Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money > Banknoty niemieckie / Germany
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Banknoty niemieckie / Germany

(27)

NIEMCY 1 Mark 1914(20) P52 Ro51d ser7 UNC

Emisja banknotu o nominale 1 marki z dat± 1914 lecz wydane dopiero w 1920r.. Na awersie i rewersie nomina³y w ornamentach. Pieczêæ niebieska. Bardzo ³adna sucha pieczêæ, Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

1,85 EUR
verkauft: 8 verfügbar:  0
gda000020041
Voyonick-C~

NIEMCY 2 Mark 1914 P53 Ro52b 578 UNC

Banknot o nominale 2 marek emisji datowanej 12.08.1914r. Na awersie i rewersie nomina³y w ornamentach. Pieczêæ czerwona. Bardzo ³adna sucha pieczêæ. Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

3,01 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000042778
Voyonick-C~

NIEMCY 5 Mark 1.08.1917 P56a Ro54a Q UNC Kobieta 7 Cyfr

Banknot o nominale 5 marek emisji datowanej 1.08.1917r. Na awersie portret kobiety, a na rewersie korona. Banknot w I stanie bankowym UNC.

4,86 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000056284
Voyonick-C~

NIEMCY 5 Mark 1.08.1917 P56b Ro54c P UNC Kobieta

Banknot o nominale 5 marek emisji datowanej 1.08.1917r. Na awersie portret kobiety, a na rewersie korona. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,70 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000046021
Voyonick-C~

NIEMCY GERMANY DEUTSCHLAND 1 Marka 1920 P58 Ro64 ser50 UNC Sucha pieczêæ

Banknot o nominale 1 marki emisji datowanej 1.03.1920. Na awersie i rewersie nomina³y w ornamentach. Bardzo ³adna sucha pieczêæ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046018
Voyonick-C~

NIEMCY GERMANY DEUTSCHLAND 1 Marka 1920 P58 Ro64 ser187 UNC Sucha pieczêæ

Banknot o nominale 1 marki emisji datowanej 1.03.1920r. Na awersie i rewersie nomina³y w ornamentach. Bardzo ³adna sucha pieczêæ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000054198
Voyonick-C~

NIEMCY GERMANY DEUTSCHLAND 1 Marka 1920 P58 Ro64 ser375 UNC Sucha pieczêæ

Banknot o nominale 1 marki emisji datowanej 1.03.1920. Na awersie i rewersie nomina³y w ornamentach. Bardzo ³adna sucha pieczêæ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046019
Voyonick-C~

NIEMCY GERMANY DEUTSCHLAND 1 Marka 1920 P58 Ro64 ser496 UNC Sucha pieczêæ

Banknot o nominale 1 marki emisji datowanej 1.03.1920r. Na awersie i rewersie nomina³y w ornamentach. Bardzo ³adna sucha pieczêæ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046020
Voyonick-C~

NIEMCY 2 Marki 1920 P59 Ro65b 93 UNC Red Czerwony

Banknot o nominale 2 marek emisji datowanej 1.03.1920r. Na awersie i rewersie nomina³y w ornamentach. Bardzo ³adne suche pieczêcie. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,85 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000053024
Voyonick-C~

NIEMCY 2 Marki 1920 P60 Ro65a ser57 UNC Brown Br±zowy

Banknot o nominale 2 marek emisji datowanej 1.03.1920r. Na awersie i rewersie nomina³y w ornamentach. Bardzo ³adne suche pieczêcie. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000054199
Voyonick-C~

NIEMCY 2 Marki 1920 P60 Ro65a ser243 UNC Brown Br±zowy

Banknot o nominale 2 marek emisji datowanej 1.03.1920r. Na awersie i rewersie nomina³y w ornamentach. Bardzo ³adne suche pieczêcie. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000054200
Voyonick-C~

