Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Banknoty / Papiergeld /
Paper money

(9672)
Banknoty ¶wiata alfabetycznie
Paper money: Worldwide (8587)
Banknoty polskie
Paper money: Poland (27)
Banknoty niemieckie / Germany (39)
Banknoty USA (15)
Brytyjskie Imperium i Wspólnota Narodów (232)
Wzory, Specimeny i próby (10)
Banknoty polimerowe (323)
Bony / Notgeld / Local & Private (489)
Banknoty - literatura (5)

Mauretania - Mauritania - 100 Ouguiya 2017 * UNC * nowa seria * polimer / polymer plastic

Banque Centrale du Mauritanie. Banknot najnowszej emisji, po denominacji 1:10 (odpowiada poprzednim 1000 ouguiya). Druk na polimerze (tworzywie sztucznym). New edition, printed on polymer plastic. Denomined issue 1:10 (equal to 1000 old ouguiya).

6,48 EUR
verkauft: 10 verfügbar:  2
gda000046532
TomBanknot~

Mauretania - Mauritania - 200 Ouguiya 2017 * UNC * nowa seria * polimer / polymer plastic

Banque Centrale du Mauritanie. Banknot najnowszej emisji, po denominacji 1:10 (odpowiada poprzednim 2000 ouguiya). Druk na polimerze (tworzywie sztucznym). New edition, printed on polymer plastic. Denomined issue 1:10 (equal to 2000 old ouguiya).

12,15 EUR
verkauft: 8 verfügbar:  2
gda000046534
TomBanknot~

Mauretania - Mauritania - 500 Ouguiya 2017 * UNC * nowa seria * polimer / polymer plastic

Banque Centrale du Mauritanie. Banknot najnowszej emisji, po denominacji 1:10 (odpowiada poprzednim 5000 ouguiya). Druk na polimerze (tworzywie sztucznym). New edition, printed on polymer plastic. Denomined issue 1:10 (equal to 5000 old ouguiya).

27,77 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000046535
TomBanknot~

Mauretania - Mauritania - 1000 Ouguiya 2017 * UNC * nowa seria * polimer / polymer plastic

Banque Centrale du Mauritanie. Banknot najnowszej emisji, po denominacji 1:10 (odpowiada poprzednim 10.000 ouguiya). Datowany 28.11.2017, wydany w po³owie 2018 roku. Druk na polimerze (tworzywie sztucznym). New edition, printed on polymer plastic. Denomined issue 1:10 (equal to 10,000 old ouguiya). Dated 28.11.2017, issued May 2018.

55,54 EUR
verkauft: 6 verfügbar:  2
gda000051731
TomBanknot~

MAURITIUS 5 Rupees ND/1967 P30c B401c A/44 UNC Queen Elisabeth II

Banknot o nominale 5 rupii emisji niedatowanej - wprowadzony do obiegu 04.09.1967r. Na awersie królowa El¿bieta II, a na rewersie Lion Mountain, pomnik upamiêtniaj±cy 550-t± rocznice l±dowania Holendrów oraz ³ód¼ ¿aglowa. Podpisy: Goopersad Bunwaree i Indur Ramphul. Druk: Thomas De La Rue And Company, Limited. Banknot w I stanie bankowym UNC. Do¶æ rzadko oferowany banknot w stanie UNC.

34,71 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000053633
Voyonick-C~

MAURITIUS 20 Rupees ND/1985(1992) P36 B407a AA UNC Lady Jugnauth

Banknot o nominale 20 rupii emisji niedatowanej 1985r. - wprowadzony do obiegu 20.04.1992r. Na awersie I dama Sarojini Jugnauth, kwiaty, Gmach Rz±du i pomniki królowej Wiktorii i Williama Stevensona in Port Louis, a na rewersie dyski satelitarne w stacji meteorologicznej Vacoas oraz kwiaty. Podpisy: Indur Ramphul i Ranapartab Tacouri. Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym UNC. Do¶æ rzadko oferowany banknot w stanie UNC.

