Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Banknoty / Papiergeld /
Paper money

(9160)
Banknoty ¶wiata alfabetycznie
Paper money: Worldwide (8228)
Banknoty polskie
Paper money: Poland (27)
Banknoty niemieckie / Germany (32)
Banknoty USA (16)
Brytyjskie Imperium i Wspólnota Narodów (248)
Wzory, Specimeny i próby (9)
Banknoty polimerowe (337)
Bony / Notgeld / Local & Private (340)
Banknoty - literatura (5)

LAOS 1000 Kip 2003 P32Abr B509br EE UNC Krowy Replacement Zastêpczy

Banknot o nominale 1.000 kipów emisji datowanej 2003r. Na awersie trzy kobiety i pagoda Pha That Luang, a na rewersie byd³o domowe. Banknot zastêpczy w I stanie bankowym UNC. Replacement!

2,20 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000044571
Voyonick-C~

LAOS 1000 Kip 2003 P32Ab B509b HA UNC Krowy

Banknot o nominale 1.000 kipów emisji datowanej 2003r. Na awersie trzy kobiety i pagoda Pha That Luang, a na rewersie byd³o domowe. Banknot w I stanie bankowym UNC.

0,46 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000044573
Voyonick-C~

LAOS 2000 Kip 1997(1998) P33a B510a AD UNC Hydroelektrownia

Banknot o nominale 2.000 kipów emisji datowanej 1997r. - wprowadzony do obiegu 1.06.1998r. Na awersie jeden z za³o¿ycieli Laotañskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej Phomvihane i pagoda Pha That Luang,a na rewersie hydroelektrownia. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,04 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000042860
Voyonick-C~

LAOS 5000 Kip 2003 P34b B511b HC UNC Przemys³

Banknot o nominale 5.000 kipów emisji datowanej 2003r. Na awersie prezydent Kaysone Phomvihane i stupa Pha That Luang, a na rewersie cementownia . Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

1,39 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  0
gda000044154
Voyonick-C~

LAOS 10000 Kip 2003 P35b B512b EE UNC Most

Banknot o nominale 10.000 kipów emisji datowanej 2003r. Na awersie prezydent Kaysone Phomvihane i stupa Pha That Luang,a na rewersie most laotañsko-japoñski na rzece Mekong w Pakse. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,55 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  0
gda000040144
Voyonick-C~

LAOS 10000 Kip 2003 P35b B512b FI UNC Most

Banknot o nominale 10.000 kipów emisji datowanej 2003r. Na awersie prezydent Kaysone Phomvihane i stupa Pha That Luang,a na rewersie most laotañsko-japoñski na rzece Mekong w Pakse. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,55 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000040143
Voyonick-C~

LAOS 20000 Kip 2003 P36b B513b GM UNC Zapora

Banknot o nominale 20.000 kipów emisji datowanej 2003r. Na awersie prezydent Kaysone Phomvihane i ¶wi±tynia Xieng Thong,a na rewersie hydroelektrownia Theun-Hinbou. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

4,51 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  0
gda000045133
Voyonick-C~

LAOS 50000 Kip 2004 P37a B514a AS UNC Architektura

Banknot o nominale 50.000 kipów emisji datowanej 2004r. Na awersie prezydent Kaysone Phomvihane i stupa Wat That Luang w Vientianie,a na rewersie Pa³ac Prezydencki (Ho Kham) w Vientianie. Banknot w I stanie bankowym UNC.

9,95 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000045444
Voyonick-C~

LAOS 1000 Kip 2008 P39a B515a AA UNC Kobiety Elektryfikacja

Banknot o nominale 1.000 kipów emisji datowanej 2008r. - wprowadzony do obiegu 30.10.2008r. - wycofany w ju¿ w listopadzie tego samego roku z powodu aktualnie ¿yj±cych postaci przedstawionych na awersie - podstaw± by³y fotografie. Na awersie trzy Laotanki i ¶wi±tynia buddyjska,a na rewersie stado byd³a domowego i linie wysokiego napiêcia. Druk: BOL. Banknot jest w I stanie bankowym (UNC). Wycofanie banknotu w tak krótkim czasie po jego wyemitowaniu powoduje,¿e staje siê interesuj±cy mimo niskiej warto¶ci nominalnej.

