Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Banknoty / Papiergeld /
Paper money

(9303)
Banknoty ¶wiata alfabetycznie
Paper money: Worldwide (8335)
Banknoty polskie
Paper money: Poland (27)
Banknoty niemieckie / Germany (35)
Banknoty USA (13)
Brytyjskie Imperium i Wspólnota Narodów (209)
Wzory, Specimeny i próby (9)
Banknoty polimerowe (332)
Bony / Notgeld / Local & Private (401)
Banknoty - literatura (5)

ZAMBIA, 1000 KWACHA 2009, plastik Pick 44g

Stan I

1,39 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  10
gda000014480
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 20 KINA (20)04, plastik, Pick 27

Stan I, plastik, 30 lat Banku Nowej Gwinei

20,83 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  3
gda000050574
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 2 KINA (20)07 plastik, Pick 28a

Stan I

2,78 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  12
gda000031913
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 2 KINA (20)14 plastik, Pick 28d

Stan I

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000045242
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 5 KINA (20)08 plastik, Pick 29a

Stan I

6,48 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000054403
SklepGGN

PAPUA - NOWA GWINEA 2 KINA (1996) plastik Pick 16b

Stan I, plastik

4,17 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000050569
SklepGGN

PAPUA - NOWA GWINEA 2 KINA (20)02 plastik Pick 16d

Stan I, plastik, sygnatura 10

3,70 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000050570
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 10 KINA (2000), plastik, Pick 26a

Stan I

12,73 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000050573
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 20 KINA (20)14, plastik, Pick 31c

Stan I, plastik

18,51 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000053442
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 50 KINA (20)12, plastik, Pick 32b

Stan I, plastik

38,18 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000053443
SklepGGN

PAPUA - NOWA GWINEA 100 KINA (20)05 plastik, seria AA, Pick 33a

Stan I, plastik, seria AA, numer 3 - cyfrowy

92,56 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000050575
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 100 KINA (20)14, plastik, Pick 33c

Stan I, plastik

80,99 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000053444
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 5 KINA (20)07, plastik, Pick 34

Stan I, plastik, XIII Igrzyska Po³udniowego Pacyfiku

5,79 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  7
gda000031358
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 2 KINA 20(08) plastik, Pick 35

Stan I, 35 Lat Banku

2,78 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  5
gda000014538
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 2 KINA 20(10) plastik, Pick 38

Stan I, 35 Lat Niepodleg³o¶ci

2,78 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  7
gda000014539
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 5 KINA 2016, plastik, Pick 51

Stan I, plastik

4,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000053445
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 50 KINA 2017, plastik, Pick New

Stan I

37,02 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000054833
SklepGGN

PAPUA NOWA GWINEA, 100 KINA 2018, plastik, Pick New

Stan I

67,11 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000054834
SklepGGN

SINGAPUR, 2 DOLLARS (2006) plastik Pick 46a

Stan I

3,70 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  8
gda000051882
SklepGGN

SINGAPUR, 2 DOLLARS (2006-2015), plastik, Pick 46i

Stan I

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000053455
SklepGGN

SINGAPUR, 5 DOLLARS (2007-2018), plastik, Pick 47d

Stan I

6,94 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000053456
SklepGGN

SINGAPUR, 10 DOLLARS (2004-2018), plastik, Pick 48j

Stan I

11,11 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000053457
SklepGGN

SINGAPUR, 100 DOLLARS (2017), plastik, Pick 50h(?)

Stan I, 2 gwiazdki pod YOUTH

111,07 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000053458
SklepGGN

NOWA ZELANDIA 10 DOLLARS (20)07, plastik, Pick 186b

Stan I

12,03 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000053433
SklepGGN

NOWA ZELANDIA 50 DOLLARS (19)99 plastik, seria AA, Pick 188a

Stan I,

87,93 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000049770
SklepGGN

NOWA ZELANDIA 5 DOLLARS (20)15, plastik, Pick 191

Stan I,

6,94 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000053434
SklepGGN

Australia - 5 Dollars ND/1992 * P50a * UNC * El¿bieta II * pierwsze wydanie / polimer

Reserve Bank of Australia. 5 dolarów australijskich starszej emisji, nieczêsto oferowany banknot. Pierwsze wydanie w tej grafice, zupe³nie inna kolorystyka ni¿ banknotów wspó³czesnych. Podpisy: Cole & Frasier. 5 dollars of an older type, first issue in this design, in different colors as actual notes. Signatures Cole & Frasier. Printed on polymer plastic.

