Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Banknoty / Papiergeld /
Paper money

(9303)
Banknoty ¶wiata alfabetycznie
Paper money: Worldwide (8335)
Banknoty polskie
Paper money: Poland (27)
Banknoty niemieckie / Germany (35)
Banknoty USA (13)
Brytyjskie Imperium i Wspólnota Narodów (209)
Wzory, Specimeny i próby (9)
Banknoty polimerowe (332)
Bony / Notgeld / Local & Private (401)
Banknoty - literatura (5)

ZIMBABWE 500 Dollars 2006 P43 B134a AG UNC Zapora Kariba Ryba Tygrysia

Banknot/czek o nominale 500 dolarów emisji datowanej 1.08.2006r. - data wa¿no¶ci do 31.12.2007r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks w Epworth, a na rewersie zapora Kariba na rz. Zambezi i ryba tygrysia. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

0,93 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049706
Voyonick-C~

ZIMBABWE 1000 Dollars 2006 P44 B135a AL UNC Góry

Banknot/czek o nominale 1.000 dolarów emisji datowanej 1.08.2006r. - data wa¿no¶ci/realizacji przed 31.12.2007r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks,a na rewersie Mt Nyangani. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot/czek w I stanie bankowym UNC.

0,93 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000042859
Voyonick-C~

ZIMBABWE 10000 Dollars 2006 P46b B137b AJ UNC Great Zimbabwe Ruins

Banknot/czek o nominale 10.000 dolarów emisji datowanej 1.08.2006r. - data wa¿no¶ci/realizacji przed 31.12.2007r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks,a na rewersie ruiny Wielkiego Zimbabwe. Emisja z przerw± pomiêdzy 10 i 000 w nominale! Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot/czek w I stanie bankowym UNC.

4,17 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000045718
Voyonick-C~

ZIMBABWE 500000 Dollars 2007 P51 B142a AF UNC S³onie

Banknot/czek o nominale 500.000 dolarów emisji datowanej 1.07.2007r. - data wa¿no¶ci do 30.06.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks w Epworth, a na rewersie trzy s³onie. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,74 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000045716
Voyonick-C~

ZIMBABWE 750000 Dollars 2007 P52 B143a AE UNC S³oñ Wodospad

Banknot/czek o nominale 750.000 dolarów emisji datowanej 31.12.2007r. - data wa¿no¶ci do 30.06.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks, a na rewersie s³oñ i Wodospady Wiktorii. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,08 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000049705
Voyonick-C~

ZIMBABWE 1000000 Dollars 2008 P53 B144a AA UNC wioska

Banknot/czek o nominale 1.000.000 dolarów emisji datowanej 1.01.2008r. - data wa¿no¶ci do 30.06.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks, a na rewersie wioska. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,01 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  0
gda000049707
Voyonick-C~

ZIMBABWE 5000000 Dollars 2008 P54 B145a AA UNC Terraced Hills

Banknot/czek o nominale 5.000.000 dolarów emisji datowanej 1.01.2008r. - data wa¿no¶ci/realizacji przed 30.06.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks,a na rewersie wzgórza z tarasami. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot/czek w I stanie bankowym UNC.

5,32 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000045717
Voyonick-C~

ZIMBABWE 10000000 Dollars 2008 P55b B146b DC UNC Zapora Kariba Ryba Tygrysia

Banknot/czek o nominale 10.000.000 dolarów emisji datowanej 1.01.2008r. - data wa¿no¶ci do 30.06.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks w Epworth, a na rewersie zapora Kariba i ryba tygrysia. Podpis: Gideon Gono. Druk: G&D. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,85 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049626
Voyonick-C~

ZIMBABWE 50000000 Dollars 2008 P57 B148a AM UNC S³onie

Banknot/czek o nominale 50.000.000 dolarów emisji datowanej 2.04. 2008r. - data wa¿no¶ci do 30.06.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks w Epworth,a na rewersie trzy s³onie. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049708
Voyonick-C~

ZIMBABWE 500000000 Dollars 2008 P60 B151a AC UNC Zapora Kariba Ryba Tygrysia

Banknot/czek o nominale 500.000.000 dolarów emisji datowanej 2.05.2008r. - data wa¿no¶ci do 31.12.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks w Epworth,a na rewersie zapora Kariba na rz. Zambezi i ryba tygrysia. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,04 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000049709
Voyonick-C~

