Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Banknoty / Papiergeld /
Paper money

(9292)
Banknoty ¶wiata alfabetycznie
Paper money: Worldwide (8353)
Banknoty polskie
Paper money: Poland (27)
Banknoty niemieckie / Germany (31)
Banknoty USA (14)
Brytyjskie Imperium i Wspólnota Narodów (234)
Wzory, Specimeny i próby (9)
Banknoty polimerowe (340)
Bony / Notgeld / Local & Private (359)
Banknoty - literatura (5)

ROSJA - ZSRR, 50 RUBLI 1992 Pick 247a

Stan -I

6,02 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000056106
SklepGGN

ROSJA, 1000 RUBLI 1992 Pick 250a

Stan I

5,55 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000051114
SklepGGN

ROSJA, 5000 RUBLI 1992 Pick 252a

Stan I

6,25 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000014175
SklepGGN

ROSJA, 100 RUBLI 1993, Prefix Xx, Pick 254(1)

Stan I

1,85 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000036744
SklepGGN

ROSJA, 200 RUBLI 1993 Pick 255

Stan I

1,85 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000056107
SklepGGN

ROSJA - ZSRR 50000 RUBLI 1995 Pick 264

Stan -I

34,71 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000051116
SklepGGN

ROSJA - ZSRR 100000 RUBLI 1995, Prefix Xx, Pick 265

Stan I

46,28 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000051117
SklepGGN

ROSJA - ZSRR 100000 RUBLI 1995, Prefix XX, Pick 265

Stan I

46,28 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000051118
SklepGGN

ROSJA, 10 RUBLI 1997 / 2004, Pick 268c

МОДИФИКАЦИЯ 2004, Stan I

0,69 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  50
gda000052806
SklepGGN

ROSJA, 50 RUBLI 1997 / 2004, Pick 269c

МОДИФИКАЦИЯ 2004, Stan I

2,31 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  5
gda000037441
SklepGGN

ROSJA, 100 RUBLI 1997 / 2004 Pick 270c, Prefix xx

Stan I, Prefix xx , МОДИФИКАЦИЯ 2004

5,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000022060
SklepGGN

ROSJA, 100 RUBLI 1997 / 2004 Pick 270c, Prefix xX

Stan I, Prefix xx , МОДИФИКАЦИЯ 2004

5,79 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  4
gda000052807
SklepGGN

ROSJA 500 RUBLI 2004, mikroperforacja 500, Pick 271c

Stan I, mikroperforacja 500

80,99 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000051119
SklepGGN

ROSJA, 500 RUBLI 2010 Pick 271(d)

Stan I, "МОДИФИКАЦИЯ 2010"

18,51 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000027504
SklepGGN

ROSJA 1000 RUBLI 1997, Pick 272a

Stan I

69,42 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000051120
SklepGGN

ROSJA 1000 RUBLI 2004, Pick 272b

Stan I

55,54 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000051121
SklepGGN

ROSJA 1000 RUBLI 2010, mikroperforacja 1000, Pick 272c

Stan I, mikroperforacja 1000

34,71 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  3
gda000051122
SklepGGN

ROSJA, 5000 RUBLI 1997 /2010 Pick 273(b), ser. AA

Stan I, "МОДИФИКАЦИЯ 2010"

208,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000027506
SklepGGN

ROSJA, 100 RUBLI 2014 Olimpiada Soczi, ser. AA, Pick 274a

Stan I

8,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000042519
SklepGGN

ROSJA, 100 RUBLI 2014 Olimpiada Soczi, ser. aa, Pick 274b

Stan I

8,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  20
gda000042520
SklepGGN

ROSJA, 100 RUBLI 2015, Krym , Pick 275a

Stan I

4,40 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  12
gda000037442
SklepGGN

ROSJA, 200 RUBLI 2017, Sewastopol, seria AA, Pick 276

Stan I, Sewastopol, seria AA

5,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000050748
SklepGGN

ROSJA, 2000 RUBLI 2017, W³adywostok, Most, Kosmodrom, ser. AA, Pick 279

Stan I, W³adywostok, Most, Kosmodrom, ser. AA

50,91 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000051123
SklepGGN

ROSJA 100 RUBLI 2018, M. ¦w. W Pi³ce No¿nej, Pick New

Stan I, M. ¦w. W Pi³ce No¿nej, Pick New

5,09 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  16
gda000051124
SklepGGN

Rosja - Russia - 200 Rublei 2017 * P276 * Sewastopol * new issue * nowy nomina³

Bank Rossiji. 200 rubli, pierwsze wydanie tego nomina³u. Regular issue, new denomination. Issued in late 2017.

