Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Banknoty / Papiergeld /
Paper money

(9161)
Banknoty ¶wiata alfabetycznie
Paper money: Worldwide (8208)
Banknoty polskie
Paper money: Poland (27)
Banknoty niemieckie / Germany (34)
Banknoty USA (13)
Brytyjskie Imperium i Wspólnota Narodów (205)
Wzory, Specimeny i próby (9)
Banknoty polimerowe (328)
Bony / Notgeld / Local & Private (396)
Banknoty - literatura (5)

S£OWENIA, 50 TOLARIEV (19)90 Pick 5a

Stan I

4,17 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000051891
SklepGGN

S£OWENIA, 10 TOLARIEV 1992 Pick 11a

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  19
gda000027944
SklepGGN

S£OWENIA, 20 TOLARIEV 1992 Pick 12a

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  24
gda000027945
SklepGGN

S£OWENIA, 50 TOLARIEV 1992 Pick 13a

Stan I

1,39 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  9
gda000042526
SklepGGN

S£OWENIA, 100 TOLARIEV 1992 Pick 14a

Stan I

2,08 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  8
gda000051893
SklepGGN

SOMALIA 10 Shilin 1975 P18 B202a J001 XF/II Szkutnictwo RARE!

Banknot o nominale 10 shilinów emisji datowanej 1975r. Na awersie meczet Abdul Aziz w Mogadiszu,a na rewersie szkutnicy buduj±cy ³ód¼. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Mohamed Dalmar. Druk: TDLR. Banknot w II stanie bankowym XF. Do¶æ rzadko oferowany w stanie II/XF! banknot ma ³adny, czysty papier, niewielkie ¶lady obiegu ale zosta³ z³o¿ony w po³owie (pionowo) - niestety! Ciekawy, gdy¿ pochodzi z pierwszej serii emisyjnej.

10,64 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000054668
Voyonick-C~

SOMALIA 5 Shilin 1978 P21 B302a T004 UNC Bawo³y RARE!

Banknot o nominale 5 shilinów emisji datowanej 1978r. Na awersie stado bawo³ów,a na rewersie plantacja bananów. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Ali Sheikh Hussein. Druk: TDRL. Banknot w I stanie bankowym UNC. Rzadko ju¿ oferowany w stanie UNC!

27,77 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045043
Voyonick-C~

SOMALIA 10 Shilin 1987 P32c B307c D021 aUNC Szkutnicy

Banknot o nominale 10 shilinów somalijskich emisji datowanej 1987r. Na awersie historyczny meczet Abdul-Aziz w Mogadiszu,a na rewersie szkutnicy buduj±cy ³ód¼. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Hassan Elmi Barkhadle. Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym z minusem (aUNC). Za¿ó³cenia na marginesach rewersu, widoczne na skanie - wynik sk³adowania w tamtejszym klimacie.

3,93 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000046315
Voyonick-C~

SOMALIA 20 Shilin 1983 P33a B308a D058 II+/XF+ Byd³o domowe

Banknot o nominale 20 shilingów somalijskich emisji datowanej 1983r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Mogadiszu,a na rewersie stado byd³a domowego. Podpisy: Mahmud Muhommad Nur i Hassan Elmi Barkhadle. Druk: Thomas De La Rue. Banknot w II+/XF) stanie bankowym. Delikatne zgiêcie w lewym górnym rogu - nie jest widoczne na skanie. Wynik sk³adowania zgrzewek bankowych. Papier sztywny, szeleszcz±cy - bez z³amañ. Lekkie za¿ó³cenie na górnym marginesie nad "gwiazd±".

3,01 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000049094
Voyonick-C~

SOMALIA 20 Shilin 1989 P33d B308d D103 aUNC Byd³o domowe

Banknot o nominale 20 shilinów somalijskich emisji datowanej 1989r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Mogadiszu,a na rewersie stado byd³a domowego. Podpisy: Mahmud Muhommad Nur i Hassan Elmi Barkhadle. Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym z minusikiem aUNC. Delikatne ugiêcie w prawym górnym rogu - nie jest widoczne na skanie. Wynik sk³adowania zgrzewek bankowych. Papier czysty, sztywny, szeleszcz±cy - bez z³amañ. Nie nosi ¶ladów obiegu!