30,08 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000052528
Voyonick-C~

MAURITIUS 50 Rupees 2009 P50e B421e BE UNC Joseph Maurice Paturau

Banknot o nominale 50 rupii emisji datowanej 2009r. Na awersie bohater Joseph Maurice Paturau, a na rewersie kompleks budynków Le Caudan. Znak wodny : g³owa ptaka dodo. Podpisy: Yandraduth Googoolye, Manou Bheenkk i Djamal Khadaroo. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000049112
Voyonick-C~

MAURITIUS 50 Rupees 2009 P50e B421e BG UNC Joseph Maurice Paturau

Banknot o nominale 50 rupii emisji datowanej 2009r. Na awersie bohater Joseph Maurice Paturau, a na rewersie kompleks budynków Le Caudan. Znak wodny : g³owa ptaka dodo. Podpisy: Yandraduth Googoolye, Manou Bheenkk i Djamal Khadaroo. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000050946
Voyonick-C~

MAURITIUS 1000 Rupees 2001 P54b B425b AG UNC Sir Charles Gaetan Duval

Banknot o nominale 1.000 rupii emisji datowanej 2001r. Na awersie premier Sir Charles Gaetan Duval i fasada banku, a na rewersie Chateau de Réduit - oficjalna siedziba prezydenta. Znak wodny: g³owa ptaka dodo. Podpisy: Rameswurlall Basant Rol i Baboo Rajendranathsing Gujadhur. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym UNC.

74,05 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046932
Voyonick-C~

MAURITIUS 2000 Rupees 1999 P55 B426a BR UNC Sir Seewoosagur Ramgoolam

Banknot o nominale 2.000 rupii emisji datowanej 1999r. - wprowadzony do obiegu 1.07.1999r. Na awersie pierwszy premier niepodleg³ego Mauritiusu Sir Seewoosagur Ramgoolam i fasada banku, a na rewersie cz³owiek z mu³em zaprzêgniêtym do wozu dwuko³owego. Znak wodny: g³owa ptaka dodo. Podpisy: Rameswurlall Basant Rol i Baboo Rajendranathsing Gujadhur. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym UNC.

118,01 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046931
Voyonick-C~

MAURITIUS 100 Rupees 2013 P56e B422g DF UNC Renganaden Seeneevassen

Banknot o nominale 100 rupii emisji datowanej 2013r. Na awersie Renganaden Seeneevassen, w tle fasada budynku banku, a na rewersie budynek s±du oraz drzewa. Znak wodny: g³owa ptaka dodo. Podpisy: Yandraduth Googoolye, Manou Bheenkk i Mohammed Iqbal Belath. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,32 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000053119
Voyonick-C~

MAURITIUS 200 Rupees 2010(2011) P61a B427a BM UNC Bazar

Banknot o nominale 200 rupii emisji datowanej 2010r. - wprowadzony do obiegu 14.10.2011r. Na awersie Sir Abdool Razack Mohamed, a na rewersie centralne targowisko w Port Louis. Podpisy: Yandraduth Googoolye, Manou Bheenick i Djamal Khadaroo. Druk: De La Rue. Banknot w I stanie bankowym UNC.

9,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000053117
Voyonick-C~

MAURITIUS 500 Rupees 2007 P58 B424c AS UNC Sookdeo Bissoondoyal

Banknot o nominale 500 rupii emisji datowanej 2007r. - wprowadzony do obiegu 6.12.2007r. Na awersie jeden z liderów wyzwolenia narodowego Sookdeo Bissoondoyal i fasada banku, a na rewersie gmach University of Mauritius w Reduit. Znak wodny: g³owa ptaka dodo. Podpisy: Yandraduth Googoolye, Manou Bheenkk i Djamal Khadaroo. Druk: TDLR. Banknot w I stanie bankowym UNC.

25,45 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000051011
Voyonick-C~

MAURITIUS 25 Rupees 2013 P64 B430a HD UNC Polimer

Banknot o nominale 25 rupii emisji datowanej 2013r. - wprowadzony do obiegu 22.08.2013r. Na awersie Sir Moilin Jean Ah-Chuen, a na rewersie ptak dodo, fasada domu i robotnik oraz mapa Wyspy Rodrigues. Pierwsza seria banknotów polimerowych tego kraju. Podpisy: Yandraduth Googoolye, Manou Bheenkk i Mohammed Iqbal Belath. Druk: OT. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,85 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000041314
Voyonick-C~