ZIMBABWE 1 Dollar 2007(2008) P65 B156a AB UNC Wodospad Bawó³

Banknot o nominale 1 dolara emisji datowanej 2007r. - wprowadzony do obiegu 1.08.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks w Epworth, a na rewersie wodospad i bawó³ afrykañski. Podpis: Gideon Gono. Druk: G&D. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

0,69 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000043623
Voyonick-C~

ZIMBABWE 1000 Dollars 2007(2008) P71 B162a AB UNC Budownictwo

Banknot o nominale 1.000 dolarów emisji datowanej 2007r. - wprowadzony do obiegu 17.09.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks w Epworth, a na rewersie Katedra Naj¶wiêtszej Marii i Wszystkich ¦wiêtych oraz gmach Parlamentu, a tak¿e siedziba g³ówna Reserve Bank of Zimbabwe - wszystkie budynki w Harare. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,74 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000047634
Voyonick-C~

ZIMBABWE 100000 Dollars 2008 P75 B166a AA UNC Bawó³ S³oñ

Banknot o nominale 100.000 dolarów emisji datowanej 2008r. - wprowadzony do obiegu 5.11.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks,a na rewersie bawó³ i s³oñ. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,20 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000047635
Voyonick-C~

ZIMBABWE 50000 Dollars 2008 P76 B167a AA UNC Flora Hodowla

Banknot o nominale 500.000 dolarów emisji datowanej 2008r. - wprowadzony do obiegu 5.11.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks,a na rewersie dolina z kompleksem aloesa drzewiastego i hodowla byd³a mlecznego. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,62 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000047633
Voyonick-C~

ZIMBABWE 100000000 Dollars 2008 P80 B171a AA UNC Flora Hodowla

Banknot o nominale 100.000.000 dolarów emisji datowanej 2008r. - wprowadzony do obiegu 4.12.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks,a na rewersie silosy zbo¿owe. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,89 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  0
gda000047639
Voyonick-C~

ZIMBABWE 1000000000 Dollars 2008 P83 B174a AA UNC S³oñ

Banknot o nominale 1.000.000.000 dolarów emisji datowanej 2008r. - wprowadzony do obiegu 19.12.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks w Epworth,a na rewersie s³oñ i Aloe excelsa (aloes drzewiasty). Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,85 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000042000
Voyonick-C~

ZIMBABWE 5000000000 Dollars 2008 P84 B175a AB UNC Rolnictwo

Banknot o nominale 5.000.000.000 dolarów emisji datowanej 2008r. - wprowadzony do obiegu 19.12.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks w Epworth,a na rewersie hodowla byd³a mlecznego i prace polowe przy u¿yciu traktora. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,01 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000047638
Voyonick-C~

ZIMBABWE 10000000000 Dollars 2008 P85 B176a AA UNC Zapora Górnictwo

Banknot o nominale 10.000.000.000 dolarów emisji datowanej 2008r. - wprowadzony do obiegu 19.12.2008r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks w Epworth,a na rewersie zapora wodna Karriba i górnictwo. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,01 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000047637
Voyonick-C~

ZIMBABWE 5 Dollars 2009 P93 B184a AA UNC Zapora wodna

Banknot o nominale 5 dolarów emisji datowanej 2009r. - wprowadzony do obiegu 2.02.2009r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks , a na rewersie zapora Kariba i ryba tygrysia. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000047631
Voyonick-C~

ZIMBABWE 10 Dollars 2009 P94 B185a AA UNC Architektura

Banknot o nominale 10 dolarów emisji datowanej 2009r. - wprowadzony do obiegu 2.02.2009r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks,a na rewersie ruiny Wielkiego Zimbabwe. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,16 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000047630
Voyonick-C~

ZIMBABWE 20 Dollars 2009 P95 B186a AA UNC Przemys³ energetyczny

Banknot o nominale 20 dolarów emisji datowanej 2009r. - wprowadzony do obiegu 2.02.2009r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks,a na rewersie elektrownia Hwange. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000047636
Voyonick-C~

ZIMBABWE 100 Dollars 2009 P97 B188a AA UNC Przemys³ energetyczny

Banknot o nominale 100 dolarów emisji datowanej 2009r. - wprowadzony do obiegu 2.02.2009r. Na awersie twór skalny Chiremba Balancing Rocks,a na rewersie Znicz Niepodleg³o¶ci i budynki w Harare. Podpis: Gideon Gono. Druk: FPZ. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000047632
Voyonick-C~

