat narodowy Nikaragui. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Luis Enrique Figueroa Aguilar i Noel Ramírez Sánchez. Druk: Thomas De La Rue and Company, Limited. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,85 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000042755
Voyonick-C~

NIKARAGUA 500 Cordobas 1984 P142 B436a F UNC Ruben Dario

Banknot o nominale 500 cordobas emisji datowanej 6.08.1984r. Na awersie pisarz nikaraguañski Félix Rubén García Sarmiento (Ruben Dario) , na rewersie Teatr Narodowy im. Rubena Dario w Managui. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Luis Enrique Figueroa i Aguilar Noel Ramírez Sánchez. Druk: Thomas De La Rue and Company Limited. Banknot w I stanie bankowym UNC. Coraz rzadszy w stanie UNC.

13,19 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000053578
Voyonick-C~

NIKARAGUA 5000 Cordobas 1985 P146 B440b G UNC gen. Benjamin Zeldon

Banknotu o nominale 5.000 cordobas emisji datowanej 11.06.1985r. Na awersie bohater narodowy genera³ Benjamin Zeldon,a na rewersie budynek Zgromadzenia Narodowego (Parlamentu Nikaragui) w Managui. Podpisy: William Hupper Arguello, Joaquin Cuadra Chamarro i Alejandro Martinez Cuenca. Druk: Thomas de la Rue and Comapany Limited, London. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,85 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  0
gda000042756
Voyonick-C~

NIKARAGUA 20000 Cordobas 1987 P147 B441a F UNC Przedruk German Pomares Ordonez

Banknot o nominale 20.000 cordobas przedruk na 20 cordobas emisji datowanej 11.08.1987r. Na awersie komendant German Pomares Ordonez,a na rewersie oddzia³ milicji ludowej Sandinistów. Widoczne pozosta³o¶ci farby przedruku na rewersach. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Luis Enrique Figueroa Aguilar i Noel Ramírez Sánchez. Druk: Thomas De La Rue and Company Limited. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,39 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000042808
Voyonick-C~

NIKARAGUA 100000 Cordobas 1987 P149 B443a G UNC Przedruk Ruben Dario

Banknot o nominale 100.000 cordobas przedruk na 500 cordobas emisji datowanej 18.11.1987r. Na awersie pisarz nikaraguañski Félix Rubén García Sarmiento (Ruben Dario) , na rewersie Teatr Narodowy im. Rubena Dario w Managui. Podpisy: William Hupper Argüello, Joaquín Cuadra Chamorro i Alejandro Martínez Cuenca. Druk: Thomas De La Rue and Company Limited. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,85 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000045393
Voyonick-C~

NIKARAGUA 500000 Cordobas 1987 P150 B444a G UNC Genera³ Sandino Prowizorium

Banknot o nominale 500.000 cordobas - przedruk na 1.000 cordobas - prowizorium "Resolución BCN 17.11.1987 - Acuerdo Poder Ejecutivo 18.11.1987". Na awersie gen. Augusto César Sandino - przywódca nikaraguañskiego ruchu partyzanckiego , na rewersie miejsce urodzenia gen. Sandino - Niquinohomo (Dept. Masaya). Podpisy: William Hupper Arguello, Joaquin Cuadra Chamarro i Alejandro Martinez Cuenca. Druk: Thomas de la Rue and Comapany Limited, London. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,31 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000045392
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Cordobas 1985/1988 P151 B445a FE UNC Carlos Fonseca Amador

Banknot o nominale 10 cordobas emisji datowanej 1985r. - wprowadzony do obiegu 15.02.1988r . Na awersie Carlos Alberto Fonseca Amador przywódca Sandinowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FSLN) - organizator walki partyzanckiej przeciwko dyktaturze rodziny Somozów ,a na rewersie oddzia³ milicji ludowej Sandinistów. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro i Luis Enrique Figueroa Aguilar. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,62 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000046808
Voyonick-C~

NIKARAGUA 20 Cordobas 1985/1988 P152 B446a FB UNC German Pomares Ordonez

Banknot o nominale 20 cordobas emisji datowanej 1985 - wprowadzony do obiegu 15.02.1988r. Na awersie komendant German Pomares Ordonez,a na rewersie wprowadzanie reformy rolnej. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro i Luis Enrique Figueroa Aguilar. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,62 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000042804
Voyonick-C~