MAURITIUS 50 Rupees 2013 P65 B431a JF UNC Polimer

Banknot o nominale 50 rupii emisji datowanej 2013r. - wprowadzony do obiegu 22.08.2013r. Na awersie bohater Joseph Maurice Paturau, a na rewersie kompleks budynków Le Caudan. Pierwsza seria banknotów polimerowych tego kraju. Podpisy: Yandraduth Googoolye, Manou Bheenkk i Mohammed Iqbal Belath. Druk: OT. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,24 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000046342
Voyonick-C~

MAURITIUS 500 Rupees 2017 P66/NEW B423c PG UNC Polimer

Banknot o nominale 500 rupii emisji datowanej 2017r. Na awersie jeden z liderów wyzwolenia narodowego Sookdeo Bissoondoyal , a na rewersie gmach University of Mauritius. Podpisy: Yandraduth Googoolye, Rameswurlall Basant Roi i Mahendra Vikramdass Punchoo. Druk: Thomas De La Rue. Banknot w I stanie bankowym UNC.

20,83 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  0
gda000047008
Voyonick-C~

MAURITIUS, 10 RUPEES (1985) Pick 35b

Stan I

4,63 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  6
gda000050136
SklepGGN

MAURITIUS 25 RUPEES 1998 Pick 42

Stan I

4,63 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  4
gda000050137
SklepGGN

MAURITIUS, 25 RUPEES 1999 Pick 49a

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  8
gda000026890
SklepGGN

MAURITIUS, 50 RUPEES 1999 Pick 50a

Stan I

5,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000037575
SklepGGN

MAURITIUS, 500 RUPEES 2001 Pick 53b

Stan I

37,02 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000034084
SklepGGN

MAURITIUS, 1000 RUPEES 1999 Pick 54a

Stan I

53,22 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  2
gda000050139
SklepGGN

MAURITIUS, 25 RUPEES 2013, plastik, Pick 64

plastik, Stan I

2,55 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000034086
SklepGGN

MAURITIUS, 50 RUPEES 2013, plastik, Pick 65

plastik, Stan I

4,17 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000034087
SklepGGN

Mauritius - 500 Rupees 2017 * P66/new * B434c * ptak Dodo bird * nowa data * polimer

Bank of Mauritius. Najnowsze wydanie banknotu 500 rupii, na rewersie University of Mauritius. W znaku zabezpieczaj±cym ptak dodo. Banknot drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym). Brand new issue od 500 rupees, printed on polymer plastic. Dodo bird in the security device, back: University of Mauritius. New date / nowa data: 2017

23,14 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000053482
TomBanknot~

Mauritius - 2000 Rupees 2018 * nowa emisja / new issue * polimer

Bank of Mauritius. Najnowsze wydanie banknotu 2000 rupii (najwy¿szy nomina³ serii). W znaku zabezpieczaj±cym ptak dodo. Banknot drukowany na polimerze (tworzywie sztucznym). Brand new issue od 2000 rupees (the highest denomination issued), printed on polymer plastic. Dodo bird in the security device.

87,93 EUR
verkauft: 9 verfügbar:  0
gda000053095
TomBanknot~

MAURITIUS - P58new - 2007 - 500 RUPII

23,14 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000051245
FHU_Nogowc~

MAURITIUS - P59d - 2007 - 1000 RUPII

53,22 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000051244
FHU_Nogowc~

MAURITIUS - P31c - ND(1967) - 10 RUPII

35,87 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000051074
FHU_Nogowc~

MEKSYK 1 Peso 1961 P59g KC-H UNC Aztekowie

Banknot o nominale 1 peso emisji datowanej 25.01.1961r. Na awersie kamienny kalendarz Azteków, a na rewersie Statua Niepodleg³o¶ci. Druk: American Bank Note Company, New York. Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

2,78 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000041354
Voyonick-C~

MEKSYK 1 Peso 1967 P59j BDZ-U UNC Aztekowie

Banknot o nominale 1 peso emisji datowanej 10.05.967r. Na awersie kamienny kalendarz Azteków, a na rewersie Statua Niepodleg³o¶ci. Druk: American Bank Note Company, New York. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,08 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000041352
Voyonick-C~

MEKSYK 1 Peso 27.08.1969 P59k BGI-K UNC Aztec Calendar

Banknot o nominale 1 peso emisji datowanej 27.08.1969r. Na awersie kamienny kalendarz Azteków, a na rewersie Statua Niepodleg³o¶ci. Druk: American Bank Note Company, New York. Banknot jest w I stanie bankowym UNC.