5,09 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000055665
TomBanknot~

Rosja - Russia - 100 Rublei 2018 * Mundial FIFA 2018 Football World Cup * AB * polimer

Bank Rossiji. 100 rubli, wydanie okoliczno¶ciowe z okazji Mistrzostw ¦wiata w Pi³ce No¿nej, które odby³y siê w Rosji w 2018 roku. Druk na polimerze (tworzywie sztucznym). Commemorative issue to Football World Cup in Russia 2109. Printed on polimer plastic. Serie AB

3,70 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  1
gda000054133
TomBanknot~

RUMUNIA 1 Leu 1966 P91a B251a A0033 UNC

Banknot o nominale 1 lei emisji datowanej 1966r. Na awersie gilosz z god³em,a na rewersie gilosze z nomina³em. Druk: Banca Nationala a Romaniei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

7,87 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000055902
Voyonick-C~

RUMUNIA 5 Lei 1966 P93a B253a B0187 UNC Marynistyka

Banknot o nominale 5 lei emisji datowanej 1966r. Na awersie gilosz z god³em ,a na rewersie statki i port w Konstancy. Druk: Banca Nationala a Romaniei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

12,50 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000055906
Voyonick-C~

RUMUNIA 25 Lei 1966 P95a B255a D.0125 UNC Rafineria

Banknot o nominale 25 lei emisji datowanej 1966r. Na awersie gilosz z god³em i Tudor Vladimirescu rumuñski bohater narodowy, przywódca powstania na Wo³oszczy¼nie w 1821r.,a na rewersie rafineria ropy naftowej w Ploieºti. Druk: Banca Nationala a Romaniei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

11,34 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000055861
Voyonick-C~

RUMUNIA 50 Lei 1966 P96a B256a C0045 UNC Rafineria

Banknot o nominale 50 lei emisji datowanej 1966r. Na awersie gilosz z god³em oraz Aleksandru Ioan Cuza bojar mo³dawski, ksi±¿ê Zjednoczonych Ksiêstw Mo³dawii i Wo³oszczyzny,a na rewersie Palatul Culturi w Iasi. Druk: Banca Nationala a Romaniei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

15,04 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000055898
Voyonick-C~

RUMUNIA 200 Lei 1992 P100a B261a A0003 UNC Czaple

Banknot o nominale 200 lei emisji datowanej grudzieñ 1992r. Na awersie parowiec "Tudor Vladimirescu" na Dunaju, czapla, stara latarnia Sulina i Grigore Antipa darwinista, rumuñski biolog,a na rewersie czaple i ryby, delta Dunaju i ró¿a wiatrów. Podpisy: Isarescu i Dan Florescu. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,85 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000052947
Voyonick-C~

RUMUNIA 500 Lei 1992 P101b C0025 UNC Constantin Brâncuși

Banknot o nominale 500 lei emisji datowanej grudzieñ 1992r. Na awersie rze¼biarz rumuñski Constantin Brâncuși,a na rewersie prace rze¼biarza. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,31 EUR
verkauft: 6 verfügbar:  1
gda000045594
Voyonick-C~

RUMUNIA 1000 Lei 1993 P102 D0035 UNC Mihai Eminescu

Banknot o nominale 1000 lei emisji datowanej maj 1993r. Na awersie rumuñski romantyczny poeta, nowelista i dziennikarz Mihai Eminescu oraz ¿aglowiec,a na rewersie obronny monastyr z cerkwi± pod wezwaniem Za¶niêcia Bogurodzicy znajduj±cy siê w miejscowo¶ci Putna. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,78 EUR
verkauft: 7 verfügbar:  1
gda000045588
Voyonick-C~

RUMUNIA 5000 Lei 1992 P103a C0005 UNC Avram Iancu Niski numer

Banknot o nominale 5.000 lei emisji datowanej marzec 1992r. Na awersie transylwañski prawnik Avram Iancu, który odegra³ du¿± rolê w okresie Wiosny Ludów ,a na rewersie katedra i Dolna Brama Karola w Alba Iulii. £adny niski numer poni¿ej 1000. Banknot w I stanie bankowym UNC.