NIKARAGUA 50 Cordobas 1985/1988 P153 B447a FA UNC José Dolores Estrada Vado

Banknot o nominale 50 cordobas emisji datowanej 1985r. - wprowadzony do obiegu 15.02.1988r. Na awersie bohater narodowy gen. José Dolores Estrada Vado ,a na rewersie matki z dzieæmi - Dzieñ Zdrowia. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro i Luis Enrique Figueroa Aguilar. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,74 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000046874
Voyonick-C~

NIKARAGUA 500 Cordobas 1985(1988) P155 B449a FB UNC Ruben Dario

Banknot o nominale 500 cordobas emisji datowanej 1985r. - wprowadzony do obiegu 15.02.1988r. Na awersie pisarz nikaraguañski Félix Rubén García Sarmiento,a na rewersie edukacja - walka z analfabetyzmem. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro i Luis Enrique Figueroa Aguilar. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,31 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  1
gda000042806
Voyonick-C~

NIKARAGUA 1000 Cordobas 1985(1988) P156b B450b FC UNC Genera³ Sandino

Banknot o nominale 1.000 cordobas emisji datowanej 1985r. - wprowadzony do obiegu 15.02.1988r. Na awersie gen. Augusto César Sandino - przywódca nikaraguañskiego ruchu partyzanckiego, na rewersie Dzieñ Wolno¶ci 19.06.1979r. Podpisy: Joaquín Cuadr i Luis Enrique Figueroa. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,31 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000042807
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10000 Cordobas 1985/1989 P158 B452a FA UNC Carlos Fonseca Amador Prowizorium

Banknot o nominale 10.000 cordobas emisji datowanej 1985r. - przedruk na 10 cordobas - prowizorium - wprowadzony do obiegu 1989r. Na awersie Carlos Alberto Fonseca Amador przywódca Sandinowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FSLN) - organizator walki partyzanckiej przeciwko dyktaturze rodziny Somozów ,a na rewersie oddzia³ milicji ludowej Sandinistów. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Luis Enrique Figueroa Aguilar i Roberto Gutiérrez Huelva. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,47 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000053630
Voyonick-C~

NIKARAGUA 200000 Cordobas 1985(1990) P162 B456a FC UNC Genera³ Sandino

Banknot o nominale 200.000 cordobas przedruk na 1.000 cordobas emisji datowanej 1985r. - wprowadzony do obiegu w 1990r. Na awersie gen. Augusto César Sandino - przywódca nikaraguañskiego ruchu partyzanckiego, na rewersie Dzieñ Wolno¶ci 19.06.1979r. Widoczne pozosta³o¶ci farby przedruku na rewersach. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Luis Enrique Figueroa Aguilar i Roberto Gutiérrez Huelva. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,62 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000051783
Voyonick-C~

NIKARAGUA 500000 Cordobas 1985(1990) P163 B457a ZB UNC German Pomares Ordonez

Banknot o nominale 500.000 cordobas przedruk na 20 cordobas emisji datowanej 1985r. - wprowadzony do obiegu w 1990r. Na awersie komendant German Pomares Ordonez,a na rewersie wprowadzanie reformy rolnej. Podpisy: Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Luis Enrique Figueroa Aguilar i Roberto Gutiérrez Huelva. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,97 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000042845
Voyonick-C~

NIKARAGUA 5000000 Cordobas ND/1990 P165 B459a FB UNC p³k. Cleto Ordoñez "V"

Banknot o nominale 5.000.000 cordobas emisji niedatowanej - wprowadzony do obiegu 12.07.1990r. Na awersie p³k. Cleto Ordoñez aktywny uczestnik walk o niepodleg³o¶ciowych spod okupacji hiszpanskiej,a na rewersie ko¶ció³ ¶w. Franciszka w Grenadzie. Podpisy: Emilio Pereira Alegría, Francisco Mayorga i Raúl Lacayo Solórzano. Druk: Bank of Finland Security Printing House. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,67 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000046084
Voyonick-C~

