Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Banknoty / Papiergeld /
Paper money

(9161)
Banknoty ¶wiata alfabetycznie
Paper money: Worldwide (8208)
Banknoty polskie
Paper money: Poland (27)
Banknoty niemieckie / Germany (34)
Banknoty USA (13)
Brytyjskie Imperium i Wspólnota Narodów (205)
Wzory, Specimeny i próby (9)
Banknoty polimerowe (328)
Bony / Notgeld / Local & Private (396)
Banknoty - literatura (5)

ARGENTYNA 100 Pesos ND/2014 P357(5) EA UNC Julio Argentino Roca

Banknot o nominale 100 pesos niedatowany - emisji od 2003r. - z tymi podpisami i surfixem od 2014r. Podpis: M.M. del Pont i Boudou. Na awersie prezydent Julio Argentino Roca, a na rewersie Conquista del desierto - kampania prowadzona przez gen. J.A.Roca. Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

18,97 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  0
gda000035473
Voyonick-C~

ARGENTYNA 100 Pesos 2013 P358b(1) B UNC Evita Peron

Banknot o nominale 100 pesos niedatowany z 2013 - emisji okoliczno¶ciowej z okazji 60tej Rocznicy ¦mierci Evity Peron. Seria B - nieco zmieniony awers - kwiaty, rewers - inna kolorystyka postaci oraz powiêkszony znak wodny. Na awersie Evita Peron. Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

19,67 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000031172
Voyonick-C~

ARGENTYNA 100 Pesos 2013 P358b(1) C817b D UNC Evita Peron

Banknot o nominale 100 pesos emisji niedatowanej 2013 - wydanie okoliczno¶ciowe z okazji 60tej Rocznicy ¦mierci Evity Peron. Na awersie Evita Peron, a na rewersie "Ara Pacis Augustae". Seria D - nieco zmieniona. Podpisy: Marco del Pont i Boudou. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

16,20 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000040010
Voyonick-C~

ARGENTYNA 100 Pesos 2014 P358b(1) F UNC Evita Peron

Banknot o nominale 100 pesos niedatowany z 2014 - emisji okoliczno¶ciowej z okazji 60tej Rocznicy ¦mierci Evity Peron. Seria F - nieco zmieniony awers - kwiaty, rewers - inna kolorystyka postaci oraz powiêkszony znak wodny. Na awersie Evita Peron. Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

15,74 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  0
gda000035321
Voyonick-C~

ARGENTYNA 100 Pesos ND/2012(2014) P358b(1) H UNC Evita Peron

Banknot o nominale 100 pesos emisji niedatowanej 2012(2014) - okoliczno¶ciowy z okazji 60tej Rocznicy ¦mierci Evity Peron. Seria H - nieco zmieniony awers - kwiaty, rewers - inna kolorystyka postaci oraz powiêkszony znak wodny. Na awersie Maria Eva Duarte de Perón, a na rewersie O³tarz Pokoju "Ara Pacis Augustae". Podpisy: Marco del Pont i Boudou. Druk: S.E. Casa De Moneda. Banknot w I stanie bankowym UNC.

15,74 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045710
Voyonick-C~

ARGENTYNA 100 Pesos 2014 P358b(1) C817i I UNC Evita Peron

Banknot o nominale 100 pesos emisji niedatowanej z 2014 - wydanie okoliczno¶ciowe z okazji 60tej Rocznicy ¦mierci Evity Peron. Seria I - nieco zmieniona. Na awersie Evita Peron, a na rewersie "Ara Pacis Augustae". Seria I - nieco zmieniona. Podpisy: Mercedes Marcó del Pont i Amado Boudou. Banknot w I stanie bankowym UNC.

15,74 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000040011
Voyonick-C~

ARGENTYNA 100 Pesos 2014 P358b(2) J UNC Evita Peron

Banknot o nominale 100 pesos emisji niedatowanej z 2014 - wydanie okoliczno¶ciowe z okazji 60tej Rocznicy ¦mierci Evity Peron. Seria J - nieco zmieniona. Na awersie Evita Peron, a na rewersie "Ara Pacis Augustae". Seria J - nieco zmieniona. Podpisy: Fabrega i Boudou. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

15,74 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000040012
Voyonick-C~

ARGENTYNA 100 Pesos 2016 P358/NEW AA UNC Evita Peron

Banknot o nominale 100 pesos niedatowany z 2016 - emisji okoliczno¶ciowej z okazji 60tej Rocznicy ¦mierci Evity Peron. Seria AA - dodane znaki dla niewidomych - kwiaty, rewers - inna kolorystyka postaci oraz powiêkszony znak wodny. Na awersie Evita Peron. Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