1,85 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  0
gda000044570
Voyonick-C~

LAOS 2000 Kip 2011 P41 B517a AC UNC Zapora

Banknot o nominale 2.000 kipów datowany 2011r. wydany z okazji 36tej rocznicy powstania Ludowo-Demokratycznej Republiki Laosu oraz urodzin prezydenta Kaysone Phomvihane przypadaj±cych na dzieñ 13 grudnia. Wprowadzony do obiegu 1.12.2011r. Na awersie prezydent Kaysone Phomvihane i ¶wi±tynia Xieng Thong, a na rewersie hydroelektrownia. Druk: BOL. Banknot w I stanie bankowym UNC.

0,81 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046815
Voyonick-C~

LAOS 2000 Kip 2011 P41 B517a CA UNC Zapora

Banknot o nominale 2000 kipów datowany 2011r. wydany z okazji 36tej rocznicy powstania Ludowo-Demokratycznej Republiki Laosu oraz urodzin prezydenta Kaysone Phomvihane przypadaj±cych na dzieñ 13 grudnia. Wprowadzony do obiegu 1.12.2011r. Na awersie prezydent Kaysone Phomvihane i ¶wi±tynia Xieng Thong, a na rewersie hydroelektrownia. Druk: BOL. Banknot w I stanie bankowym UNC.

0,81 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000046814
Voyonick-C~

LAOS 100000 Kip 2011(2012) P42 B518a AC UNC Architektura

Banknot o nominale 100.000 kipów emisji datowanej 2011r. - wprowadzony do obiegu 1.02.2012r. Na awersie prezydent Kaysone Phomvihane i ¶wi±tynia Pha That Luang, a na rewersie budynek Muzeum Kaysone Phomvihane i pomnik. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym UNC.

19,21 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  0
gda000046813
Voyonick-C~

LAOS 100000 Kip 2011(2012) P42 B518a CM UNC Architektura

Banknot o nominale 100.000 kipów emisji datowanej 2011r. lecz wprowadzony do obiegu 1.02.2012r. Na awersie prezydent Kaysone Phomvihane i ¶wi±tynia Pha That Luang, a na rewersie budynek Muzeum Kaysone Phomvihane i pomnik. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

19,21 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000040148
Voyonick-C~

LAOS, 1 KIP (1962) sygn. 4, Pick 8a

Stan I, sygn. 4

0,58 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  3
gda000027892
SklepGGN

LAOS, 1 KIP (1962) sygn. 4, Pick 8b

Stan I, sygn. 4

0,58 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  12
gda000051855
SklepGGN

LAOS, 50 KIP (1963), sygn. 6, Pick 12a

Stan I

1,62 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  4
gda000049883
SklepGGN

LAOS, 200 KIP (1963) Pick 13b

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  2
gda000041484
SklepGGN

LAOS, 10 KIP (1974) Pick 15a

Stan I

13,42 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000042450
SklepGGN

LAOS, 500 KIP (1974) Pick 17a

Stan I

2,78 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  7
gda000049884
SklepGGN

LAOS, 5000 KIP (1975) Pick 19a

Stan I

7,40 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000035166
SklepGGN

LAOS, 1 KIP (1968) Pick 19Aa

Stan I

5,09 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  9
gda000041486
SklepGGN

LAOS, 10 KIP (1968) Pick 20a

Stan I

1,16 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  10
gda000027895
SklepGGN

LAOS, 20 KIP (1968) Pick 21a

Stan I

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000049886
SklepGGN

LAOS, 20 KIP (1968) Pick 21b

Stan I

2,08 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  5
gda000049887
SklepGGN

LAOS 100 KIP (1968) Pick 23a

Stan I

4,63 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  3
gda000049889
SklepGGN

LAOS, 200 KIP (1968) Pick 23Aa

Stan I

7,64 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000031235
SklepGGN

LAOS, 1 KIP (1979) Pick 25b

Stan I, prawid³owy znak nomina³u - KIP

0,69 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  8
gda000049892
SklepGGN