NIKARAGUA 1 Centavo ND/1990 P167(1) B461a A/A UNC F.H.Cordoba

Banknot o nominale 1 centavo emisji niedatowanej 1990r. - wprowadzony do obiegu 13.08.1990r. Na awersie Francisco Hernández de Cordoba,a na rewersie kwiat narodowy - Plumeria alba. Podpisy: Emilio Pereira Alegría, Francisco Mayorga i Raúl Lacayo Solórzano. Druk: Harrison & Sons, Ltd. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

0,25 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000043138
Voyonick-C~

NIKARAGUA 5 Centavos ND/1990 P168a(1) B462a A/A UNC F.H.Cordoba

Banknot o nominale 5 centavos emisji niedatowanej 1990r. - wprowadzony do obiegu 13.08.1990r. Na awersie Francisco Hernández de Cordoba,a na rewersie kwiat narodowy - Plumeria alba. Podpisy: Emilio Pereira Alegría, Francisco Mayorga i Raúl Lacayo Solórzano. Druk: Harrison & Sons, Ltd. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

0,32 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000043137
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Centavos ND/1990 P169a(1) B463a A/A UNC F.H.Cordoba

Banknot o nominale 10 centavos emisji niedatowanej 1990r. - wprowadzony do obiegu 13.08.1990r. Na awersie Francisco Hernández de Cordoba,a na rewersie kwiat narodowy - Plumeria alba. Podpisy: Emilio Pereira Alegría, Francisco Mayorga i Raúl Lacayo Solórzano. Druk: Harrison & Sons, Ltd. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

0,32 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  4
gda000043135
Voyonick-C~

NIKARAGUA 25 Centavos ND/1991 P170a(1) B464a A/A UNC F.H.Cordoba

Banknot o nominale 25 centavos emisji niedatowanej 1990r. - wprowadzony do obiegu 13.08.1990r. Na awersie Francisco Hernández de Cordoba,a na rewersie kwiat narodowy - Plumeria alba. Podpisy: Emilio Pereira Alegría, Francisco Mayorga i Raúl Lacayo Solórzano. Druk: Harrison & Sons, Ltd. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

0,35 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000043136
Voyonick-C~

NIKARAGUA 1-25 Centavos ND/1991 P167-70a(1) A/A UNC F.H.Cordoba Komplet SET

Komplet 4 banknotów Nikaragui o nomina³ach 1,5,10 i 25 centavos emisji niedatowanej 1991r. Na awersie F.H.Cordoba, na rewersie kwiat. Seria A/A. Komplet 4 banknotów w I stanie bankowym (UNC).

1,06 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  2
gda000042800
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Cordobas 1996 P181 B477a B UNC M.Larreynaga "V"

Banknot o nominale 10 cordoba emisji datowanej 1996r. - wprowadzony do obiegu 19.08.1996r. Na awersie filozof, humanista i poeta Miguel Jerónimo Larreynaga y Silva,a na rewersie god³o Nikaragui. Podpisy: José Evenor Taboada Arana i Emilio Pereira Alegría. Druk: Giesecke & Devrient GmbH. Banknot w I stanie bankowym UNC.

4,28 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000046155
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Cordobas 2002 P191 B488a A UNC M.Larreynaga

Banknot o nominale 10 cordobas emisji datowanej 10.04.2002r. Na awersie filozof, humanista i poeta Miguel Jerónimo Larreynaga y Silva,a na rewersie god³o Nikaragui i ma³e wyspy na J. Nikaragua zwane "Isletas de Granada". Podpisy: Mario Alonso Icabalceta i Eduardo Montealegre Rivas. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,74 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000042761
Voyonick-C~

NIKARAGUA 20 Cordobas 2006 P197 B493a B UNC José Santos Zelaya López

Banknot o nominale 20 cordobas emisji datowanej 10.03.2006r. Na awersie prezydent José Santos Zelaya López, na rewersie pla¿a nad Atlantykiem, palmy, ³ód¼. Podpisy: Mario Arana Sevilla i Mario José Flores Loáisiga. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,78 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  1
gda000042846
Voyonick-C~

NIKARAGUA 50 Cordobas 2006 P198 B494a B UNC Pedro Joaquin Chamorro

Banknot o nominale 50 cordobas emisji datowanej 10.03.2006r. Na awersie dziennikarz i dzia³acz polityczny Pedro Joaquin Chamorro zamordowany przez najemników Somozy,a na rewersie forteca Inmaculada Concepción nad rzek± San Juan. Podpisy: Mario Arana Sevilla i Mario José Flores Loáisiga. Banknot w I stanie bankowym UNC.

