Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money > Banknoty ¶wiata alfabetycznie / Paper money: Worldwide > Tunezja / Tunisia
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote von Voyonick-Coll
 

Tunezja / Tunisia

(14)

TUNEZJA 1/2 Dinar 1972 P66a B510a A/6 UNC Prezydent Habib Bourgiba

Banknot o nominale 1/2 dinara emisji datowanej 3.08.1972r. - wprowadzony do obiegu 21.03.1973r. Na awersie prezydent Habib Bourgiba i port w Goulette, a na rewersie widok na Tunis. Podpisy: Mohamed Bousbia i Ali Zouaoui. Druk: De La Rue. Banknot w I stanie bankowym UNC.

21,98 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000055165
Voyonick-C~

TUNEZJA 1 Dinar 1972 P67a B511a B/1 UNC Prezydent Habib Bourgiba NISKI NUMER!!!

Banknot o nominale 1 dinara emisji datowanej 3.08.1972r. - wprowadzony do obiegu 21.03.1973r. Na awersie prezydent Habib Bourgiba i fort w Monastir, a na rewersie minaret Medina w Tunisie i kobieta berberyjska. £adny niski numer - 821. Podpisy: Mohamed Bousbia i Ali Zouaoui. Druk: De La Rue. Banknot w I stanie bankowym UNC.

31,24 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000055164
Voyonick-C~

TUNEZJA 1/2 Dinar 1973 P69a B513a A/6 UNC Prezydent Habib Bourgiba

Banknot o nominale 1/2 dinara emisji datowanej 15.10.1973r. Na awersie prezydent Habib Bourgiba i orka wielb³±dem, a na rewersie owoce, ryby, owce, drzewo i krajobraz morski. Podpisy: Mohamed Bousbia i Ali Zouaoui. Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym UNC.

6,59 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000055166
Voyonick-C~

TUNEZJA 1 Dinar 1973 P70 B514a B/15 UNC Przemys³

Banknot o nominale 1 dinara emisji datowanej 15.10.1973r. Na awersie prezydent Habib Bourgiba i rafineria ropy naftowej, a na rewersie zak³ady przetwórstwa rolnego, tokarz, szwaczka, rze¼biarz, tkaczki, spawacz. Podpisy: Mohamed Bousbia i Ali Zouaoui. Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym UNC.

10,41 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000055169
Voyonick-C~

TUNEZJA 1 Dinar 1980(1984) P74 B517a B/1 UNC Habib Bourgiba

Banknot o nominale 1 dinara emisji datowanej 15.10.1980r., wprowadzony do obiegu 16.10.1984r. Na awersie prezydent Habib Bourgiba i staro¿ytny amfiteatr rzymski w Kartaginie , a na rewersie miejscowo¶æ nadbrze¿na Korbous na pó³wyspie Cap Bon. Podpisy: Tahar Sioud i Mohamed Ghenima. Banknot w I stanie bankowym UNC.

8,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000053359
Voyonick-C~

TUNEZJA 5 Dinars 1980(1986) P75 B518a C/35 UNC Habib Bourgiba

Banknot o nominale 5 dinarów emisji datowanej 15.10.1980r. - wprowadzony do obiegu 26.05.1986r. Na awersie prezydent Habib Bourgiba i meczet Ezzitouna w Tunisie, a na rewersie ruiny rzymskiej ¶wi±tyni Wody w Zaghouan. Podpisy: Tahar Sioud i Mohamed Ghenima. Banknot w I stanie bankowym UNC.

20,83 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000053357
Voyonick-C~

TUNEZJA 10 Dinar 1980(1984) P76 B519a D/9 UNC Habib Bourgiba

Banknot o nominale 10 dinarów emisji datowanej 15.10.1980r. - wprowadzony do obiegu 29.01.1984r. Na awersie prezydent Habib Bourgiba i budynki Sadiki College w Tunisie, a na rewersie zapora wodna Nebhana. Podpisy: Tahar Sioud i Mohamed Ghenima. Banknot w I stanie bankowym UNC.