NIEMCY 1 Mark 1922 P61a Ro73a UNC

Banknot o nominale 1 marki emisji datowanej 15.09.1922r. Na awersie i rewersie nomina³y w ornamentach. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,62 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000053027
Voyonick-C~

NIEMCY 2 Mark 1922 P62 Ro74 UNC

Banknot o nominale 2 marek emisji datowanej 15.09.1922. Na awersie i rewersie nomina³y w ornamentach. Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

2,08 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  0
gda000038126
Voyonick-C~

NIEMCY GERMANY DEUTSCHLAND 20000 Mark 1923 P85f Ro84j FN-Fa UNC "Kölner Provisorium"

Banknot o nominale 20.000 marek emisji datowanej 20.02.1923. Na awersie i rewersie nomina³y oraz ornamenty. Banknot w I stanie bankowym UNC. Nazywany "Kölner Provisorium".

6,25 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000053026
Voyonick-C~

NIEMCY GERMANY DEUTSCHLAND 5000000 Mark 1923 P105(2) Ro104b B34 UNC

Banknot jednostronny o nominale 5.000.000 marek emisji datowanej 20.08.1923. Na awersie nomina³ oraz ornamenty. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,47 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  0
gda000054201
Voyonick-C~

NIEMCY 1 Rentenmark 30.01.1937 P173b(3) Ro166b U UNC Sucha pieczêæ

Banknot o nominale 1 rentenmarki emisji datowanej 30.01.1937r. Na awersie napisy i nomina³y, a na rewersie k³osy zbo¿a i gilosze. Bardzo ³adna sucha pieczêæ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,08 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  0
gda000046023
Voyonick-C~

NIEMCY 1 Reichspfenning ND/1942 PM32 Ro501a UNC Werhrmacht Behelfszahlmittel

Banknot o nominale 1 reichspfenniga emisji niedatowanej 1942r. Na awersie napisy, nomina³ i orze³ Wehrmachtu. Banknot jednostronny - w I stanie bankowym UNC.

5,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045365
Voyonick-C~

NIEMCY 1 Reichsmark ND/1944 PM38 Ro511 UNC Werhrmacht Verrechnungsschein

Banknot o nominale 1 reichsmarki emisji datowanej 15.09.1944r. Na awersie napisy, nomina³ i orze³ Wehrmachtu, na rewersie napisy. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,32 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000045364
Voyonick-C~

NIEMCY 5 Mark 1991 P37 Ro296aA A-N UNC Bettina von Arnim

Banknot o nominale 5 marek z emisji datowanej 01.08.1991r. Ostatnie wydanie przed wprowadzeniem EURO. Na awersie pisarka Bettina von Arnim (ur. jako Catharina Ludovica Magdalena Brentano) oraz róg symbolizuj±cy cykl pie¶ni i poematów pt. Des Knaben Wunderhorn - publikowanych przez jej brata Clemensa von Brentano i jej mê¿a Achima von Arnim,a na rewersie Brama Brandenburska w Berlinie oraz skrypt "Briefwechsel mit einem Kinde" korespondencji Bettiny von Armin z Goetehem. Podpisy: Schlesinger i Tietmeyer. Banknot w I stanie bankowym UNC.

8,33 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000046481
Voyonick-C~

NIEMCY GERMANY DEUTSCHLAND 5 Mark 1991 P37 A-Y UNC Bettina von Arnim

Banknot o nominale 5 marek emisji datowanej 01.08.1991r. Ostatnie wydanie przed wprowadzeniem EURO. Na awersie pisarka Bettina von Arnim (ur. jako Catharina Ludovica Magdalena Brentano) oraz róg symbolizuj±cy cykl pie¶ni i poematów pt. Des Knaben Wunderhorn - publikowanych przez jej brata Clemensa von Brentano i jej mê¿a Achima von Arnim,a na rewersie Brama Brandenburska w Berlinie oraz skrypt "Briefwechsel mit einem Kinde" korespondencji Bettiny von Armin z Goetehem. Podpisy: Helmut Schlesinger i Hans Tietmeyer. Druk: Bundesdruckerei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