6,48 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  0
gda000048896
Voyonick-C~

NIKARAGUA 100 Cordobas P199 B495a 2006 B UNC Ruben Dario

Banknot o nominale 100 cordobas emisji datowanej 10.03.2006r. Na awersie pisarz nikaraguañski Félix Rubén García Sarmiento,a na rewersie Teatr Narodowy im. Rubena Dario w Managui. Podpisy: Mario Arana Sevilla i Mario José Flores Loáisiga. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

10,41 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000042874
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Cordobas 2007(2009) P201a B497a A/1 UNC Polimer

Banknot polimerowy o nominale 10 cordobas emisji datowany 12.09.2007 - wprowadzony do obiegu 15.5.2009r. Na awersie Castillo Inmaculada Concepción na po³udniowym brzegu rz.San Juan, na rewersie Hacienda San Jacinto w Managui. Podpis: Antenor Rosales Bolanos. Druk: G&D. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,50 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049033
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Cordobas 2007(2012) P201b B497b A/1 UNC Polimer

Banknot polimerowy o nominale 10 cordobas emisji datowanej 12.09.2007 - wprowadzony do obiegu 2012r. Na awersie Castillo Inmaculada Concepción na po³udniowym brzegu rz.San Juan, na rewersie Hacienda San Jacinto w Managui. W przezroczystym okienku widoczny nomina³. Podpis: Antenor Rosales Bolanos. Druk: G&D. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049034
Voyonick-C~

NIKARAGUA 20 Cordobas 2007(2009) P202(1) B498a A/1 UNC Polimer

Banknot polimerowy emisji datowanej 12.9.2007 lecz wprowadzony do obiegu 15.5.2009r. Na awersie dziewczyna ubijaj±ca ziarno na m±kê oraz typowa chata dla wybrze¿y karaibskich Nikaragui, na rewersie piêæ kobiet tañcz±cych Maypole (palo de Mayo). Podpis: Antenor Rosales Bolanos. Druk: G&D. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,55 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000042762
Voyonick-C~

NIKARAGUA 20 Cordobas 2007(2012) P202b B498b A/1 UNC Polimer

Banknot polimerowy emisji datowanej 12.9.2007 - wprowadzony do obiegu 2012r. Na awersie dziewczyna bijaj±ca ziarno na m±kê oraz typowa chata dla wybrze¿y karaibskich Nikaragui, na rewersie piêæ kobiet tañcz±cych Maypole (palo de Mayo). W przezroczystym okienku widoczny nomina³. Podpis: Antenor Rosales Bolanos. Druk: G&D. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,55 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049035
Voyonick-C~

NIKARAGUA 50 Cordobas 2007(09) P203 B499a A/1 UNC Ceramika Pejza¿

Banknot o nominale 50 cordobas emisji datowanej 12.9.2007 lecz wprowadzony do obiegu 3.12.2009r. Na awersie tradycyjne naczynia ceramiczne, na rewersie kanion Somoto. Podpis: Antenor Rosales Bolanos. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym UNC.

4,40 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000046651
Voyonick-C~

NIKARAGUA 50 Cordobas 2009 P207 BCN UNC Commemorative Polimer

Banknot polimerowy o nominale 50 cordobas emisji okoliczno¶ciowej datowanej 21.10.2009r. - z okazji 50-lecia Banku Centralnego, ale wprowadzony do obiegu 16.9.2010r. Na awersie pierwsza siedziba Banku Centralnego w Managui oraz kwiat narodowy plumeria bia³a (Plumeria alba), na rewersie kanion Somoto. Podpis: Antenor Rosales Bolanos. Druk: G&D. Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

4,63 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000036469
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Cordobas 2014(2015) P209 B506a A UNC Polimer