4,86 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000046317
Voyonick-C~

SOMALIA 100 Shilin 1987 P35b(1) B310c D074 UNC Dagathur

Banknot o nominale 100 shilinów somalijskich emisji datowanej 1987r. Na awersie uzbrojona kobieta z dzieckiem i pomnik Datahur,a na rewersie robotnicy w fabryce przetwórstwa owoców. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Hassan Elmi Barkhadle. Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym UNC.

6,94 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046316
Voyonick-C~

SOMALIA 50 Shilin 1991 PR2 B314a AD aUNC Dagathur

Banknot o nominale 50 shilinów datowany 1991r. Na awersie rzemie¶lnik z warsztatem tkackim,a na rewersie drzewa i mê¿czyzna z osio³kiem i trójk± dzieci. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Hassan Elmi Barkhadle Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym z minusikiem aUNC. Prawy dolny róg banknotu lekko ugiêty ( bardziej widocznie jest na skanie przedstawiaj±cym rewers). Ca³a paczka - wynik sk³adowania. papier czysty, sztywny, szeleszcz±cy - nie nosi ¶ladów obiegu.

0,58 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000045576
Voyonick-C~

SOMALIA 50 Shilin 1991 PR2 B314a AV UNC Dagathur

Banknot o nominale 50 shilinów emisji datowanej 1991r. Na awersie rzemie¶lnik z warsztatem tkackim,a na rewersie drzewa i mê¿czyzna z osio³kiem i trójk± dzieci. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Hassan Elmi Barkhadle Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym UNC.

0,93 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000047863
Voyonick-C~

SOMALIA 1000 Shilin 1990 PR10A B315a A460 UNC Puntland

Banknot o nominale 1.000 shilinów somalijskich emisji datowanej 1990r. - wydanie dla autonomicznego regionu Puntland. Na awersie kobiety wyrabiaj±ce koszyki,a na rewersie widok na miasto i port w Mogadiszu. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Hassan Elmi Barkhadle. Druk: Pura Group, Indonesia. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,04 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000054188
Voyonick-C~

SOMALIA - MOGADISHU, 50 SHILIN 1991 Pick R2(1)

Stan I

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  25
gda000014219
SklepGGN

SOMALIA - MOGADISHU, 1000 SHILIN 1990, litera C, Pick R10

Stan I, litera C

3,70 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000051872
SklepGGN

SOMALIA, 5 SHILIN 1978 Pick 21

Stan I

34,71 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000043892
SklepGGN

SOMALIA, 5 SHILIN 1983 Pick 31a

Stan I

4,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000051930
SklepGGN

SOMALIA, 5 SHILIN 1986 Pick 31b

Stan I

4,17 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  7
gda000039084
SklepGGN

SOMALIA, 5 SHILIN 1987 Pick 31c

Stan I

3,24 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000043893
SklepGGN

SOMALIA, 100 SHILIN 1987 Pick 35b(1)

Stan I

8,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000051934
SklepGGN

SOMALIA, 1000 SHILIN 1990, litera D, Pick 37a

Stan I

3,70 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  9
gda000045329
SklepGGN

SOMALIA, 1000 SHILIN 1996, litera D, Pick 37b

Stan I

4,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000045330
SklepGGN

SOMALILAND 500 Shilin 1996 P6b B106b AX UNC Marynistyka

Banknot o nominale 500 shilings emisji datowanej 1996r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Hargeisa i drzewa, a na rewersie port Berbera oraz stado owiec i kóz na nadbrze¿u. Podpisy: Ahmed Abdi Mohamoud (Badhaf) i Abdi Mohamoud Gullet. Banknot w I stanie bankowym UNC.

4,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046320
Voyonick-C~

SOMALILAND 500 Shilings 2006 P6f B122c FK UNC Marynistyka

Banknot o nominale 500 shilings emisji datowanej 2006r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Hargeisa i drzewa, a na rewersie port Berbera oraz stado owiec i kóz na nadbrze¿u. Podpisy: Abdirahman Dualle Mahmou i Abdi Mohamoud Gullet. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046321
Voyonick-C~

SOMALILAND 500 Shilin 2011 P6h B122e LG UNC Marynistyka

Banknot o nominale 500 shilings emisji datowanej 2011r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Hargeisa i drzewa, a na rewersie port Berbera oraz stado owiec i kóz na nadbrze¿u. Podpisy: Abdi Dirir Abdi i Abdi Mohamoud Gullet. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,04 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000044817
Voyonick-C~

