Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Banknoty / Papiergeld /
Paper money

(9292)
Banknoty ¶wiata alfabetycznie
Paper money: Worldwide (8353)
Banknoty polskie
Paper money: Poland (27)
Banknoty niemieckie / Germany (31)
Banknoty USA (14)
Brytyjskie Imperium i Wspólnota Narodów (234)
Wzory, Specimeny i próby (9)
Banknoty polimerowe (340)
Bony / Notgeld / Local & Private (359)
Banknoty - literatura (5)

WIETNAM PO£UDNIOWY, 1000 DONG (1972) Pick 34a

Stan I

3,24 EUR
verkauft: 6 verfügbar:  10
gda000014396
SklepGGN

WIETNAM PO£UDNIOWY, 50 XU (1963) Pick R3

Stan I

6,94 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  2
gda000052256
SklepGGN

WIETNAM PO£UDNIOWY, 1 DONG (1963) Pick R4

Stan I

5,79 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000031600
SklepGGN

GB ANGLIA ENGLAND 5 Pounds ND/2004 P391c KJ85 UNC Queen Elisabeth II

Banknot o nominale 5 funtów. Egzemplarz do kolekcji zwi±zanej z El¿biet± II. Na rewersie Elisabeth Fry angielska dzia³aczka spo³eczna, reformatorka wiêziennictwa (g³ównie dla kobiet), za³o¿ycielka Instytutu Pielêgniarek. Podpis: Andrew Bailey. Banknot w I stanie bankowym UNC.

11,11 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000049099
Voyonick-C~

GB BRITISH ARMED FORCES 1 Pound ND/1948 PM22a AA/5 UNC

Banknot o nominale 5 funtów emisji niedatowanej 1948r. - dla Brytyjskich Si³ Zbrojnych tzw. drugie serie. Na rewersie i rewersie piêkne gilosze z nomina³ami. Druk: Thomas de la Rue, London. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

0,93 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000044014
Voyonick-C~

GB BRITISH ARMED FORCES 5 Pounds ND/1948 PM23 EE/1 UNC

Banknot o nominale 5 funtów emisji niedatowanej z "2 Serii" 1948r. - dla Brytyjskich Si³ Zbrojnych. Na awersie i rewersie piêkne gilosze z nomina³ami. Druk: Thomas De La Rue & Company Limited, London. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,24 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  0
gda000054179
Voyonick-C~

GB BRITISH ARMED FORCES 10 NEW PENCE ND/1972 PM45 DD/10 UNC

Banknot o nominale 10 nowych pensów emisji niedatowanej 1972r. - dla Brytyjskich Si³ Zbrojnych tzw. Sixth Series - Printer DLR". Na rewersie i rewersie gilosze z nomina³ami. Banknot w I stanie bankowym UNC.

0,44 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000050230
Voyonick-C~

GB ANGLIA ENGLAND 10 Pounds ND/2012 P389d KH59 UNC Queen Elisabeth II

Banknot o nominale 10 funtów. Egzemplarz do kolekcji zwi±zanej z El¿biet± II. Na awersie popiersie królowej El¿biety II, a na rewersie Karol Darwin i koliber. Podpis: Chris Salmon. Banknot w I stanie bankowym UNC.

21,52 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000055145
Voyonick-C~

GB ANGLIA ENGLAND 20 Pounds ND/2012 P392b JH32 UNC

Banknot o nominale 20 funtów. Na awersie królowa El¿biet II, a na rewersie Adam Smith i wczesna manufaktura. Podpis: Chris Salmon. Banknot w I stanie bankowym UNC.

40,73 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000050229
Voyonick-C~

GB ANGLIA ENGLAND 5 Pounds 2015/2016 P394 AK42 UNC Churchill Polimer

Banknot polimerowy o nominale 5 funtów emisji datowanej 2015 - wprowadzony do obiegu 13.09.2016r. Na awersie królowa El¿bieta II , a na rewersie premier Wielkiej Brytanii - Winston Churchill. Podpis: Victoria Cleland. Banknot w I stanie bankowym UNC.