15,74 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  0
gda000036997
Voyonick-C~

ARGENTYNA 50 Pesos 2015 P362 EC815a A UNC Malwiny

Banknot o nominale 50 pesos emisji niedatowanej 2015 - wydanie po¶wiêcone obronie suwerenno¶ci narodowej Islas Malvinas (Falklandy),South Georgia i South Sandwich. Seria A. Na awersie mapa przedstawiaj±ca Malwiny oraz mapa Ameryki Po³udniowej z argentyñsk± czê¶ci± Antarktyki oraz albatros, a na rewersie gaucho Antonio Rivero z flag± narodow± , krajobraz z cmentarzem Darwina na Malwinach oraz lekki kr±¿ownik "Genral Blegrano" zatopiony przez marynarkê Jej Królewskiej Mo¶ci El¿biety II w 1982r. podczas wojny o Malwiny oraz mewa malwiñska. Podpisy: Vanoli i Domniguez. Druk: Sociedad del Estado (S.E.) Casa de Moneda, Buenos Aires. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

9,95 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000043456
Voyonick-C~

ARGENTYNA 50 Pesos 2015 P362 C815a B514a B UNC Malwiny

Banknot o nominale 50 pesos emisji niedatowanej - wprowadzony do obiegu w marcu 2015r. - wydanie po¶wiêcone obronie suwerenno¶ci narodowej Islas Malvinas (Falklandy),South Georgia i South Sandwich. Seria A. Na awersie mapa przedstawiaj±ca Malwiny oraz mapa Ameryki Po³udniowej z argentyñsk± czê¶ci± Antarktyki oraz albatros, a na rewersie gaucho Antonio Rivero z flag± narodow± , krajobraz z cmentarzem Darwina na Malwinach oraz lekki kr±¿ownik "Genral Blegrano" zatopiony przez marynarkê Jej Królewskiej Mo¶ci El¿biety II w 1982r. podczas wojny o Malwiny oraz mewa malwiñska. Podpisy: Alejandro Vanoli i Julián Domínguez. Druk: Sociedad del Estado (S.E.) Casa de Moneda, Buenos Aires. Banknot w I stanie bankowym UNC.

9,95 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000045848
Voyonick-C~

ARGENTYNA 5 Pesos 2015 P359 EC813a A UNC José de San Martín

Banknot o nominale 5 pesos emisji niedatowanej 2015r. Seria A. Na awersie gen. José de San Martín oraz statua i postaæ ¿o³nierza , a na rewersie bojownicy o wolno¶æ Ameryki Po³udniowej José Artigas, Simón Bolívar, José de San Martín i Bernardo O'Higgins. Podpisy: Alejandro Vanoli i Boudou. Druk: Sociedad del Estado (S.E.) Casa de Moneda, Buenos Aires. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,04 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000042631
Voyonick-C~

ARGENTYNA 5 Pesos ND(2015) P359 EC813b B UNC José de San Martín

Banknot o nominale 5 pesos niedatowany emisji 2015r. Seria B. Na awersie gen. José de San Martín oraz statua i postaæ ¿o³nierza, a na rewersie bojownicy o wolno¶æ Ameryki Po³udniowej José Artigas, Simón Bolívar, José de San Martín i Bernardo O'Higgins. Podpisy: Alejandro Vanoli i Boudou. Druk: Sociedad del Estado (S.E.) Casa de Moneda, Buenos Aires. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,04 EUR
verkauft: 6 verfügbar:  1
gda000042630
Voyonick-C~

ARGENTYNA 20 Pesos ND/2017 P361 A UNC Lama (Guanaco)

Banknot o nominale 20 pesos emisji niedatowanej - wprowadzony do obiegu 3.10.2017r. Na awersie lama (gwanako andyjskie) i kwiat, a na rewersie Patagonia. Podpis: F. Sturzenegger i Gabriela Michetti. Druk: Sociedad del Estado (S.E.) Casa de Moneda, Buenos Aires. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,70 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000052500
Voyonick-C~

ARGENTYNA 50 Pesos ND/2018 P363 B518a A UNC Kondor

Banknot o nominale 50 pesos emisji niedatowanej - wprowadzony do obiegu 16.08.2018r. Na awersie kondor i kwiat, a na rewersie Aconcagua i Region Andyjski. Podpisy: TK i Emilio Monzó. Druk: Sociedad del Estado (S.E.) Casa de Moneda, Buenos Aires. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,09 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000054013
Voyonick-C~