ZIMBABWE, 2 DOLLARS 1983 Pick 1b

Stan I

3,70 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  6
gda000052310
SklepGGN

ZIMBABWE, 10 DOLLARS 1997, Pick 6a

Stan I

1,62 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000052314
SklepGGN

ZIMBABWE, 20 DOLLARS 1997, Pick 7a

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  9
gda000052315
SklepGGN

ZIMBABWE, 50 DOLLARS 1994, Pick 8a

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  5
gda000052316
SklepGGN

ZIMBABWE, 100 DOLLARS 1995, Pick 9a

Stan I

2,55 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  8
gda000052317
SklepGGN

ZIMBABWE, 500 DOLLARS 2001, Pick 11a

Stan I

3,47 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  8
gda000052319
SklepGGN

ZIMBABWE, 1000 DOLLARS 2003 Pick 12

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 7 verfügbar:  9
gda000013457
SklepGGN

ZIMBABWE 20000 DOLLARS 1.12.2003, p³atny do 31.12.2005, Pick 23(f?)

Stan I

1,85 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  39
gda000052840
SklepGGN

50000 DOLLARS 01.02.2006, p³atny do 31.12.2006, Pick 30

Stan I

5,79 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000052323
SklepGGN

ZIMBABWE, 1 DOLLAR 1.08.2006 p³atny do 31.07.2007, Pick 37

Stan I

0,93 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  40
gda000031612
SklepGGN

ZIMBABWE, 5 DOLLARS 1.08.2006 p³atny do 31.07.2007, Pick 38

Stan I, seria AA

0,69 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  40
gda000031613
SklepGGN

ZIMBABWE, 10 DOLLARS 1.08.2006 p³atny do 31.07.2007, Pick 39

Stan I

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000031614
SklepGGN

ZIMBABWE, 20 DOLLARS 1.08.2006 p³atny do 31.07.2007, Pick 40

Stan I

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000031615
SklepGGN

ZIMBABWE, 50 DOLLARS 1.08.2006 p³atny do 31.07.2007, Pick 41

Stan I

1,16 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000014485
SklepGGN

ZIMBABWE, 100 DOLLARS 1.08.2006 p³atny do 31.12.2007, Pick 42

Stan I

1,16 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  2
gda000052324
SklepGGN

ZIMBABWE, 500 DOLLARS 1.08.2006 p³atny do 31.12.2007, Pick 43

Stan I

1,16 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  8
gda000031616
SklepGGN

ZIMBABWE, 10000000 DOLLARS 1.01.2008 p³atny do 30.06.2008, Pick 55b

Stan I

1,39 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  5
gda000052326
SklepGGN

ZIMBABWE, 25000000 DOLLARS 2.04.2008 p³atny do 30.06.2008, Pick 56

Stan I

1,85 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000031617
SklepGGN

ZIMBABWE, 50000000 DOLLARS 2.04.2008 p³atny do 30.06.2008, Pick 57

Stan I

1,85 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  5
gda000014487
SklepGGN

ZIMBABWE, 500000000 DOLLARS 2.05.2008 p³atny do 31.12.2008, Pick 60

Stan I

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  40
gda000052327
SklepGGN

ZIMBABWE, 5 BILION DOLLARS 15.05.2008 p³atny do 31.12.2008, Pick 61

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  3
gda000031618
SklepGGN

ZIMBABWE, 1 DOLLAR 2007, seria AA, Pick 65

Stan I, seria AA

0,93 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  12
gda000031621
SklepGGN

ZIMBABWE, 5 DOLLARS 2007, seria AA, Pick 66

Stan I, seria AA

1,62 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  25
gda000014489
SklepGGN

ZIMBABWE, 10 DOLLARS 2007 Pick 67

Stan I

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  30
gda000014490
SklepGGN

ZIMBABWE, 100 DOLLARS 2007, seria AA, Pick 69

Stan I, seria AA

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000014491
SklepGGN

ZIMBABWE, 1000 DOLLARS 2007, seria AA, Pick 71

Stan I, seria AA

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000052329
SklepGGN

ZIMBABWE, 500000 DOLLARS 2008, seria AA, Pick 76a

Stan I, seria AA

4,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  20
gda000052331
SklepGGN

ZIMBABWE, 50000000 DOLLARS 2008, seria AA, Pick 79a

Stan I, seria AA

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  20
gda000052332
SklepGGN
Angebote: 9303   Seiten: 187 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187