9,02 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000055146
Voyonick-C~

GB ANGLIA ENGLAND 10 Funtów 2016/2017 P395 AH46 UNC Jane Austen Polimer

Banknot polimerowy o nominale 10 funtów emisji datowanej 2016 - wprowadzony do obiegu 14.09.2017r. Na awersie królowa El¿bieta II, a na rewersie pisarka Jane Austen i Godmersham Park House. Podpis: Victoria Cleland. Banknot w I stanie bankowym UNC.

15,74 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000050227
Voyonick-C~

ANGLIA 10 SHILLINGS (1949-1955) Pick 368c

Stan I

62,48 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000049149
SklepGGN

ANGLIA 1 POUND (1948-1960) Pick 369c

Stan -I

34,71 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000049150
SklepGGN

ANGLIA 5 POUNDS (1973-1980) Pick 378b

Stan II

23,14 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049156
SklepGGN

ANGLIA 10 POUNDS (2004-) Pick 389c

Stan I

27,77 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  3
gda000049166
SklepGGN

ANGLIA 5 POUNDS (2002-) Pick 391a

Stan I

30,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000049168
SklepGGN

ANGLIA 5 POUNDS (2002-2003) Pick 391b

Stan I

15,74 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049169
SklepGGN

ANGLIA 5 POUNDS (2004) Pick 391c

Stan I

11,57 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000049170
SklepGGN

ANGLIA 5 POUNDS (2012) Pick 391d

Stan I

12,03 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000053216
SklepGGN

ANGLIA 5 POUNDS 2015, plastik, W. Churchill, Pick 394

Stan I

10,41 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000038899
SklepGGN

ANGLIA 10 POUNDS 2016, Plastik, Jane Auisten, Pick New

Stan I

19,67 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000045094
SklepGGN

ANGLIA - BRITISH ARMED FORCES, 1 POUND (1948) Pick M22a

Stan I

4,17 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000037741
SklepGGN

ANGLIA - BRITISH ARMED FORCES, 5 POUNDS (1950) Pick M23

Stan I

8,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000049173
SklepGGN

ANGLIA - BRITISH ARMED FORCES, 1 POUND (1956) Pick M29

Stan I

3,24 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000013330
SklepGGN

ANGLIA - BRITISH ARMED FORCES, 1 POUND (1962) Pick M36a

Stan I

0,81 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  15
gda000013481
SklepGGN

ANGLIA - BRITISH ARMED FORCES, 5 NEW PENCE (1972) Pick M44

Stan I

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000013482
SklepGGN

ANGLIA - BRITISH ARMED FORCES, 10 NEW PENCE (1972) Pick M45

Stan I

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000013483
SklepGGN

ANGLIA - BRITISH ARMED FORCES, 50 NEW PENCE (1972) Pick M46

Stan I

2,55 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000013484
SklepGGN

ANGLIA - BRITISH ARMED FORCES, 5 NEW PENCE (1972) Pick M47

Stan I

0,35 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000037742
SklepGGN

ANGLIA - BRITISH ARMED FORCES, 10 NEW PENCE (1972) Pick M48

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000049174
SklepGGN

ANGLIA - BRITISH ARMED FORCES, 50 NEW PENCE (1972) Pick M49

Stan I

0,81 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000049175
SklepGGN

Anglia - England - 5 Pounds 2015/2106 * El¿bieta II & Winston Churchill * polimer * nowy!

Bank of England. Nowe wydanie 5 funtów, po raz pierwszy drukowane na polimerze. Na awersie królowa El¿bieta II, na rewersie Sir Winston Churchill. New issue of 5 pounds bill, first time printed on polymer plastic. With portrait of Quenn Elizabeth II, back: Sir Winston Churchill

9,02 EUR
verkauft: 22 verfügbar:  0
gda000037816
TomBanknot~

W£OCHY 1000 Lire 1966 P96d L36 UNC Verdi Rare!