ARGENTYNA 200 Pesos 2016 P364 A UNC Waleñ po³udniowy

Banknot o nominale 200 pesos emisji niedatowanej 2016r. Na awersie i rewersie waleñ po³udniowy (Eubalaena australis) oraz mapa Argentyny i Po³udniowy Ocean Atlantycki. Podpisy: Federico Sturzenegger i Sociedad del Estado (S.E.) Casa de Moneda, Buenos Aires. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

25,45 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000044083
Voyonick-C~

ARGENTYNA 200 Pesos ND/2017 P364 B UNC Waleñ po³udniowy

Banknot o nominale 200 pesos emisji niedatowanej 2017r. Na awersie i rewersie waleñ po³udniowy (Eubalaena australis) oraz mapa Argentyny i Po³udniowy Ocean Atlantycki. Podpisy: Federico Sturzenegger i Sociedad del Estado (S.E.) Casa de Moneda, Buenos Aires. Banknot w I stanie bankowym UNC.

13,65 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000052977
Voyonick-C~

ARGENTYNA 200 Pesos ND/2018 P364 F UNC Waleñ po³udniowy

Banknot o nominale 200 pesos emisji niedatowanej 2018r. Na awersie i rewersie waleñ po³udniowy (Eubalaena australis) oraz mapa Argentyny i Po³udniowy Ocean Atlantycki. Podpisy: Federico Sturzenegger i Sociedad del Estado (S.E.) Casa de Moneda, Buenos Aires. Banknot w I stanie bankowym UNC.

11,34 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000052979
Voyonick-C~

ARGENTYNA 500 Pesos 2016 P365 B521a A UNC Jaguar

Banknot o nominale 500 pesos emisji niedatowanej 2016r. - przedstawiony 30.06.2016r. Na awersie jaguar i kwiaty, a na rewersie kociê jaguara i doros³y osobnik przechodz±cy przez las, kwiaty i mapa Argentyny. W znak wodnym jaguar. Podpisy: Federico Sturzenegger i Gabriela Michetti. Druk: Sociedad del Estado (S.E.) Casa de Moneda, Buenos Aires. Banknot w I stanie bankowym UNC.

60,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000044084
Voyonick-C~

ARGENTYNA 500 Pesos 2016 P365 E UNC Jaguar

Banknot o nominale 500 pesos emisji niedatowanej 2016r. Na awersie jaguar i kwiaty, a na rewersie kociê jaguara i doros³y osobnik przechodz±cy przez las oraz kwiaty. W znak wodnym jaguar. Podpisy: Federico Sturzenegger i Gabriela Michetti. Druk: Sociedad del Estado (S.E.) Casa de Moneda, Buenos Aires. Banknot w I stanie bankowym UNC.

30,08 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  0
gda000052980
Voyonick-C~

ARGENTYNA 100 Pesos ND/2018 PNEW A UNC Huemal peruwiañski - Taruca

Banknot o nominale 100 pesos emisji niedatowanej 2018r. Na awersie huemal peruwiañski (Hippocamelus antisensis) - taruca, a na rewersie krajobraz i mapa Argentyny. Podpisy: Federico Sturzenegger i Gabriela Michetti. Druk: Sociedad del Estado (S.E.) Casa de Moneda, Buenos Aires. Banknot w I stanie bankowym UNC.

6,94 EUR
verkauft: 27 verfügbar:  1
gda000052976
Voyonick-C~

ARGENTYNA 1 Austral 1991 Tucuman PS2711b UNC

Banknot o nominale 1 austral - emisji datowanej 30.11.1991r prowincji Tucuman. Na awersie wzory geometryczne, a na rewersie zapis z dekretu. Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

0,46 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  0
gda000036430
Voyonick-C~

ARGENTYNA 1 PESO (1970-1973) Pick 287(3)

Stan I, sygn: R.A.Mancini & C.S.Brignone

0,93 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  26
gda000052542
SklepGGN

ARGENTYNA, 5 PESOS (1974-76) Pick 294(2)

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  27
gda000047302
SklepGGN

ARGENTYNA, 10 PESOS (1976) Pick 300

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  29
gda000052543
SklepGGN

ARGENTYNA, 50 PESOS (1976-78) Pick 301b

Stan I

0,58 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  28
gda000027662
SklepGGN