8,33 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000057880
Voyonick-C~

NIEMCY GERMANY 10 Mark 1999 P38d GN-L UNC Carl Friedrich Gauss

Banknot o nominale 10 marek emisji datowanej 1.09.1999r. Ostatnie wydanie przed wprowadzeniem EURO. Na awersie wybitny niemiecki matematyk Carl Friedrich Gauss - uwa¿any za twórcê matematyki nieeuklidesowej,a na rewersie sekstant - k±tomierz lusterkowy. Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

13,65 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000022192
Voyonick-C~

NIEMCY 10000000 Mark 1923 PS1014 RH-47 aUNC Deutsche Reichsbahn

Banknot o nominale 10.000.000 marek emisji datowanej 2.09.1923r. Na awersie nomina³ i tekst. Banknot jednostronny ze znakiem wodnym. Banknot w I stanie bankowym z minusikiem aUNC. Czysty, ³adny, sztywny papier, bez ¶ladów obiegu - jednak koñcówki ro¿ków nie s± idealne - ca³a paczka bankowa nie by³a przechowywana w idealnych warunkach.

1,62 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000054521
Voyonick-C~

Niemcy - Germany - Deutschland - 2 Mark 12.08.1914 * P55 * Ros52d * UNC * st. niebieski

Reichsschuldenverwaltung. Banknot z okresu I Wojny ¦wiatowej, który mia³ zast±piæ monety srebrne. Wersja z poddrukiem, stempel i numeracja niebieskie. Note of the World War I, type with underprint, stamp & serial number blue. Banknote aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, mit Unterdruck Stempel und Nummer blau.

3,47 EUR
verkauft: 8 verfügbar:  2
gda000037282
TomBanknot~

Niemcy - Germany - Deutschland - 20 Mark 4.11.1915 * P63 * Ros53 * UNC

Reichsbanknote. Banknot z okresu I Wojny ¦wiatowej. Note of the World War I. Banknote aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, kassenfrisch.

10,41 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  2
gda000043406
TomBanknot~

Niemcy - Germany - Deutschland - 5 Mark 1.08.1917 * P56b * Ros54c * UNC * nr 8-cyfrowy

Reichsschuldenverwaltung. Banknot z okresu I Wojny ¦wiatowej, który mia³ zast±piæ monety srebrne. Wersja z numeracj± o¶miocyfrow±. Note of the World War I, 8-digit serial number. Banknote aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, Nummer 8-stellig

3,70 EUR
verkauft: 10 verfügbar:  2
gda000037283
TomBanknot~

Niemcy - Germany - 5 Mark 1944 - Allierte Militärbehörde (AMC) - P193a * R202a * UNC

Allierte Militärbehörde - Alianckie W³adze Wojskowe. Banknot okupacyjny, wprowadzany do obiegu pod koniec II Wojny ¦wiatowej na terenach niemieckich okupowanych przez wojska alianckie. Wersja z numeracj± dziewiêciocyfrow±, ze znakiem drukarni "F" (druk w USA). Allied Military Currency, intruduced at the end of World War II on German occupied teritories. Highest denomination. With 9-diggit serial number and "F" (US printing)

10,41 EUR
verkauft: 7 verfügbar:  1
gda000023554
TomBanknot~

Niemcy - RFN - Germany, Federal Republic - 5 Deutsche Mark 1991 P37 R296 Bettina von Arnim

Deutsche Bundesbank. Ostatnie wydanie waluty niemieckiej przed wprowadzeniem euro. Na rewersie Brama Brandenburska. Five German Mark, last issue before euro introduction. Brandenburger Tor in Berlin ob the back.

9,02 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  2
gda000051739
TomBanknot~
Angebote: 27   Seiten: 1 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1