Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Banknoty / Papiergeld /
Paper money

(9303)
Banknoty ¶wiata alfabetycznie
Paper money: Worldwide (8335)
Banknoty polskie
Paper money: Poland (27)
Banknoty niemieckie / Germany (35)
Banknoty USA (13)
Brytyjskie Imperium i Wspólnota Narodów (209)
Wzory, Specimeny i próby (9)
Banknoty polimerowe (332)
Bony / Notgeld / Local & Private (401)
Banknoty - literatura (5)

S£OWENIA 50 Tolarjev 1992(1993) P13a B303a EN UNC Geometria

Banknot o nominale 50 tolarów emisji datowanej 15.01.1992r. - wprowadzony do obiegu 19.03.1993r. i w obiegu do 15.01.2007r. Na awersie baron Jurij Bartolomej Vega s³oweñski matematyk, fizyk i oficer artylerii. Na rewersie system s³oneczny oraz fasada Akademii Nauk i Sztuki. Podpisy: France Arhar i Jo¾e Mencinger. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,08 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  0
gda000044482
Voyonick-C~

S£OWENIA 500 Tolarjev 1992 P16a B306a BL UNC Jo¾e Pleènik "V"

Banknot o nominale 500 tolarów emisji datowanej 15.01.1992r. - wprowadzony do obiegu 30.09.1992r. Na awersie architekt Jo¾e Pleènik,a na rewersie Narodowa i Uniwersytecka Biblioteka w Lublanie. Podpisy: France Arhar i Ivan Ribnikar. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym UNC.

10,41 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000045806
Voyonick-C~

S£OWENIA 100 Tolarjev 15.01.2003 P31a B304b CN UNC Malarstwo

Banknot o nominale 100 tolarów emisji datowanej 15.01.2003r. - wprowadzony do obiegu 12.05.2003r. - w obiegu do 15.01.2007r. Na awersie Rihard Jakopiè s³oweñski malarz impresjonista,a na rewersie zarys pawilonu Jakopiæa. Podpisy: Mitja Gaspari i Janez Ko¹ak. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,66 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000043504
Voyonick-C~

S£OWENIA 200 Tolarów 2004 P15d B315d DT UNC Muzyka

Banknot o nominale 200 tolarów emisji datowanej 15.01.2004r. - wprowadzony do obiegu 2.08.2004r. Na awersie kompozytor ¶redniowieczny Jakobus Gallus,a na rewersie nuty i budynek Filharmonii S³oweñskiej w Lublanie. Podpisy: Mitja Gaspari i Samo Nuèiè. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

5,32 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  1
gda000044879
Voyonick-C~

S£OWENIA 1000 Tolarów 15.01.2003 P32a B308d BM UNC Poezja "V"

Banknot o nominale 1.000 tolarów emisji datowanej 15.01.2003r. - wprowadzony do obiegu 12.05.2003r. - w obiegu do 15.01.2007r. Na awersie poeta romantyzmu France Pre¹eren, a na rewersie tekst wiersza “Prijatli” - fragmentu hymnu narodowego. Podpisy: Mitja Gaspari i Andrej Rant. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym UNC.

16,66 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000045689
Voyonick-C~

S£OWENIA, 1 TOLAR (19)90 Pick 1a

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000027941
SklepGGN

S£OWENIA, 2 TOLARIEV (19)90 Pick 2a

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000027942
SklepGGN

S£OWENIA, 5 TOLARIEV (19)90 Pick 3a

Stan I

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000051889
SklepGGN

S£OWENIA, 10 TOLARIEV (19)90 Pick 4a

Stan I

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000051890
SklepGGN

S£OWENIA, 50 TOLARIEV (19)90 Pick 5a

Stan I

4,17 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  2
gda000051891
SklepGGN

S£OWENIA, 10 TOLARIEV 1992 Pick 11a

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  19
gda000027944
SklepGGN

S£OWENIA, 20 TOLARIEV 1992 Pick 12a

Stan I

0,69 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  24
gda000027945
SklepGGN

S£OWENIA, 50 TOLARIEV 1992 Pick 13a

Stan I

1,39 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  9
gda000042526
SklepGGN

S£OWENIA, 100 TOLARIEV 1992 Pick 14a

Stan I

2,08 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  8
gda000051893
SklepGGN

SOMALIA 10 Shilin 1975 P18 B202a J001 XF/II Szkutnictwo RARE!

Banknot o nominale 10 shilinów emisji datowanej 1975r. Na awersie meczet Abdul Aziz w Mogadiszu,a na rewersie szkutnicy buduj±cy ³ód¼. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Mohamed Dalmar. Druk: TDLR. Banknot w II stanie bankowym XF. Do¶æ rzadko oferowany w stanie II/XF! banknot ma ³adny, czysty papier, niewielkie ¶lady obiegu ale zosta³ z³o¿ony w po³owie (pionowo) - niestety! Ciekawy, gdy¿ pochodzi z pierwszej serii emisyjnej.

