Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Banknoty / Papiergeld /
Paper money

(9160)
Banknoty ¶wiata alfabetycznie
Paper money: Worldwide (8228)
Banknoty polskie
Paper money: Poland (27)
Banknoty niemieckie / Germany (32)
Banknoty USA (16)
Brytyjskie Imperium i Wspólnota Narodów (248)
Wzory, Specimeny i próby (9)
Banknoty polimerowe (337)
Bony / Notgeld / Local & Private (340)
Banknoty - literatura (5)

BANGLADESZ 20 Taka 2012 P55b B350b ক ঝ UNC Architektura Green Network

Banknot o nominale 20 taka emisji datowanej 2012r. Na awersie Ojciec Narodu Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman oraz National Martyrs' Memorial pomnik w Savar,a na rewersie Meczet Shat Gombuj w Bagerhat. Wersja z zielonym wzorem na marginesie. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,04 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000041953
Voyonick-C~

BANGLADESZ 20 Taka 2012 P55Aa B350a1 ক ঞ UNC Meczet Shat Gombuj

Banknot o nominale 20 taka emisji datowanej 2012r. - wprowadzony do obiegu 08.08.2012r. Na awersie Ojciec Narodu Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman oraz National Martyrs' Memorial pomnik w Savar,a na rewersie Meczet Shat Gombuj w Bagerhat. Podpis: Atiur Rahman. Druk: SPC. Banknot I stanie bankowym (UNC).

1,04 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000041954
Voyonick-C~

BANGLADESZ 20 Taka 2014 P55Ac B350c খ ঙ UNC Meczet Shat Gombuj

Banknot o nominale 20 taka emisji datowanej 2014r. Na awersie Ojciec Narodu Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman oraz National Martyrs' Memorial pomnik w Savar,a na rewersie Meczet Shat Gombuj w Bagerhat. Podpis: Atiur Rahman. Druk: SPC. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,04 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000045725
Voyonick-C~

BANGLADESZ 50 Taka 2011 P56a B351a ক ক UNC B£ÊDNY NAPIS - ERROR!!!

Banknot o nominale 50 taka emisji datowanej 2011r. - wprowadzony do obiegu 07.03.2012r. Na awersie Shahid Minar - narodowy pomnik w Dacce, a na rewersie obraz znanego malarza Zainula Abedina pt.Moi deya (Orka pola) - i tu powsta³ b³±d przy druku, który mo¿na po polsku nazwaæ "Orka krow±". Bank Centralny Bangladeszu nie ma zamiaru niszczyæ nak³adu a jedynie skieruje te banknoty do prawid³owego nadruku. Na rynek jednak przedosta³o siê sporo banknotów z b³êdem i z ca³± pewno¶ci± bêd± przedmiotem poszukiwañ kolekcjonerów - dla przyk³adu choæby nasze 2.000.000 z³otych z b³êdem czy s³ynne ju¿ nieprawid³owe zapiêcie ubioru J.Nyerere na banknocie 1.000 szylingów tanzañskich. Podpis: Atiur Rahman. Druk: SPC. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

3,24 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000041956
Voyonick-C~

BANGLADESZ 50 Taka 2014 P56d B351d ক দ UNC Malarstwo

Banknot o nominale 50 taka emisji datowanej 2014r. Na awersie Shahid Minar - narodowy pomnik w Dacce, a na rewersie obraz znanego malarza Zainula Abedina pt.Moi deya (Orka pola). Podpis: Atiur Rahman. Druk: SPC. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,97 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000039891
Voyonick-C~

BANGLADESZ 100 Taka 2011 P57a B352a ক গ UNC Meczet Gwiazdy

Banknot o nominale 100 taka emisji datowanej 2011r. - wprowadzony do obiegu 11.08.2011r. Na awersie Ojciec Narodu Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman oraz National Martyrs' Memorial pomnik w Savar,a na rewersie Meczet Gwiazdy (Tara Masjid). Podpis: Atiur Rahman. Druk: SPC. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

3,01 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000041955
Voyonick-C~

BANGLADESZ 1000 Taka 2019 P59/new B354j ঙগ UNC Architektura

Banknot o nominale 1.000 taka emisji datowanej 2019r. Na awersie Ojciec Narodu Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman oraz National Martyrs' Memorial pomnik w Savar, a na rewersie budynek Parlamentu. Podpis: Fazle Kabir. Druk: Security Printing Corporation. Banknot w I stanie bankowym UNC.