Banknot polimerowy o nominale 10 cordobas emisji datowanej 26.03.2014 - wprowadzony do obiegu 26.10.2015r. Na awersie dwie palmy kokosowe i Puerto Salvador Allende, Managua, na rewersie tancerz La Vaquita (Patron Saint festivities of Managua) oraz dwie palmy kokosowe. Podpisy: Ovidio Reyes Ramirez i Ivan Adolfo Acosta Montalvan. Druk: Oberthur. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,16 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000046671
Voyonick-C~

NIKARAGUA 20 Cordobas 2014(2015) P211 B507a UNC Polimer

Banknot polimerowy o nominale 20 cordobas emisji datowanej 26.03.2014 - wprowadzony do obiegu 26.10.2015r. Na awersie dwa ¿ó³wie, Moravian church w Laguna de Perlas, na rewersie tancerki podczas Mayo Ya Festival oraz dwa ¿ó³wie. Podpisy: Ovidio Reyes Ramirez i Ivan Adolfo Acosta Montalvan. Druk: Oberthur. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,20 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046556
Voyonick-C~

NIKARAGUA 50 Cordobas 2014(2015) P212 B508a A UNC Polimer

Banknot polimerowy o nominale 50 cordobas emisji datowanej 26.03.2014 lecz wprowadzony do obiegu 26.10.2015r. Na awersie dwa ksylofony, wej¶cie do Artisan Market w Masaya, na rewersie grupa tancerzy folklorystycznych i dwa ksylofony. Podpisy: Ovidio Reyes Ramirez i Ivan Adolfo Acosta Montalvan. Druk: Oberthur. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

3,93 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000040161
Voyonick-C~

NIKARAGUA 100 Cordobas 2014(2015) P213 B509a UNC Polimer

Banknot polimerowy o nominale 100 cordobas emisji datowanej 26.03.2014 - wprowadzony do obiegu 26.10.2015r. Na awersie dwa bêbny i Katedra w Granadzie, na rewersie powóz konny (Coche de Caballos) i dwa bêbny. Podpisy: Ovidio Reyes Ramirez i Ivan Adolfo Acosta Montalvan. Druk: Oberthur. Banknot w I stanie bankowym UNC.

7,87 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046913
Voyonick-C~

NIKARAGUA 200 Cordobas 2014(2015) P214 B510a UNC Polimer

Banknot polimerowy o nominale 200 cordobas emisji datowanej 26.03.2014 - wprowadzony do obiegu 26.10.2015r. Na awersie pi³odziób czarnogard³y (Eumomota superciliosa) i budynek Ruben Dario National Theater w Managui, na rewersie teatr komedii El Güegüense i pi³odziób czarnogard³y (Eumomota superciliosa). Podpisy: Ovidio Reyes Ramirez i Ivan Adolfo Acosta Montalvan. Druk: Oberthur. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

13,88 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000043083
Voyonick-C~

NIKARAGUA 500 Cordobas 2014(2015) P214a B511a A UNC Wulkan

Banknot o nominale 500 cordobas emisji datowanej 26.03.2014 - wprowadzony do obiegu 26.10.2015r. Na awersie Katedra w León, na rewersie wulkan Momotombo. Podpisy: Ovidio Reyes Ramirez i Ivan Adolfo Acosta Montalvan. Druk: Oberthur. Banknot w I stanie bankowym UNC.

34,71 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000053613
Voyonick-C~

NIKARAGUA 1000 Cordobas 2016 P216 B512a A UNC Ruben Dario Commemorative Okoliczno¶ciowy

Banknot okoliczno¶ciowy o nominale 1.000 cordobas emisji datowanej 2016 - wydany z okazji 100-nej Rocznicy ¦mierci Rubena Dario. Na awersie nikaraguañski pisarz i poeta Ruben Dario - nazywany ojcem "modernizmu w literaturze iberoamerykañskiej" oraz w tle kwiat margerytki, na rewersie go³±bek pokoju i fragment wiersz "Pax". Podpisy: Ovidio Reyes Ramírez i Iván Adolfo Acosta Montalván. Banknot w I stanie bankowym UNC.

57,85 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049037
Voyonick-C~
Angebote: 44   Seiten: 1 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1