10,64 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000054668
Voyonick-C~

SOMALIA 5 Shilin 1978 P21 B302a T004 UNC Bawo³y RARE!

Banknot o nominale 5 shilinów emisji datowanej 1978r. Na awersie stado bawo³ów,a na rewersie plantacja bananów. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Ali Sheikh Hussein. Druk: TDRL. Banknot w I stanie bankowym UNC. Rzadko ju¿ oferowany w stanie UNC!

27,77 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045043
Voyonick-C~

SOMALIA 10 Shilin 1987 P32c B307c D021 aUNC Szkutnicy

Banknot o nominale 10 shilinów somalijskich emisji datowanej 1987r. Na awersie historyczny meczet Abdul-Aziz w Mogadiszu,a na rewersie szkutnicy buduj±cy ³ód¼. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Hassan Elmi Barkhadle. Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym z minusem (aUNC). Za¿ó³cenia na marginesach rewersu, widoczne na skanie - wynik sk³adowania w tamtejszym klimacie.

3,93 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000046315
Voyonick-C~

SOMALIA 20 Shilin 1983 P33a B308a D058 II+/XF+ Byd³o domowe

Banknot o nominale 20 shilingów somalijskich emisji datowanej 1983r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Mogadiszu,a na rewersie stado byd³a domowego. Podpisy: Mahmud Muhommad Nur i Hassan Elmi Barkhadle. Druk: Thomas De La Rue. Banknot w II+/XF) stanie bankowym. Delikatne zgiêcie w lewym górnym rogu - nie jest widoczne na skanie. Wynik sk³adowania zgrzewek bankowych. Papier sztywny, szeleszcz±cy - bez z³amañ. Lekkie za¿ó³cenie na górnym marginesie nad "gwiazd±".

3,01 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000049094
Voyonick-C~

SOMALIA 20 Shilin 1989 P33d B308d D103 aUNC Byd³o domowe

Banknot o nominale 20 shilinów somalijskich emisji datowanej 1989r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Mogadiszu,a na rewersie stado byd³a domowego. Podpisy: Mahmud Muhommad Nur i Hassan Elmi Barkhadle. Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym z minusikiem aUNC. Delikatne ugiêcie w prawym górnym rogu - nie jest widoczne na skanie. Wynik sk³adowania zgrzewek bankowych. Papier czysty, sztywny, szeleszcz±cy - bez z³amañ. Nie nosi ¶ladów obiegu!

4,86 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000046317
Voyonick-C~

SOMALIA 100 Shilin 1987 P35b(1) B310c D074 UNC Dagathur

Banknot o nominale 100 shilinów somalijskich emisji datowanej 1987r. Na awersie uzbrojona kobieta z dzieckiem i pomnik Datahur,a na rewersie robotnicy w fabryce przetwórstwa owoców. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Hassan Elmi Barkhadle. Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym UNC.

6,94 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046316
Voyonick-C~

SOMALIA 50 Shilin 1991 PR2 B314a AD aUNC Dagathur

Banknot o nominale 50 shilinów datowany 1991r. Na awersie rzemie¶lnik z warsztatem tkackim,a na rewersie drzewa i mê¿czyzna z osio³kiem i trójk± dzieci. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Hassan Elmi Barkhadle Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym z minusikiem aUNC. Prawy dolny róg banknotu lekko ugiêty ( bardziej widocznie jest na skanie przedstawiaj±cym rewers). Ca³a paczka - wynik sk³adowania. papier czysty, sztywny, szeleszcz±cy - nie nosi ¶ladów obiegu.

0,58 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000045576
Voyonick-C~

SOMALIA 50 Shilin 1991 PR2 B314a AV UNC Dagathur

Banknot o nominale 50 shilinów emisji datowanej 1991r. Na awersie rzemie¶lnik z warsztatem tkackim,a na rewersie drzewa i mê¿czyzna z osio³kiem i trójk± dzieci. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Hassan Elmi Barkhadle Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym UNC.

0,93 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000047863
Voyonick-C~

SOMALIA 1000 Shilin 1990 PR10A B315a A460 UNC Puntland

Banknot o nominale 1.000 shilinów somalijskich emisji datowanej 1990r. - wydanie dla autonomicznego regionu Puntland. Na awersie kobiety wyrabiaj±ce koszyki,a na rewersie widok na miasto i port w Mogadiszu. Podpisy: Omar Ahmed Omar i Hassan Elmi Barkhadle. Druk: Pura Group, Indonesia. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,04 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000054188
Voyonick-C~

SOMALIA - MOGADISHU, 50 SHILIN 1991 Pick R2(1)

Stan I

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  25
gda000014219
SklepGGN

SOMALIA - MOGADISHU, 1000 SHILIN 1990, litera C, Pick R10

Stan I, litera C

3,70 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000051872
SklepGGN

SOMALIA, 5 SHILIN 1978 Pick 21

Stan I

34,71 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000043892
SklepGGN

SOMALIA, 5 SHILIN 1983 Pick 31a

Stan I

4,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000051930
SklepGGN

SOMALIA, 5 SHILIN 1986 Pick 31b

Stan I

4,17 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  7
gda000039084
SklepGGN