10,18 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000045595
Voyonick-C~

RUMUNIA 5000 Lei 1993 P104a C0004 UNC Avram Iancu Niski numer

Banknot o nominale 5000 lei emisji datowanej maj 1993r. Na awersie transylwañski prawnik Avram Iancu, który odegra³ du¿± rolê w okresie Wiosny Ludów ,a na rewersie katedra i Dolna Brama Karola w Alba Iulii. £adny niski numer poni¿ej 600. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,79 EUR
verkauft: 7 verfügbar:  1
gda000045596
Voyonick-C~

RUMUNIA 5000 Lei 1998 P107b 003A UNC Narcyz

Banknot o nominale 5.000 lei emisji datowanej 1998r. Na awersie rumuñski poeta, dramaturg i filozof Lucian Blaga i narcyz tr±bkowy (Narcissus pseudonarcissus L.),a na rewersie li¶æ winogrona. Znak wodny "BNR" - italic. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,62 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000042172
Voyonick-C~

RUMUNIA 10000 Lei 1999(2000) P108a B268a 002A UNC George Enescu

Banknot papierowy o nominale 10.000 lei emisji datowanej 1999r. - wprowadzony do obiegu w 2000r. - zmonetaryzowany 15.12.2000r. Na awersie rumuñski pisarz Nicolae Grigorescu i kwiat goryczki wiosennej (Gentiana asclepiadaea),a na rewersie monastyr Curtea de Argeș. Podpisy: Mugur Isarescu i Dan Florescu. Druk: Banca Nationala a Romaniei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000042171
Voyonick-C~

RUMUNIA 2000 Lei 1999 P111a B272a 003E UNC Polimer S³oñce Commemorative

Banknot polimerowy o nominale 2.000 lei emisji datowanej 1999r. - wydanie okoliczno¶ciowe. Banknot upamiêtnia "Ca³kowite Zaæmienie S³oñca 11.08.1999r." Na awersie Uk³ad S³oneczny,a na rewersie mapa Rumunii. Podpisy: Mugur Isarescu i Dan Florescu. Druk: Note Printing Australia. Banknot w I stanie bankowym UNC.

0,93 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000054205
Voyonick-C~

RUMUNIA 10000 Lei 2000(2001) P112a 013B UNC Polimer Nicolae Iorga

Banknot polimerowy o nominale 10.000 lei emisji datowanej 2000r. - zgodnie z prefixem 013B wprowadzony do obiegu 2001r. Na awersie rumuñski historyk, poeta i polityk Nicolae Iorga i kwiat goryczki wiosennej (Gentiana L.),a na rewersie monastyr Curtea de Argeș. Podpis: Podpis: Mugur Isarescu i NN. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,08 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000041369
Voyonick-C~

RUMUNIA 1 Leu 2005(2013) P117d 138F UNC Polimer Kwiaty George Enescu

Banknot polimerowy o nominale 1 lei emisji datowanej 1.07.2005r. - zgodnie z prefixem 138F - wprowadzony do obiegu 2013r. Na awersie rumuñski pisarz Nicolae Grigorescu i kwiat goryczki wiosennej (Gentiana L.),a na rewersie monastyr Curtea de Argeș. Podpis: Mugur Isarescu i NN. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

0,58 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  0
gda000041367
Voyonick-C~

RUMUNIA 1 Leu 2018(2019) P117/NEW B286b 194I UNC Polimer Kwiaty George Enescu

Banknot polimerowy o nominale 1 lei emisji datowanej 1.01.2018r. - zgodnie z prefixem 194I - wprowadzony do obiegu 2019r. Na awersie rumuñski pisarz Nicolae Grigorescu i kwiat goryczki wiosennej (Gentiana L.),a na rewersie monastyr Curtea de Argeș. Podpis: Mugur Isarescu i Ionel Nitu. Druk: Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruckerei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

0,58 EUR
verkauft: 6 verfügbar:  4
gda000055137
Voyonick-C~

RUMUNIA 5 Lei 2005(2013) P118f 7D UNC Polimer Muzyka George Enescu

Banknot polimerowy o nominale 5 lei emisji datowanej 1.07.2005r. - wprowadzony do obiegu w 2013r. na co wskazuj± dwie pierwsze cyfry przed prefiksem. Na awersie rumuñski kompozytor, pianista i skrzypek George Enescu ,a na rewersie Rumuñskie Ateneum oraz fortepian i fragment i nuty. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,31 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  0
gda000040609
Voyonick-C~

RUMUNIA 5 Lei 2018 P118/NEW B287a 6F UNC Polimer Muzyka George Enescu

Banknot polimerowy o nominale 5 lei emisji datowanej 1.01.2018r. Na awersie rumuñski kompozytor, pianista i skrzypek George Enescu,a na rewersie Rumuñskie Ateneum oraz fortepian i fragment i nuty. Podpisy: Mugur Isarescu i Ionel Nitu. Druk: Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruckerei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,31 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000055138
Voyonick-C~