LAOS, 5 KIP (1979) Pick 26a

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  7
gda000013984
SklepGGN

LAOS, 5 KIP (1979), Replacement, seria CA, Pick 26ar

Stan I, Replacement, seria CA,

5,09 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000039030
SklepGGN

LAOS, 10 KIP (1979), Replacement DA, Pick 27ar

Stan I, Replacement DA,

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  20
gda000037569
SklepGGN

LAOS, 20 KIP (1979), Replacement EA, Pick 28ar

Stan I, Replacement EA,

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  15
gda000039031
SklepGGN

LAOS, 50 KIP (1979), Replacement AQ, Pick 29ar

Stan I, Replacement AQ,

4,17 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000041487
SklepGGN

LAOS, 50 KIP (1979), Replacement DF, Pick 29ar

Stan I, Replacement DF,

4,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000049893
SklepGGN

LAOS, 100 KIP (1979) Pick 30a

Stan I

1,16 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  20
gda000013988
SklepGGN

LAOS, 500 KIP 1988 Pick 31a

Stan I

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  20
gda000013989
SklepGGN

LAOS, 500 KIP 2015, seria AA, Pick 31a

Stan I

0,93 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  7
gda000056071
SklepGGN

LAOS, 1000 KIP 1998 Pick 32Aa

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  8
gda000049897
SklepGGN

LAOS, 1000 KIP 2003 Pick 32Ab

Stan I

1,16 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  39
gda000013991
SklepGGN

LAOS, 2000 KIP 1997 Pick 33a

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000035167
SklepGGN

LAOS, 5000 KIP 1997 Pick 34a

Stan I

2,78 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  7
gda000032280
SklepGGN

LAOS, 5000 KIP 2003 Pick 34b

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  15
gda000054812
SklepGGN

LAOS, 10000 KIP 2003 Pick 35b

Stan I

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  15
gda000054813
SklepGGN

LAOS, 20000 KIP 2003 Pick 36b

Stan I

6,48 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000054814
SklepGGN

LAOS, 50000 KIP 2004 Pick 38a

Stan I

13,88 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  7
gda000054815
SklepGGN

LAOS, 1000 KIP 2008 Pick 39s, SPECIMEN

Stan I, SPECIMEN

21,98 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000035168
SklepGGN

LAOS, 2000 KIP 2011 Pick 41

Stan I

3,70 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000032282
SklepGGN

LAOS, 100000 KIP 2011 Pick 42

Stan I

20,83 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000032676
SklepGGN

LESOTHO 2 Maloti 1981 P4a B201a B/81 UNC Król Moshoeshoe II

Banknot o nominale 2 maloti emisji datowanej (19)81r. Na awersie król Moshoeshoe II w mundurze,a na rewersie budynek w Maseru w kszta³cie kapelusza basotho i flaga pañstwowa. Podpisy: Evaristus Retselisitsoe Sekhonyana i Ezekiel Kobeli Molemohi. Druk: BWC. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

9,26 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  0
gda000042769
Voyonick-C~

LESOTHO 5 Maloti 1989 P10a B207a E UNC Wodospad

Banknot o nominale 5 maloti emisji datowanej 1989r. Na awersie król Moshoeshoe II, a na rewersie piêkny wodospad Maletsunyane. Podpisy: Evaristus Retselisitsoe Sekhonyana i Anthony Morae Maruping. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,85 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  1
gda000042747
Voyonick-C~

LESOTHO 10 Maloti 1990 P11 B208a B UNC Basotho heardsman

Banknot o nominale 10 maloti emisji datowanej 1990r. Na awersie król Moshoeshoe II, a na rewersie je¼dziec Mosotho na koniu w kapeluszu basotho w polu kukurydzy - w tle góry. Podpisy: Evaristus Retselisitsoe Sekhonyana i Anthony Morae Maruping. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

3,24 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  0
gda000042746
Voyonick-C~
Angebote: 9160   Seiten: 184 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184