25,45 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000040470
TomBanknot~

Australia - 10 Dollars 2012 * P58f * UNC * A.B."Banjo" Paterson * polymer plastic /polimer

Reserve Bank of Australia. 10 dolarów australijskich aktulanej emisji, podpisy: Glenn R. Stevens & Martin Parkinson. 10 dollars of actual issue, new signatures: Glenn R. Stevens & Martin Parkinson. Printed on polymer plastic.

12,15 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  2
gda000040467
TomBanknot~

Australia - 20 Dollars 2013 P59h * UNC * ¿aglowiec i samolot * polymer plastic * polimer

Reserve Bank of Australia. 20 dolarów australijskich aktualnej emisji, nowsza data i podpisy. 20 dollars of actual issue, new date & signatures: Glenn R. Stevens & Martin Parkinson. Printed on polymer plastic.

22,68 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000044724
TomBanknot~

Australia - 5 Dollars 2016 * UNC * El¿bieta II * Queen Elizabeth * polimer * nowe wydanie!

Reserve Bank of Australia. 5 dolarów australijskich najnowszej emisji, wydany we wrze¶niu 2016. 5 dollars of brand new issue, issued in September 2016. Printed on polymer plastic. Druk na polimerze (tworzywie sztucznym) elementy widoczne jako czarne s± w rzeczywisto¶ci przezroczyste.

6,48 EUR
verkauft: 34 verfügbar:  1
gda000037805
TomBanknot~

Australia - 10 Dollars 2017 * UNC * Banjo Paterson * new issue * nowe wydanie * polimer

Reserve Bank of Australia. 10 dolarów australijskich najnowszej emisji, wydane we wrze¶niu 2017. 10 dollars of brand new issue, issued in September 2017. Printed on polymer plastic. Druk na polimerze (tworzywie sztucznym) elementy widoczne jako czarne s± w rzeczywisto¶ci przezroczyste.

12,03 EUR
verkauft: 17 verfügbar:  1
gda000045455
TomBanknot~

Australia - 50 Dollars 2018 * UNC * David Unaipon * new issue * nowe wydanie * polimer

Reserve Bank of Australia. 50 dolarów australijskich najnowszej emisji, wydane pod koniec 2018 roku. 50 dollars of brand new issue, issued in late 2018. Printed on polymer plastic. Druk na polimerze (tworzywie sztucznym) elementy widoczne jako czarne s± w rzeczywisto¶ci przezroczyste.

48,59 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  1
gda000053092
TomBanknot~

Brunei - 1 Ringgit 2013 - P35b * Su³tan Bolkiah * nowsza data * polymer plastic * polimer

Negara Brunei Darussalam. 1 ringgit (dolar). Banknot najnowszej emisji, nowy portret Su³tana, inny uk³ad awersu, zupe³nie nowy rewers. Banknot drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym), elementy widoczne jako czarne s± w rzeczywisto¶ci przezroczyste. New edition of Brunei 1 ringgit (dollar). with new portrait of Sultan and complete new obverse. New date / nowa data: 2013

1,50 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  3
gda000053136
TomBanknot~

Brunei - 1 Ringgit 2016 - P35/new * Su³tan Bolkiah * nowa data * polymer plastic * polimer

Negara Brunei Darussalam. 1 ringgit (dolar). Banknot najnowszej emisji, nowy portret Su³tana, inny uk³ad awersu, zupe³nie nowy rewers. Banknot drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym), elementy widoczne jako czarne s± w rzeczywisto¶ci przezroczyste. New edition of Brunei 1 ringgit (dollar). with new portrait of Sultan and complete new obverse. New date / nowa data: 2013

1,50 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  2
gda000053842
TomBanknot~

Brunei - 5 Ringgit 2011 - P36 * UNC * Su³tan Bolkiah * polymer plastic * polimer

Negara Brunei Darussalam. 5 ringgit (dolar). Banknot drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym), elementy widoczne jako czarne s± w rzeczywisto¶ci przezroczyste. New edition of Brunei 5 ringgit (dollars). with new portrait of Sultan and complete new obverse.