32,40 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000053358
Voyonick-C~

TUNEZJA 20 Dinar 1980(1984) P77 B520a E/1 UNC Habib Bourgiba

Banknot o nominale 20 dinarów emisji datowanej 15.10.1980r. - wprowadzony do obiegu 26.12.1984r. Na awersie prezydent Habib Bourgiba i staro¿ytny rzymski amfiteatr w El Djem, a na rewersie ³odzie rybackie w porcie Monastir, Medina w Sossue. Podpisy: Tahar Sioud i Mohamed Ghenima. Banknot w I stanie bankowym UNC.

37,02 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000046875
Voyonick-C~

TUNEZJA 5 Dinars 1993 P86 B525a C/10 UNC Hannibal Kartagina

Banknot o nominale 5 dinarów emisji datowanej 7.11.1993r. Na awersie Hannibal i dawny port fenicki, a na rewersie kola¿ symbolizuj±cy demokracjê i prawo - 7 listopada 1987r. Podpisy: Abdelmoumen Souayah i Mohamed El Béji Hamda. Banknot w I stanie bankowym UNC.

13,88 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000052651
Voyonick-C~

TUNEZJA 10 Dinars 1994 P87 B526a D/15 UNC Ibn Khaldoun

Banknot o nominale 10 dinarów emisji datowanej 7.11.1994r. - wprowadzony do obiegu 08.11.1994r. Na awersie filozof arabski Ibn Chaldun , a na rewersie otwarta ksiêga 7. listopada 1987r. Banknot w I stanie bankowym UNC.

15,74 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000047353
Voyonick-C~

TUNEZJA 20 Dinars 2011 P93 B533b E/12 UNC Ksar Ouled Soltane

Banknot o nominale 20 dinarów emisji datowanej 20.3.2011r. - wprowadzony do obiegu 20.10.2011r. Na awersie Ksar Ouled Soltane i Khair al-Din Pasha na koniu, a na rewersie budynek L’ecole Sadiki w Tunisie. Podpisy: Brahim Saada i Mustapha Kamel Nabli. Druk: OT. Prawid³owy napis na rewersie " College Sadiki" Banknot w I stanie bankowym UNC.

18,28 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000045462
Voyonick-C~

TUNEZJA 5 Dinars 2013(2014) P95 B536a C/5 UNC Hannibal Kartagina

Banknot o nominale 5 dinarów emisji datowanej 20.3.2013r. - wprowadzony do obiegu 17.3.2014r. Na awersie Hannibal i Kartagina, a na rewersie ¿aglowce kartagiñskie. Podpisy: Mohamed Rekik i Chedly Ayari. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,21 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  1
gda000045460
Voyonick-C~

TUNEZJA 10 Dinars 2013 P96 B535a D/26 UNC Aboul el Kacem Chebbi

Banknot o nominale 10 dinarów datowany 2013r. - wprowadzony do obiegu w 28.11.2013r. Na awersie poeta Aboul el Kacem Chebbi, a na rewersie szko³a Médersa El Bachia w Tunisie. Podpisy: Mohamed Rekik i Chedly Ayari. Banknot w I stanie bankowym UNC.

9,26 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000045461
Voyonick-C~

TUNEZJA 20 Dinars 2017 P97 B537a E/1 UNC Farhat Hached

Banknot o nominale 20 dinarów datowany 25.07.2017r. - wprowadzony do obiegu w 21.12.2017r. Na awersie Farhat Hached jeden z przywódców ruchu wyzwoleñczego w Tunezji, a na rewersie widok na rzymski amfiteatr w El Jem, kolumny korynckie. Podpisy: Mohamed Rekik i Chedly Ayari. Banknot w I stanie bankowym UNC.

16,20 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000054528
Voyonick-C~
Angebote: 14   Seiten: 1 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1