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045782
Voyonick-C~

MEKSYK 1 Peso 1970 P59l BIL-H UNC Aztec Calendar

Banknot o nominale 1 peso emisji datowanej 22.07.1970r. Na awersie kamienny kalendarz Azteków, a na rewersie Statua Niepodleg³o¶ci. Druk: American Bank Note Company. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045781
Voyonick-C~

MEKSYK 1 Peso 1970 P59L BIN-C UNC Aztec Calendar

Banknot o nominale 1 peso emisji datowanej 22.07.1970r. Na awersie kamienny kalendarz Azteków, a na rewersie Statua Niepodleg³o¶ci. Druk: American Bank Note Company, New York. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000041353
Voyonick-C~

MEKSYK 1 Peso 1970 P59L BIO-M UNC Aztec Calendar

Banknot o nominale 1 peso emisji datowanej 22.07.1970r. Na awersie kamienny kalendarz Azteków, a na rewersie Statua Niepodleg³o¶ci. Druk: American Bank Note Company, New York. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

2,08 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000041351
Voyonick-C~

MEKSYK 5 Pesos 1963 P60h AJF-Q UNC "La Gitana"

Banknot o nominale 5 pesos emisji datowanej 24.04.1963r. Na awersie portret Cyganki "La Gitana", a na rewersie Statua Niepodleg³o¶ci. Druk: American Bank Note Company. Banknot w I stanie bankowym UNC.

4,17 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000045780
Voyonick-C~

MEKSYK 10 Pesos 1965 P58k BAQ-P UNC Tehuana, Guanajuato

Banknot o nominale 10 pesos emisji datowanej 17.02.1965r. Na awersie "Tehuana" - w³a¶ciwie Maria Estela Ruíz Velázquez - zwyciê¿czyni konkursu piêkno¶ci w 1936r., a na rewersie stan Guanajuato, który do³±czy³ w 1821r do Meksyku. Druk: American Bank Note Company. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,55 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045778
Voyonick-C~

MEKSYK 20 Pesos 1965 P54L BAU-W UNC Doña Josefa Ortíz ("La Corregidora")

Banknot o nominale 20 pesos emisji datowanej 17.02.1965r. Na awersie Doña Josefa Ortíz ("La Corregidora") uczestniczka Meksykañskiej Wojny o Niepodleg³o¶æ., a na rewersie Pa³ac Rz±du Federalnego w Querétaro. Druk: American Bank Note Company. Banknot w I stanie bankowym UNC.

11,11 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045777
Voyonick-C~

MEKSYK 5 Pesos 1969 P62a(1) 1A-A UNC Josefa Ortiz de Domínguez

Banknot o nominale 5 pesos emisji datowanej 03.12.1969r. Na awersie Josefa Ortiz de Domínguez bohaterka meksykañskiej wojny niepodleg³o¶ciowej, a na rewersie juka, akwedukt i zabudowania w stanie Querétaro. Druk: Bance de Mexico. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,62 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000045774
Voyonick-C~

MEKSYK 10 Pesos 1971 P63d(3) 1AM-M UNC Hidalgo

Banknot o nominale 10 pesos emisji datowanej 03.02.1971r. Na awersie Miguel Hidalgo y Costilla meksykañski duchowny, za którego spraw± wybuch³o narodowe powstanie o wyzwolenie Meksyku spod w³adzy Hiszpanii oraz dzwon, a na rewersie katedra w Dolores Hidalgo. Druk: Banco de Mexico. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045776
Voyonick-C~

MEKSYK 10 Pesos 1977 P63i(2) 1EU-U UNC Hidalgo

Banknot o nominale 10 pesos emisji datowanej 18.2.1977r. Na awersie Miguel Hidalgo y Costilla meksykañski duchowny, za którego spraw± wybuch³o narodowe powstanie o wyzwolenie Meksyku spod w³adzy Hiszpanii oraz dzwon, a na rewersie katedra w Dolores Hidalgo. Druk: Banco de Mexico. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,04 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  0
gda000045775
Voyonick-C~