6,71 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  2
gda000035896
TomBanknot~

Brunei - 10 Ringgit 2011 - P37 * B303* UNC * Su³tan Bolkiah * polymer plastic * polimer

Negara Brunei Darussalam. 10 ringgit (dolarów). Banknot drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym), elementy widoczne jako czarne s± w rzeczywisto¶ci przezroczyste. New edition of Brunei 10 ringgit (dollars). with new portrait of Sultan and complete new obverse.

12,50 EUR
verkauft: 7 verfügbar:  1
gda000041634
TomBanknot~

Brunei - 50 Ringgit 2017 * B304 * UNC * 50 lat unii walutowej Brunei-Singapur * polimer

Negara Brunei Darussalam. 50 ringgit (dolarów). Banknot drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym), z piêknym hologramem. Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji 50-lecia unii walutowej Brunei i Singapuru. Commemorative issue to 50th Anniversary of Currency Interchangeability Brunei & Singapore

43,97 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  1
gda000044709
TomBanknot~

Brunei - 50 Ringgit 2017 * B305 * UNC * Su³tan Bolkiah - 50 lat panowania * polimer

Negara Brunei Darussalam. 50 ringgit (dolarów). Banknot drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym), z piêknym hologramem. Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji 50-lecia wst±pienia na tron Su³tana Bolkiaha I. Commemorative issue to 50th Anniversary of Reign Sultan Bolkiah I

48,59 EUR
verkauft: 13 verfügbar:  1
gda000045459
TomBanknot~

Chile - 1000 Pesos 2016 * P161/new * Torres del Paine * nowa data/ new date * polimer

Banco Central de Chile. 1000 Pesos aktualnej serii, nowa data: 2016. Druk na polimerze (tworzywie sztucznym). Na awersie Ignacio Carrera Pinto, na rewersie park narodowy Torres del Paine. 1000 pesos of actual edition, new date: 2016. With portrait of Ignacio Carrera Pinto, back: Torres del Paine national park

3,01 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000054128
TomBanknot~

Gambia - 20 Dalasis 2014/2105 * P30 * ptak * okoliczno¶ciowy 20-lecie Rewloucji * polimer

Central Bank of Gambia. Wydanie okoliczno¶ciowe z okazji 20-lecia Rewolucji 22. Lipca. Datowany 22.07.2014, wydany w marcu 2015. Na awersie Prezydent Yahya Jammeh, po¶rodku ptak, na rewersie siedziba rz±du. Druk na polimerze (towrzywie sztucznym). Commemorative issue to 20th Anniversary of the Revolution of 22nd July. Dated 22.7.2014 issued in march 2015. Printed on polymer plastic, bird of face, President Yahya Jammeh at the right

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000038041
TomBanknot~

Gwatemala - Guatemala - 5 Quetzales 2011 * P122b * polymer plastic / polimer * nowa data

Banco de Guatemala. Najnowsza emisja banknotu 5 quetzales, datowana 11.05.2011, wydana w roku 2013. Druk na polimerze (tworzywie sztucznym). Druk: Canadian Bank Note. Awers: genera³ Justo Rufino Barrios, u góry ptak. Rewers: szko³a. Seria C-E. New edition of 5 quetzales, printed on polymer plastic. With portrait of General Barrios, back: school class. New date.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000054274
TomBanknot~

Haiti - 10 Gourdes 2013 * P279 * 200 Lat Niepodleg³o¶ci * polymer plastic * polimer

Banque de la Republique d'Haiti. 10 gourdes z serii pami±tkowej, upamiêtniaj±cej 200-lecie niepodleg³o¶ci Haiti. Na awersie Sanite Belair, na rewersie for Cap Rouge. Wersja drukowana na polimerze, nie wprowadzona do obiegu. A commemorative note to 200. Anniversary of Indepedence. Not issued polimer version.