SOMALIA, 5 SHILIN 1987 Pick 31c

Stan I

3,24 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000043893
SklepGGN

SOMALIA, 100 SHILIN 1987 Pick 35b(1)

Stan I

8,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000051934
SklepGGN

SOMALIA, 1000 SHILIN 1990, litera D, Pick 37a

Stan I

3,70 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  9
gda000045329
SklepGGN

SOMALIA, 1000 SHILIN 1996, litera D, Pick 37b

Stan I

4,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000045330
SklepGGN

SOMALIA - P31c - 1987 - 5 SZYLINGÓW

1,48 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  18
gda000048600
FHU_Nogowc~

SOMALILAND 500 Shilin 1996 P6b B106b AX UNC Marynistyka

Banknot o nominale 500 shilings emisji datowanej 1996r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Hargeisa i drzewa, a na rewersie port Berbera oraz stado owiec i kóz na nadbrze¿u. Podpisy: Ahmed Abdi Mohamoud (Badhaf) i Abdi Mohamoud Gullet. Banknot w I stanie bankowym UNC.

4,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046320
Voyonick-C~

SOMALILAND 500 Shilings 2006 P6f B122c FK UNC Marynistyka

Banknot o nominale 500 shilings emisji datowanej 2006r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Hargeisa i drzewa, a na rewersie port Berbera oraz stado owiec i kóz na nadbrze¿u. Podpisy: Abdirahman Dualle Mahmou i Abdi Mohamoud Gullet. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046321
Voyonick-C~

SOMALILAND 500 Shilin 2011 P6h B122e LG UNC Marynistyka

Banknot o nominale 500 shilings emisji datowanej 2011r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Hargeisa i drzewa, a na rewersie port Berbera oraz stado owiec i kóz na nadbrze¿u. Podpisy: Abdi Dirir Abdi i Abdi Mohamoud Gullet. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,04 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000044817
Voyonick-C~

SOMALILAND 1000 Shilings 2011 P20a B123a AG UNC Marynistyka

Banknot o nominale 1.000 shilings emisji datowanej 2011r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Hargeisa i drzewa, a na rewersie port Berbera oraz stado owiec i kóz na nadbrze¿u. Podpisy: Abdi Dirir Abdi i Abdi Mohamoud Gullet. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046323
Voyonick-C~

SOMALILAND 1000 Shilings 2011 P20a B123a AT UNC Marynistyka

Banknot o nominale 1.000 shilings emisji datowanej 2011 lecz wprowadzony do obiegu w styczniu 2012r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Hargeisa i drzewa, a na rewersie port Berbera oraz stado owiec i kóz na nadbrze¿u. Podpisy: Abdi Dirir Abdi i Abdi Mohamoud Gullet. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,39 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000046322
Voyonick-C~

SOMALILAND 5000 Shilin 2015 P21c B124c BT UNC Zwierzêta

Banknot o nominale 5.000 shilin emisji datowanej 2015r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Hargeisa i drzewa, a na rewersie trzy wielb³±dy i trzy kozy. Podpisy: Abdi Dirir Abdi i NN. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,24 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000047653
Voyonick-C~

SOMALILAND, 10 SOMALILAND SHILLINGS 1994 Pick 2a

Stan I

1,16 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  13
gda000051939
SklepGGN

SOMALILAND, 20 SOMALILAND SHILLINGS 1994 Pick 3a

Stan I

1,62 EUR
verkauft: 12 verfügbar:  3
gda000051940
SklepGGN

SOMALILAND, 20 SOMALILAND SHILLINGS 1996 Pick 3b

Stan I

1,62 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  6
gda000051941
SklepGGN

SOMALILAND, 100 SOMALILAND SHILLINGS 1994 Pick 5a

Stan I

5,09 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  5
gda000051942
SklepGGN

SOMALILAND, 100 SOMALILAND SHILLINGS 1996 Pick 5b

Stan I

4,63 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  4
gda000051943
SklepGGN

SOMALILAND, 500 SOMALILAND SHILLINGS 1994 Pick 6a

Stan I

10,41 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  4
gda000051944
SklepGGN

SOMALILAND, 500 SOMALILAND SHILLINGS 2011 Pick 6h

Stan I

4,17 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  16
gda000054422
SklepGGN

SOMALILAND, 1000 SOMALILAND SHILLINGS 2011 Pick 20a

Stan I

3,24 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  40
gda000051947
SklepGGN

SOMALILAND, 1000 SOMALILAND SHILLINGS 2015 Pick 20d

Stan I

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  16
gda000054423
SklepGGN

SOMALILAND, 5000 SOMALILAND SHILLINGS 2011 Pick 21a

Stan I

8,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000031418
SklepGGN

SOMALILAND, 5000 SOMALILAND SHILLINGS 2015 Pick 21c

Stan I

6,48 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  7
gda000054424
SklepGGN
Angebote: 9303   Seiten: 187 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187