MEKSYK 20 Pesos 1977 P64d(4) UNC DK-K José María Morelos y Pavón

Banknot o nominale 20 pesos emisji datowanej 8.7.1977r. Na awersie ksi±dz meksykañski, jeden z przywódców ruchów niepod³eg³o¶ciowych José María Morelos y Pavón, a na rewersie piramida boga Quetzalcoatl. Druk: Banco de Mexico. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,16 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000045772
Voyonick-C~

MEKSYK 50 Pesos 1978 P65c EX-P UNC Benito Pablo Juárez García

Banknot o nominale 50 pesos emisji datowanej 5.7.1978r. Na awersie bohater narodowy, prezydent Benito Pablo Juárez García i Pa³ac Prezydencki, a na rewersie ¶wi±tynia i urna zapotecka. Druk: Bance de Mexico. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,62 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000045769
Voyonick-C~

MEKSYK 50 Pesos 1978 P65c FV-A UNC Benito Pablo Juárez García

Banknot o nominale 50 pesos emisji datowanej 5.07.1978r. Na awersie bohater narodowy, prezydent Benito Pablo Juárez García i Pa³ac Prezydencki, a na rewersie ¶wi±tynia i urna zapotecka. Druk: Banco de Mexico. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,62 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045771
Voyonick-C~

MEKSYK 5000 Pesos 1980 P71 A-A1A UNC Chapultepec "V"

Banknot o nominale 5.000 pesos emisji datowanej 25.03.1980r. Na awersie Vicente Suarez, Juan Escutia, Juan de la Barrera, Fernando M. de Oca and Agustín Melgar znanych jako "Niños Héroes" - 9 m³odych kadetów/¿o³nierzy, którzy zginêli w zamku Chapultepec w czasie obronie Mexico City przed inwazj± US Forces 13.09.1847 oraz flaga batalionu "Batallón Activo de San Blas", a na zamek Chapultepec w Mexico City. Druk: Banco De Mexico S.A. Banknot w I stanie bankowym UNC.

21,98 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000045696
Voyonick-C~

MEKSYK 50 Pesos 1981 P73 LH-R UNC Benito Pablo Juárez García

Banknot o nominale 50 pesos emisji datowanej 27.01.1981r. Na awersie bohater narodowy, prezydent Benito Pablo Juárez García i Pa³ac Prezydencki,a na rewersie ¶wi±tynia i urna zapotecka. Druk: Banco de Mexico. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,16 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000045770
Voyonick-C~

MEKSYK 100 Pesos 1978 P66b JR-H UNC Venustiano Carranza

Banknot o nominale 100 pesos emisji datowanej 5.7.1978r. Na awersie prezydent Venustiano Carranza i obraz "La Trinchera", a na rewersie figurka kamienna Chac Mool. Druk: Bance de Mexico. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,08 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045768
Voyonick-C~

MEKSYK 100 Pesos 1981 P74a NE-W UNC Venustiano Carranza Niskie numery!

Banknot o nominale 100 pesos emisji datowanej 27.01.1981r. Na awersie prezydent Venustiano Carranza i obraz "La Trinchera", a na rewersie figurka kamienna Chac Mool. Banknot w I stanie bankowym UNC. Niskie numery - poni¿ej 7800.

1,50 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000045767
Voyonick-C~

MEKSYK 100 Pesos 1982 P74c VH-Z UNC Venustiano Carranza

Banknot o nominale 100 pesos emisji datowanej 25.03.1982r. Na awersie prezydent Venustiano Carranza i obraz "La Trinchera",a na rewersie figurka kamienna Chac Mool. Druk: Banco de Mexico. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,27 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000045766
Voyonick-C~

MEKSYK 500 Pesos 1983 P79a CJ-Y UNC Francisco Ignacio Madero González

Banknot o nominale 500 pesos emisji datowanej 14.03.1983r. Na awersie prezydent Francisco Ignacio Madero González, a na rewersie kamienny kalendarz Azteków. Druk: Bance de Mexico. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,66 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000045764
Voyonick-C~
Angebote: 9672   Seiten: 194 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194