23,14 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000056183
Voyonick-C~

BANGLADESZ 40 Taka 2011 P60 B355a স ন UNC Okoliczno¶ciowy

Banknot okoliczno¶ciowy o nominale 40 taka emisji datowanej w 2011r. - wprowadzony do obiegu 21.12.2011r. Wydany z okazji 40-tej Rocznicy Zwyciêstwa Bangladeszu. Na awersie Ojciec Narodu Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman oraz National Martyrs' Memorial pomnik w Savar, a na rewersie sze¶ciu uzbrojonych mê¿czyzn z okresu walk o niepodleg³o¶æ. Podpis: Atiur Rahman. Druk: SPC. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,31 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000040658
Voyonick-C~

BANGLADESZ 60 Taka 2012 P61 B356a স ন UNC Okoliczno¶ciowy

Banknot o nominale 60 taka emisji okoliczno¶ciowej datowanej 2012r. - wprowadzony do obiegu 15.02.2012r. Wydany z okazji 60-tej Ruchu Jêzykowego na rzecz uznania jêzyka bengalskiego jako urzêdowy. Na awersie Shahid Minar - narodowy pomnik w Dacce, a na rewersie piêciu mê¿czyzn, ga³±zka z kwiatami i pomnik. Podpis: Atiur Rahman. Druk: SPC. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,43 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000040445
Voyonick-C~

BANGLADESZ 25 Taka 2013 P62 B357a স প UNC Okoliczno¶ciowy

Banknot o nominale 25 taka emisji okoliczno¶ciowej w 2013r. - wprowadzony do obiegu 26.01.2013r. Wydany z okazji Srebrnego Jubileuszu "The Security Printing Corporation (Bangladesh) Ltd.’ 1988-2013.”. Na awersie National Martyrs' Memorial pomnik w Savar,jelenie oraz banknoty i znaczki, a na rewersie kwatera g³ówna Security Printing Corporation, kwiaty, fontanna i flaga. Podpis: Atiur Rahman. Druk: SPC. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,97 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000054589
Voyonick-C~

BANGLADESZ 100 Taka 2013 P63 B358a UNC Okoliczno¶ciowy

Banknot o nominale 100 taka okoliczno¶ciowej emisji datowanej 2013r. - wprowadzony do obiegu 9.07.2013r. Wydany z okazji 100-lecia Narodowego Muzeum Bangladeszu. Na awersie fragment p³ytki terakotowej z XVIIIw. przedstawiaj±cej je¼d¼ca na koniu, a na rewersie gmach Muzeum Narodowego. Podpis: Atiur Rahman. Druk: Security Printing Corporation. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,47 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000054594
Voyonick-C~

BANGLADESZ 70 Taka 2018 P65 B359a স ন UNC Okoliczno¶ciowy

Banknot o nominale 70 taka emisji datowanej 2018r. - wprowadzony do obiegu 22.03.2018r. Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji 70-lecia Rozwoju Bangladeszu. Na awersie Ojciec Narodu Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, pomnik narodowy Sawar i centrum satelitarne Bertbunia, a na rewersie premier Sheikh Hasina, satelita Bangabandhu-1 oraz most Padma. Podpis Fazle Kabir. Druk: Security Printing Corporation. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,78 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000054560
Voyonick-C~

BANGLADESZ 5 Taka 2016 PNEW B209a গ ছ UNC Kusumba Mosque

Banknot o nominale 5 taka emisji datowanej 2016r. - wprowadzony do obiegu 05.06.2016r. Na awersie Ojciec Narodu Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman oraz National Martyrs' Memorial pomnik w Savar,a na rewersie Meczet Kusumba. Podpis: Mahbub Ahmed. Druk: SPC. Banknot w I stanie bankowym UNC.

0,46 EUR
verkauft: 12 verfügbar:  0
gda000045574
Voyonick-C~

BANGLADESZ 1 TAKA (1982-1993) P. 6Ba(4)

Stan I, sygn. Gholam Kibria

1,39 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  2
gda000047462
SklepGGN

BANGLADESZ 1 TAKA (1982-1993) P. 6Ba(7)

Stan I, sygn. Khorshed Alam

1,39 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  6
gda000047464
SklepGGN

BANGLADESZ, 2 TAKA (1988-2001) Pick 6Ca(3)

Stan I, sygn. Khorshed Alam

2,31 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  4
gda000047467
SklepGGN