4,17 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000054278
TomBanknot~

Honduras - 20 Lempiras 2008 * P95 * Dionisio de Herrera * seria BQ * polimer / polymer

Banco Central de Honduras. Banknot drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym). Pierwsza wersja podpisów. Na awersie Dionisio de Herrera, na rewersie Pa³ac Prezydencki. Printed on polymer plastic, 1st signatures. With portriat of Dionisio de Herrera, back: Presidential Palace.

2,08 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  3
gda000054277
TomBanknot~

Hongkong - Hong Kong - 10 Dollars 1.01.2012 * P401c * polymer plastic * polimer

Government of Hong Kong, Special Administrative Region. £adny, graficznie bardzo nowoczesny banknot, drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym). Elementy widoczne jako czarne s± w rzeczywisto¶ci przezroczyste. Nowa data: 1.01.2012. Ten dollars of Hong Kong, new edition. Modern graphics and technology, printed on polymer plastic. New date: 1.01.2012

1,97 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000037849
TomBanknot~

Hongkong - Hong Kong - 10 Dollars 1.01.2014 * P401d * polymer plastic * nowa data* polimer

Government of Hong Kong, Special Administrative Region. £adny, graficznie bardzo nowoczesny banknot, drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym). Elementy widoczne jako czarne s± w rzeczywisto¶ci przezroczyste. Nowa data: 1.01.2014. Ten dollars of Hong Kong, new edition. Modern graphics and technology, printed on polymer plastic. New date: 1.01.2014

1,97 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  2
gda000036383
TomBanknot~

Irlandia Pó³nocna - Northern Ireland - 5 Pounds 1999 * P203a polmer Millennium * seria MM

Northern Bank. Banknot okoliczno¶ciowy wydany z okacji jubileuszu roku 2000. Prefiks MM, data 8.10.1999. Drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym), elementy czarne s± w rzeczywisto¶ci przezroczyste. Commemorative polymer note to year 2000. With MM Prefix. Printed on polymer plastic

37,02 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000039919
TomBanknot~

Irlandia Pó³nocna - Northern Ireland - 5 Pounds 2000 * P203b polmer Millennium * seria Y2K

Northern Bank. Banknot okoliczno¶ciowy wydany z okacji jubileuszu roku 2000. Rzadszy prefiks Y2K, data 1.01.2000. Drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym), elementy czarne s± w rzeczywisto¶ci przezroczyste. Commemorative polymer note to year 2000. With Y2K scarce Prefix. Printed on polymer plastic

41,65 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  2
gda000039920
TomBanknot~

Irlandia Pó³nocna - Northern Ireland - 5 Pounds 2017 (2019) * Bank of Ireland * polimer

Bank of Ireland. Banknot najnowszej emisji, drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym). Datowany 2017, ale wydany w lutym 2019. Note of the brand new edition, dated 2017, issued in February 2019. Printed on polymer plastic

12,73 EUR
verkauft: 10 verfügbar:  2
gda000053468
TomBanknot~

Irlandia Pó³nocna - Northern Ireland - 10 Pounds 2017 (2019) * Bank of Ireland * polimer

Bank of Ireland. Banknot najnowszej emisji, drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym). Datowany 2017, ale wydany w lutym 2019. Note of the brand new edition, dated 2017, issued in February 2019. Printed on polymer plastic

24,30 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  3
gda000053836
TomBanknot~

Irlandia Pó³nocna - Northern Ireland - 10 Pounds 2017 (2019) * Danske Bank * polimer

Danske Bank. Banknot najnowszej emisji, drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym). Datowany 2017, ale wydany w lutym 2019. Note of the brand new edition, dated 2017, issued in February 2019. Printed on polymer plastic

24,30 EUR
verkauft: 8 verfügbar:  2
gda000053474
TomBanknot~
Angebote: 9303   Seiten: 187 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187