ARGENTYNA, 100 PESOS (1976-78) Pick 302a(2)

Stan I

1,85 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000054308
SklepGGN

ARGENTYNA, 100 PESOS (1976-78) Pick 302b(2)

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  28
gda000052544
SklepGGN

ARGENTYNA, 500 PESOS (1977-1982) Pick 303b(2)

Stan I

1,62 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000054309
SklepGGN

ARGENTYNA, 1000 PESOS (1976-83) Pick 304d

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 7 verfügbar:  12
gda000030852
SklepGGN

ARGENTYNA 1 PESO ARGENTINO (1983-84) Pick 311a(1)

Stan I, P.C. Lopez & J.G. del Solar, seria A

0,69 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  8
gda000047313
SklepGGN

ARGENTYNA 1 PESO ARGENTINO (1983-84) Pick 311a(2)

Stan I, P.C. Lopez & E.G. Vazquez, seria A,B

0,93 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000047314
SklepGGN

ARGENTYNA, 5 PESOS ARGENTINOS (1983-84) Pick 312a(1)

Stan I, P.C. Lopez & J.G. del Solar, seria A

0,93 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  2
gda000047315
SklepGGN

ARGENTYNA, 50 PESOS ARGENTINOS (1983-85) Pick 314a(2)

Stan I, P.C. Lopez & E.G. Vazquez, seria A

0,93 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  9
gda000027664
SklepGGN

ARGENTYNA, 10 AUSTRALES (1985) Pick 322c

Stan I

3,24 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  3
gda000030853
SklepGGN

ARGENTYNA, 1 AUSTRAL (1985) Pick 323b

Stan I

0,58 EUR
verkauft: 6 verfügbar:  7
gda000013499
SklepGGN

ARGENTYNA, 5 AUSTRALES (1986) Pick 324b

Stan I

0,58 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  7
gda000013500
SklepGGN

ARGENTYNA, 10 AUSTRALES (1986-89) Pick 325b

Stan I, dostêpne serie:: A, B, C

0,58 EUR
verkauft: 6 verfügbar:  4
gda000047320
SklepGGN

ARGENTYNA, 100 AUSTRALES (1985-90) Pick 327b(2)

Stan I, E. Salama & J.L. Machinea, seria B

0,69 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  27
gda000052545
SklepGGN

ARGENTYNA, 1000 AUSTRALES (1988-1990) Pick 329c

Stan I, R.E. de Paul & G.A.G. Fraga, seria B

0,69 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  27
gda000052546
SklepGGN

ARGENTYNA, 1000 AUSTRALES (1988-1990) Pick 329d

Stan I

1,39 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  8
gda000014886
SklepGGN

ARGENTYNA, 2 PESOS (2002), seria F, Pick 352

Stan I, sygn. Redrado,Camano

1,85 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000030854
SklepGGN

ARGENTYNA, 2 PESOS (2002), seria G, Pick 352

Stan I, syg. Redrado,Balestrini

1,85 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  10
gda000030855
SklepGGN

ARGENTYNA, 2 PESOS (2002), seria H, Pick 352

Stan I, syg. Redrado,Balestrini

1,85 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  9
gda000030856
SklepGGN

ARGENTYNA, 2 PESOS (2002), seria L, Pick 352(6)

Stan I, sygn. M.M. del Pont & E. Fellner

1,62 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  40
gda000052547
SklepGGN

ARGENTYNA, 5 PESOS (2003), Seria I, Pick 353b(5)

Stan I, Seria I, sygn. M.M del Pont, Boudou

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000038915
SklepGGN

ARGENTYNA, 10 PESOS (2003), Seria Q, Pick 354b

Stan I, Seria Q, sygn. Fabrega & Dominiguez

4,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000054686
SklepGGN

ARGENTYNA, 20 PESOS (2018), Seria F, Pick 355

Stan I, Seria F, sygn. F. Sturzenegger & G. Michetti

8,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000054687
SklepGGN

ARGENTYNA, 100 PESOS br. (2012), Pick 358b

60. rocznica ¶mierci Evity Peron, Stan I

27,77 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000036681
SklepGGN

ARGENTYNA 5 PESOS (2015), seria A, Pick 359

Stan I

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000053947
SklepGGN

ARGENTYNA, 10 PESOS (2016), seria A, Pick 360

Stan I

3,47 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  5
gda000053948
SklepGGN
Angebote: 9161   Seiten: 184 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184