RUMUNIA 10 Lei 2008(2012) P119d 1A UNC Polimer Malarstwo

Banknot polimerowy o nominale 10 lei emisji datowanej 1.12.2008r. - wprowadzony do obiegu w 2012r. na co wskazuj± dwie pierwsze cyfry przed prefiksem. Na awersie rumuñski pisarz Nicolae Grigorescu i prawo¶laz lekarski (Althaea officinalis L.),a na rewersie kobieta i dom wiejski. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

4,40 EUR
verkauft: 7 verfügbar:  0
gda000040610
Voyonick-C~

RUMUNIA 50 Lei 2005(2016) P120f B282f 163C UNC Polimer Orze³

Banknot polimerowy o nominale 50 lei emisji datowanej 1.07.2005r. - zgodnie z prefixem 163C wprowadzony do obiegu 2016r. Na awersie rumuñski konstruktor, wynalazca i pionier lotnictwa Aurel Vlaicu,a na rewersie g³owa or³a i samolot. Podpisy: Mugur Isarescu i Ionel Nitu. Druk: Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruckerei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

21,29 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000055575
Voyonick-C~

RUMUNIA 50 Lei 2018 P120h B289a 182H UNC Polimer Orze³

Banknot polimerowy o nominale 50 lei emisji datowanej 1.01.2018r. Nowe god³o - korona na g³owie or³a. Na awersie rumuñski konstruktor, wynalazca i pionier lotnictwa Aurel Vlaicu,a na rewersie g³owa or³a i samolot. Podpisy: Mugur Isarescu i Ionel Nitu. Druk: Oesterreichische Banknoten-und Sicherheitsdruckerei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

20,36 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000055396
Voyonick-C~

RUMUNIA 50 Lei 2018 P120h B289a 185H UNC Polimer Orze³

Banknot polimerowy o nominale 50 lei emisji datowanej 1.01.2018r. Nowe god³o - korona na g³owie or³a. Na awersie rumuñski konstruktor, wynalazca i pionier lotnictwa Aurel Vlaicu,a na rewersie g³owa or³a i samolot. Podpisy: Mugur Isarescu i Ionel Nitu. Druk: Oesterreichische Banknoten-und Sicherheitsdruckerei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

20,36 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000055574
Voyonick-C~

RUMUNIA 100 Lei 2018 P121i B290a 184J UNC Polimer (Guardian) Hibiscus

Banknot polimerowy o nominale 100 lei emisji datowanej 1.01.2018r. Nowe god³o - korona na g³owie or³a. Na awersie rumuñski dramaturg, nowelista, poeta i dziennikarz Ion Luca Caragiale oraz kwiat hibiskusa,a na rewersie Cargiale przed Teatrem Narodowym w Bukareszcie. Podpisy: Mugur Isarescu i Ionel Nitu. Druk: Oesterreichische Banknoten-und Sicherheitsdruckerei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

39,34 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000055398
Voyonick-C~

RUMUNIA 100 Lei 2019 P121j B290b 196G UNC Polimer (Guardian) Hibiscus

Banknot polimerowy o nominale 100 lei emisji datowanej 1.01.2018r. - z prefiksem 19 oznaczaj±cym emisjê roku 2019. Na awersie rumuñski dramaturg, nowelista, poeta i dziennikarz Ion Luca Caragiale oraz kwiat hibiskusa,a na rewersie Cargiale przed Teatrem Narodowym w Bukareszcie. Podpisy: Mugur Isarescu i Ionel Nitu. Druk: Oesterreichische Banknoten-und Sicherheitsdruckerei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

39,34 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000055397
Voyonick-C~

RUMUNIA 200 Lei 2015 P122g B284g 152C UNC Polimer (Guardian) Maki

Banknot polimerowy (Guardian) o nominale 200 lei emisji datowanej 1.12.2006r. - wprowadzony do obiegu 2015r. Na awersie rumuñski poeta i dramaturg Lucian Blaga oraz maki,a na rewersie "Zamy¶lony cz³owiek" z okresu kultury neolitycznej Hamangia oraz m³yn wodny. Podpisy: Mugur Isarescu i Nitu. Druk: Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruckerei. Banknot w I stanie bankowym UNC.

78,68 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000053899
Voyonick-C~
Angebote: 9292   Seiten: 186 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186