BANGLADESZ, 2 TAKA (1988-2001) Pick 6Cd

Stan I

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000047468
SklepGGN

BANGLADESZ, 2 TAKA 2007 Pick 6Ci

Stan I

0,46 EUR
verkauft: 9 verfügbar:  4
gda000019622
SklepGGN

BANGLADESZ, 2 TAKA 2010 Pick 6Cn

Stan I

0,58 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000030874
SklepGGN

BANGLADESZ 5 TAKA (1981) P. 25a(1)

Stan I, numer 6 cyfr, sygn. Nurul Islam

3,93 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000047469
SklepGGN

BANGLADESZ 10 TAKA (1982-1996) P. 26b(1)

Stan I, sygn. Nurul Islam

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000047471
SklepGGN

BANGLADESZ, 10 TAKA (1982-96) Pick 26c(2)

Stan I, sygn. Khorshed Alam

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000047472
SklepGGN

BANGLADESZ, 10 TAKA (1982-96) Pick 26c(3)

Stan I, sygn. Lutfor Rahman Sarker

1,85 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  29
gda000030876
SklepGGN

BANGLADESZ 20 TAKA (1984-2000) P. 27b(2)

Stan I, sygn. Khorshed Alam

4,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000047474
SklepGGN

BANGLADESZ, 20 TAKA (1988) Pick 27c

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  2
gda000026427
SklepGGN

BANGLADESZ, 50 TAKA (1987-1996) Pick 28a

Stan I, sygn. Khorshed Alam

9,72 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000043778
SklepGGN

BANGLADESZ, 100 TAKA (1983-2000) Pick 31e

Stan I

5,09 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000054702
SklepGGN

BANGLADESZ 10 TAKA (1996) Pick 32

Stan I, 25 rocznica Zwyciêstwa

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000047475
SklepGGN

BANGLADESZ, 10 TAKA (1998) Pick 33

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000013519
SklepGGN

BANGLADESZ, 10 TAKA (1998) Pick 33(1)

Stan I sygn. Lutfor Rahman Sarker

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  8
gda000047476
SklepGGN

BANGLADESZ, 10 TAKA (1998) Pick 33(2)

Stan I, sygn. Mohammed Farashuddin

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000047477
SklepGGN

BANGLADESZ, 10 TAKA 2000, plastik Pick 35

Stan I

1,39 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  17
gda000013520
SklepGGN

BANGLADESZ 20 TAKA 2002 P. 40a

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  4
gda000047479
SklepGGN

BANGLADESZ, 50 TAKA 2010 Pick 41f

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000054703
SklepGGN

BANGLADESZ, 500 TAKA 2008, Pick 45g

numeracja europ., Stan I

15,04 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000032610
SklepGGN

BANGLADESZ, 5 TAKA 2006 Pick 46a

Stan I

0,93 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  20
gda000047480
SklepGGN

BANGLADESZ, 10 TAKA 2010 Pick 47c

Stan I

1,16 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  20
gda000030878
SklepGGN

BANGLADESZ, 20 TAKA 2006 Pick 48a

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000026428
SklepGGN

BANGLADESZ, 20 TAKA 2011 Pick 48d

Stan I

2,55 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000030879
SklepGGN

BANGLADESZ 500 TAKA 2010 P. 50b

Stan I

13,42 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000047481
SklepGGN

BANGLADESZ 1000 TAKA 2008 P. 51a

Stan I

27,77 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000047482
SklepGGN

BANGLADESZ, 1000 TAKA 2009 Pick 51b

Stan I

27,77 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000043779
SklepGGN

BANGLADESZ, 2 TAKA 2011 Pick 52

Stan I

0,35 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  20
gda000030880
SklepGGN

BANGLADESZ, 2 TAKA 2012 Pick 52

Stan I

0,35 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  17
gda000037753
SklepGGN

BANGLADESZ, 2 TAKA 2013 Pick 52

Stan I

0,35 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  20
gda000037754
SklepGGN

BANGLADESZ, 2 TAKA 2018, SPECIMEN, Pick 52

Stan I

4,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  8
gda000055410
SklepGGN

BANGLADESZ, 5 TAKA 2012 Pick 53

Stan I

0,46 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  19
gda000030881
SklepGGN

BANGLADESZ, 5 TAKA 2014 Pick 53Aa

Stan I

0,46 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  50
gda000042272
SklepGGN

BANGLADESZ, 10 TAKA 2014 Pick 54c

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  18
gda000032611
SklepGGN

BANGLADESZ, 10 TAKA 2017 Pick 54h

Stan I

0,58 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  48
gda000055411
SklepGGN
Angebote: 9160   Seiten: 184 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184