Sortieren nach:  
Kategorien : Monety / Coins / Münzen > Monety keszowe / Asian cast coins > Uk³ad chronologiczno-terytorialny > Chiñskie monety keszowe > Dynastia LIAO 916-1125 ne
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote von g_d_a
 

Dynastia LIAO 916-1125 ne

(1)

S6-0381 1 KESZ DA AN YUAN BAO (??) - NA¦LADOWNICTWO WYSPIARSKIE ok. XIV-XVIII w.

Prymitywne cynowo-o³owiane na¶ladownictwo chiñskiej monety. Region Malezja-Indonezja. Najdalszy zak±tek, w którym ludno¶æ autochtoniczna emitowa³a w dawnych wiekach jakiekolwiek monety. Rzadki typ, wzorowany byæ mo¿e na monecie dynastii Liao (pierwowzór najbli¿szy temu na¶ladownictwu - jest to jednak tylko hipoteza). Piêkne wzbogacenie zbioru.

61,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046744
g_d_a
Angebote: 1   Seiten: 1 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1