Banknot o nominale 1.000 lirów emisji datowanej 20.05.1966r. Na awersie Giuseppe Verdi w³oski kompozytor romantyczny, a na rewersie gilosz z nomina³em. Podpisy: Carli i Febbraio. Druk: Offizina Della Banca D'Italia. Banknot w I stanie bankowym UNC. Rzadki!

87,93 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000047867
Voyonick-C~

W£OCHY ITALY ITALIA 5000 Lire 1985 P111c KD-C UNC Vincenzo Bellini Opera Muzyka

Banknot o nominale 5.000 lirów emisji datowanej 4.01.1985r. Na awersie kompozytor operowy Vincenzo Bellini,a na rewersie scena z opery Norma. Podpisy: Fazio i Amici. Druk: Officina della Banca d'Italia, Roma. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

8,79 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000042799
Voyonick-C~

W£OCHY ITALY ITALIA 1000 Lire D1990 P114c DH-H UNC Edukacja

Banknot o nominale 1.000 lirów emisji datowanej 03.10.1990r. - ostatniej przed wprowadzeniem euro, jako pieni±dza obiegowego we W³oszech. Na awersie Maria Monetessori (ur. 31 sierpnia 1870 w Chiaravalle, zm. 6 maja 1952 w Noordwijk aan Zee w Holandii) - pierwsza kobieta-lekarz we W³oszech - zapocz±tkowa³a system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, nazwany pó¼niej metod± Montessori. Na rewersie dzieci w wieku szkolnym. Podpisy: Fazio i Amici. Druk: Officina della Banca d'Italia, Rome. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,08 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000042695
Voyonick-C~

W£OCHY ITALY ITALIA 2000 Lire D1990 P115 DA-K UNC Marconi

Banknot o nominale 2.000 lirów emisji datowanej 03.10.1990r. - ostatniej przed wprowadzeniem euro, jako pieni±dza obiegowego we W³oszech. Na awersie fizyk, konstruktor i pionier radia Guglielmo Marconi,a na rewersie jacht Elettra, wie¿e radiowe i pionierskie radio. Podpisy: Ciampi i Speziali. Druk: Officina della Banca d'Italia, Rome. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

3,47 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  0
gda000042696
Voyonick-C~

W£OCHY - KRÓLESTWO SARDYNII, 100 LIRE 1.1.1746, Pick S101r

Stan I-II

208,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046211
SklepGGN

W£OCHY - KRÓLESTWO SARDYNII, 100 LIRE 1.1.1765, Pick S113r

Stan I-II

208,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046212
SklepGGN

W£OCHY 10 LIRE 1935 Pick 25a

Stan I

32,40 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049778
SklepGGN

W£OCHY 10 LIRE 1939 Pick 25c

Stan I

28,93 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  3
gda000049779
SklepGGN

W£OCHY 5 LIRE 1940 Pick 28

Stan I

23,14 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  2
gda000049781
SklepGGN

W£OCHY 50 LIRE 11.8.1943 Pick 65

Stan I

138,84 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000050881
SklepGGN

W£OCHY 100 LIRE 1951 Pick 92b

Stan I

69,42 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000049786
SklepGGN

W£OCHY 10000 LIRE 1964 Pick 97b

Stan I

150,41 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049789
SklepGGN

W£OCHY 10000 LIRE 1973 Pick 97f

Stan I

115,70 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000049790
SklepGGN

W£OCHY 2000 LIRE 22.X.1976 Pick 103b

Stan I

18,51 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000049793
SklepGGN

W£OCHY 5000 LIRE 1983 Pick 105c

Stan I

32,40 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000049796
SklepGGN

W£OCHY 10000 LIRE 1976 Pick 106a

Stan I

23,14 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049798
SklepGGN

W£OCHY 10000 LIRE 1982 Pick 106b

Stan I

23,14 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  2
gda000049799
SklepGGN

W£OCHY 50000 LIRE 1982 Pick 107d

Stan I

226,77 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049800
SklepGGN
Angebote: 9292   Seiten: 186 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186