SOMALILAND 1000 Shilings 2011 P20a B123a AG UNC Marynistyka

Banknot o nominale 1.000 shilings emisji datowanej 2011r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Hargeisa i drzewa, a na rewersie port Berbera oraz stado owiec i kóz na nadbrze¿u. Podpisy: Abdi Dirir Abdi i Abdi Mohamoud Gullet. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046323
Voyonick-C~

SOMALILAND 1000 Shilings 2011 P20a B123a AT UNC Marynistyka

Banknot o nominale 1.000 shilings emisji datowanej 2011 lecz wprowadzony do obiegu w styczniu 2012r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Hargeisa i drzewa, a na rewersie port Berbera oraz stado owiec i kóz na nadbrze¿u. Podpisy: Abdi Dirir Abdi i Abdi Mohamoud Gullet. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,39 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000046322
Voyonick-C~

SOMALILAND 5000 Shilin 2015 P21c B124c BT UNC Zwierzêta

Banknot o nominale 5.000 shilin emisji datowanej 2015r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Hargeisa i drzewa, a na rewersie trzy wielb³±dy i trzy kozy. Podpisy: Abdi Dirir Abdi i NN. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,24 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000047653
Voyonick-C~

SOMALILAND, 10 SOMALILAND SHILLINGS 1994 Pick 2a

Stan I

1,16 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  13
gda000051939
SklepGGN

SOMALILAND, 20 SOMALILAND SHILLINGS 1994 Pick 3a

Stan I

1,62 EUR
verkauft: 12 verfügbar:  3
gda000051940
SklepGGN

SOMALILAND, 20 SOMALILAND SHILLINGS 1996 Pick 3b

Stan I

1,62 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000051941
SklepGGN

SOMALILAND, 100 SOMALILAND SHILLINGS 1994 Pick 5a

Stan I

5,09 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  5
gda000051942
SklepGGN

SOMALILAND, 100 SOMALILAND SHILLINGS 1996 Pick 5b

Stan I

4,63 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  4
gda000051943
SklepGGN

SOMALILAND, 500 SOMALILAND SHILLINGS 1994 Pick 6a

Stan I

10,41 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  4
gda000051944
SklepGGN

SOMALILAND, 500 SOMALILAND SHILLINGS 2011 Pick 6h

Stan I

4,17 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  16
gda000054422
SklepGGN

SOMALILAND, 1000 SOMALILAND SHILLINGS 2011 Pick 20a

Stan I

3,24 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  40
gda000051947
SklepGGN

SOMALILAND, 1000 SOMALILAND SHILLINGS 2015 Pick 20d

Stan I

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  16
gda000054423
SklepGGN

SOMALILAND, 5000 SOMALILAND SHILLINGS 2011 Pick 21a

Stan I

8,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000031418
SklepGGN

SOMALILAND, 5000 SOMALILAND SHILLINGS 2015 Pick 21c

Stan I

6,48 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  7
gda000054424
SklepGGN

SRI LANKA CEJLON 1 Rupee 1960 P56d B310f B/62 UNC Polonnaruwa

Banknot o nominale 1 rupii emisji datowanej 18.08.1960. Na awersie god³o pañstwowe,a na rewersie schody Sandakada pahana w Polonnaruwa. Podpisy: Felix Reginald Dias Bandaranaike i Don William Rajapatiranaa. Druk: Bradbury Wilkinson, New Malden. Banknot w I stanie bankowym UNC.

22,91 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000053591
Voyonick-C~

SRI LANKA CEJLON 5 Rupees 1962 P63a B317a G/63 UNC Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike

Banknot o nominale 5 rupii emisji datowanej 8.11.1962. Na awersie Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike,a na rewersie statua Wielkiego Parākramabāhu w Polonnaruwa. Podpisy: Punchi Banda Gunathilleke Kalugalla i Don William Rajapatiranaa. Druk: Bradbury Wilkinson, New Malden. Banknot w I stanie bankowym UNC z minusikiem. Ro¿ki mog³yby byæ bardziej perfekcyjne. £adny, czysty, bia³y papier.

32,40 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000053080
Voyonick-C~

SRI LANKA CEJLON 2 Rupees 1973 P72Aa B326f E/262 UNC Rze¼ba Architektura

Banknot o nominale 2 rupii emisji datowanej 21.08.1973. Na awersie statua króla Parakkrama,a na rewersie zabytkowe miasto Polonnaruwa z "Okr±g³± ¦wi±tyni±"(Medirigiriya Vatadage). Podpisy: Nanayakkarapathirage Martin Perera i Herbert E. Tennekoon. Druk: Bradbury Wilkinson, New Malden. Banknot w I stanie bankowym UNC. £adny, czysty, bia³y papier.

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000047125
Voyonick-C~

SRI LANKA CEJLON 5 Rupees 1973 P73Aa B327e G/176 UNC Rze¼ba

Banknot o nominale 5 rupii emisji datowanej 16.07.1974r. Na awersie statua króla Parakkrama,a na rewersie tron króla Nisankamalla w sali audiencyjnej w Polonnaruwie. Podpisy: Nanayakkarapathirage Martin Perera i Herbert E. Tennekoon. Druk: Bradbury Wilkinson, New Malden. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,79 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000047128
Voyonick-C~

SRI LANKA CEJLON 10 Rupees 1975-10-06 P74Ab B328g M/280 UNC Rze¼ba

Banknot o nominale 10 rupii datowany 1975-10-06. Na awersie statua króla Parakkrama Wielkiego w Polonnaruwie,a na rewersie rze¼by ceremonialne. Podpisy: Felix Reginald Dias Bandaranaike i Herbert E. Tennekoon. Druk: Bradbury Wilkinson, New Malden. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

6,94 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000039479
Voyonick-C~

SRI LANKA CEJLON 5 Rupees 1979 P84a B338a F/25 UNC Fauna

Banknot o nominale 5 rupii datowany 26.03.1979. Na awersie gekon(Gymnodactylus yakhuna zonatus) i motyl (Kallima philarchus ),a na rewersie wiewiórka palmowa (Pteromys layardi) i szpak bia³olicy(Sturnus senex). Podpisy: Ronald Joseph Godfrey de Mel i Warnasena Rasaputram. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

17,12 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000044886
Voyonick-C~

SRI LANKA CEJLON 20 Rupees 1979 P86a B340a K/25 UNC Fauna

Banknot o nominale 20 rupii emisji datowanej 26.03.1979. Na awersie go³±b liliowy(Columba torringtoni) i makak (Pithecus vetulus monticoia), a na rewersie kitta ozdobna (kitta ornata) i jaszczurka(Ceratophora stoddarti). Podpisy: Ronald Joseph Godfrey de Mel i Warnasena Rasaputram. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

31,24 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000047651
Voyonick-C~

SRI LANKA CEJLON 5 Rupees 1982-01-01 P91a B343a A/21 UNC Vatadag

Banknot o nominale 5 rupii emisji datowanej 1988-02-01. Na awersie ruiny budowli buddyjskiej Vatadage w Polonnaruwie i motyl,a na rewersie kamienna p³askorze¼ba. Podpisy: Ronald Joseph Godfrey de Mel i Warnasena Rasaputram. Druk: Bradbury Wilkinson, New Malden. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,78 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000046926
Voyonick-C~

SRI LANKA CEJLON 10 Rupees 1982-01-01 P92a B344a D/27 UNC ¦wi±tynia

Banknot o nominale 10 rupii emisji datowanej 1982-01-01. Na awersie ¶wi±tynia buddyjska Zêba Buddy w Kandy,a na rewersie stupa buddyjska Raja Maha Vihare w Kelaniya. Podpisy: Ronald Joseph Godfrey de Mel i Warnasena Rasaputram. Druk: Bradbury Wilkinson. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,32 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000053083
Voyonick-C~

SRI LANKA 20 Rupees 1985-01-01 P93b B345b F/38 UNC Kwiat

Banknot o nominale 20 rupii emisji datowanej 1985-01-01. Na awersie kamieñ ksiê¿ycowy w Anuradhapurze,a na rewersie stupa Thuparama w Anuradhapurze oraz kwiaty. Podpisy: Podpisy: Ronald Joseph Godfrey de Mel i Warnasena Rasaputram. Druk: Bradbury Wilkinson, New Malden. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,55 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000053079
Voyonick-C~
Angebote: 9161   Seiten: 184 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184